دانلود رایگان


پیشینه و مبانی نظری بهداشت روانی وسلامت روانی - دانلود رایگاندانلود رایگان پیشینه و مبانی نظری بهداشت روانی وسلامت روانی - ‏مبانی نظری وپیشینه تحقیق بهداشت روانی وسلامت روانی ‏فصل دوم: ‏تاريخچه بهداشت رواني ‏پيشينه تح...

دانلود رایگان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 33 صفحه قسمتی از متن word (..docx) : ‏مبانی نظری وپیشینه تحقیق بهداشت روانی وسلامت روانی‏فصل دوم: ‏تاريخچه بهداشت رواني ‏پيشينه تحقيق ‏تعريف سلامت رواني و نظريه هاي ارائه شده ‏عوامل موثر در سلامت‏ روانی‏ انسان ‏10-هدف اصلي بهداشت رواني و ديدگاههاي روان تحليگري و انسانگري در مورد بهداشت رواني ‏11-الگوي شخصيت سالم از دي دگاه پ‏رلز‏1‏2-ديدگاه اريسكون در مورد‏ مشخصات افراد سالم‏13-ديدگاه انجمن ملي بهداشت جهان درباره افراد داراي سلامت ذهني و رواني ‏14-ديدگاه نظرهاي نظري دربارة سلامت رواني ‏ الف ـ نظريه سيستم ها ‏ ب ـ وديكود اكولوژيكي ‏ ج ـ مفهوم تعادل حياتي‏تاريخچه: ‏اگر چه وجود بيماري هاي رواني در جوامع مختلف از قرنها پيش مورد تأييد قرار گرفته است اما در طي قرن حاضر كه روشهاي آماري براي برآورد نمودن حجم‌اين مشكلات مورد استفاده قرار گرفت. ‏در قرن 19 علوم و تكنولوژي پيشرفت قابل توجهي كرد و انقلابات اجتماعي زيادي بوجود آمده و بعلّت تحوّلات اجتماعي، علم پزشكي جزو علوم انساني و روان شناسي و مسايل رواني بعلت پيدايش دانشگاهها مسئله روز شد و مكاتبات مختلف علمي‌در زمينه روانپزشكي و روان شناسي بوجود آمد كه به علّت گستردگي آنها از ذكرشان صرف نظر مي‌شود. ولي نتيجه كلي آنها پيدايش روانيزشكي به شكل امروزين است. ‏به منظور انجام‌اين تحولات در سال 1930 اولين كنگره بين المللي بهداشت روان با شركت نمايندگان 50 كشور در آمريكا تشكيل شد و بعلت بروز جنگ جهاني دوم تشكيل كنگره هاي بعدي به تعويق افتاد و نهايتاً در سال 1948 سومين كنگره بين المللي بهداشت روان در لندن تشكيل و اساس فدراسيون جهاني بهداشت رواني بينانگذاري شد و در همان سال‌اين فدراسيون به عضويت رسمي‌سازمان يونسكو و سازمان جهاني درآمد. (ميلاني فر، بهروز،‌بهداشت رواني،‌انتشارات رشد سال 1372) ‏در قرن بيستم با امروزين شدن رشته هاي مختلف علمي‌دانش همه گير شناسي نيز تحول پيدا كرده و شيوه هايي جهت بررسي وتحقيق بيماريها ابداع شد كه با گذشت زم‏ا‏ن‌اين شيوه ها نيز تكامل يافته و كاملتر شد. ‏بر همين منوال نتايج مختلفي كه در طي دوره هاي زماني مختلف و يا در مكانهاي مختلف بدست آمده با همديگر مغايرت دارند و در‌اين زمينه تحقيقات ديگري جهت جمع ‏بندي و نتيجه گيريهاي كلي بر روي تحقيقات قبلي آمده صورت گرفته كه از آن جمله مي‌توان كاردورنوند (Dohrenwend)‏ اشاره كرد. ‏وي در مروري كه بر مطالعات همه گير شناسي اختلالات رواني،‌اين مطالعات را به سه گروه تقسيم مي‌كند: ‏گروه اول ؛ اكثراً در نيمه اول قرن 20 و قبل از وقوع جنگ جهاني دوم صورت گرفته است محققين‌اين دوره در زمينه يابي در جامعه بيشتر به گزارشهاي مراكز درماني، پرونده هاي بيماران و اطلاع دهندگان كليدي متكي بوده اند .‏گروه دوم ؛ به دنب‏ا‏ل جنگ جهاني انجام گرديده و همانند بيشتر مطالعات انجام شده در كشورهاي اروپايي و آسيا يك روانپزشك و يا تيم تحقيق با تمام افراد مصاحبه كرده و تشخيص موارد بر اساس مصاحبه داده شده است دورنوفد درمقايسه مطالعات انجام شده قبل و بعد جنگ جهاني دوم مطرح نمود كه ميانگين شيوع انواع اختلالات رواني در 16 بررسي دوره اول برابر 6/3% ودر 60 تحقيق دومين دوره 20% بوده است. ‏سومين گروه شامل‏ مطالعات همه گير شناسي در طي دو دهه گذشته بوده كه از اواخر سالهاي دهه 1970 شروع شد و محققين سعي نمودند او از وسايل و ابزارهاي معتبر و استاندارد و مصاحبه هاي باليني بر اساس ملاكهاي تشخيص طبقه بندي ها استفاده نمايند. ‏در مطالعات بدست آمده از مرور مطالعات همه گير شناسي اختلافات رواني در كشورهاي مختلف جهان كه در آنها از آزمونها و ارزيابي باليني استفاده شده ـ ميزان شيوع اختلالات بين 40 ـ 10% در نوسان بوده است (با‏قریو‏ عباسي و همكاران، بررسي همه گير شناسي اختلالات رواني در ‏م‏ناطق روستايي يزد. فصلنامه انديشه و رفتار سال اول شماره يك 1373 ص 42ـ32) بخشي از تفاوتهاي موجود به روش شناسا‏ي‏ي بيماران مربوط مي‌شود. بهره گيري از روشهاي پژوهشي يكسان و آزمونهاي ‏غربال‏گري معتبر و پايا روش كاملاً مناسبي براي از ميان ب‏رد‏اشتن تفاوتهاي ياد شده به نظر مي‌رسد. ‏به كاربردن‌اين آزمونها داراي برتريهايي به شرح زير است: ‏به تع‏د ‏اد بيشتري از آزمو‏د‏ن‏ي‏ ها ‏می‏ توان دست يافت.

پیشینه و مبانی نظری بهداشت روانی وسلامت روانی


پیشینه و مبانی نظری بهداشت روانی وسلامت روانی


دانلود پیشینه و مبانی نظری بهداشت روانی وسلامت روانی


پیشینه


و


مبانی


نظری


بهداشت


روانی


وسلامت


روانی


پیشینه


مبانی


نظری


بهداشت


روانی


وسلامت


روانیپیشینه


و


مبانی


نظری


بهداشت


روانی


وسلامت


روانی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق در مورد پست الكترونيكي و نياز كتابخانه ها و مراكز اطلاع رساني به آن 20 ص

پاورپوینت چرا به تحول در حوزه بهداشت نیاز داریم ؟

پاورپوینت بهداشت حرفه اي

کارافرینی پرورش شتر مرغ 63 ص

کارافرینی پرورش شتر مرغ 63 ص

پاورپوینت در مورد مبانی برنامه ریزی معماری و شهرسازی

پاورپوینت در مورد عملكرد مديريت نيروي انساني در سال 1389

مبانی نظری وپیشینه تحقیق مفهوم افسردگي و نظريه هاي مربوط به آن

پاورپوینت در مورد مدیریت استرس

مبانی نظری وپیشینه تحقیق تعريف و تبيين مفهوم فلسفه