دانلود رایگان


پیشینه و مبانی نظری مدیریت عملکرد - دانلود رایگاندانلود رایگان پیشینه و مبانی نظری مدیریت عملکرد - ‏مدیریت ‏عملکرد ‏تعریف عملکرد ‏واژه performance ‏ که به معنای عملکرد است از کلمه انگلیسی perform ‏و ‏پسوند a...

دانلود رایگان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 28 صفحه قسمتی از متن word (..doc) : ‏مدیریت ‏عملکرد‏تعریف عملکرد‏واژه performance ‏ که به معنای عملکرد است از کلمه انگلیسی perform ‏و ‏پسوند ance‏ گرفته‌شده‏ است و از حدود سال 1500 میلادی به بعد متداول شد. این کلمه به معنای تحقق یک امر یا چیزی است که ‏قبلاً‏ ‏تحقق‌‏یافته است. ‏م‏ی‏‌‏توان گفت که کلمهperformance ‏ به معنایی که اکنون فهمیده و درک ‏م‏ی‏‌‏شود، اولین بار در سال 1709 میلادی، تعریف شد. هانابوس هم ‏تأک‏ید ‏م‏ی‏‌‏کند که عملکرد عبارت است از: انجام دادن ‏هر کار‏ به طریقی مشخص با تعیین هدفی معین برای آن. برخی دیگر بر این باورند که عملکرد ‏عبارت است‏ از نتایج مرتبط بر‏ ‏فعال‏یت‏‌‏هایی که سازمان انجام ‏م‏ی‏‌‏دهد. این نظر یا تعریف را ‏م‏ی‏‌‏توان به ‏عده‏ زیادی از نویسندگانی منتسب کرد که ترجیح ‏داده‌اند‏ عملکرد را با ‏به‌کارگ‏یری ‏شاخص‌ها‏یی مانند میزان سود، درآمد حاصل از ‏سرما‏یه‏‌‏گذاری، سود خالص یا درآمد حاصل از فروش ‏اندازه‌گ‏یری کنند. از این رهگذر ‏م‏ی‏‌‏توان گفت که عملکرد مترادف شایستگی و کارایی است.‏عملکرد در لغت به معنای حالت یا کیفیت کارکرد ‏م‏ی‏‌‏باشد. بنابراین عملکرد سازمانی یک سیستم کلی است که بر چگونگی انجام عملیات سازمانی اشاره دارد. ‏معروف‌تر‏ین تعریف عملکرد توسط نیلی و همکاران (2002) ‏به‌صورت‏ فرایند تبیین کیفیت اثربخشی و کارایی اقدامات گذشته‏ ارائه‌شده‏ است. طبق این تعریف عملکرد به دو جزء تقسیم ‏م‏ی‏‌‏شود (مهدی زاده و همکاران، 1392): ‏مدیریت ‏عملکرد‏تعریف عملکرد‏واژه performance ‏ که به معنای عملکرد است از کلمه انگلیسی perform ‏و ‏پسوند ance‏ گرفته‌شده‏ است و از حدود سال 1500 میلادی به بعد متداول شد. این کلمه به معنای تحقق یک امر یا چیزی است که ‏قبلاً‏ ‏تحقق‌‏یافته است. ‏م‏ی‏‌‏توان گفت که کلمهperformance ‏ به معنایی که اکنون فهمیده و درک ‏م‏ی‏‌‏شود، اولین بار در سال 1709 میلادی، تعریف شد. هانابوس هم ‏تأک‏ید ‏م‏ی‏‌‏کند که عملکرد عبارت است از: انجام دادن ‏هر کار‏ به طریقی مشخص با تعیین هدفی معین برای آن. برخی دیگر بر این باورند که عملکرد ‏عبارت است‏ از نتایج مرتبط بر‏ ‏فعال‏یت‏‌‏هایی که سازمان انجام ‏م‏ی‏‌‏دهد. این نظر یا تعریف را ‏م‏ی‏‌‏توان به ‏عده‏ زیادی از نویسندگانی منتسب کرد که ترجیح ‏داده‌اند‏ عملکرد را با ‏به‌کارگ‏یری ‏شاخص‌ها‏یی مانند میزان سود، درآمد حاصل از ‏سرما‏یه‏‌‏گذاری، سود خالص یا درآمد حاصل از فروش ‏اندازه‌گ‏یری کنند. از این رهگذر ‏م‏ی‏‌‏توان گفت که عملکرد مترادف شایستگی و کارایی است.‏عملکرد در لغت به معنای حالت یا کیفیت کارکرد ‏م‏ی‏‌‏باشد. بنابراین عملکرد سازمانی یک سیستم کلی است که بر چگونگی انجام عملیات سازمانی اشاره دارد. ‏معروف‌تر‏ین تعریف عملکرد توسط نیلی و همکاران (2002) ‏به‌صورت‏ فرایند تبیین کیفیت اثربخشی و کارایی اقدامات گذشته‏ ارائه‌شده‏ است. طبق این تعریف عملکرد به دو جزء تقسیم ‏م‏ی‏‌‏شود (مهدی زاده و همکاران، 1392): ‏کارایی؛ که ‏توص‏یف‏‌‏کننده چگونگی استفاده سازمان از منابع در تولید محصولات یا خدمات است (رابطه بین ترکیب واقعی و مطلوب درون دادها برای تولید برون دادهای معین)؛ و‏اثربخشی؛ که ‏توص‏یف‏‌‏کننده درجه نیل به اهداف سازمانی است. ‏شاید بتوان گفت که در بسیاری از موارد، عملکرد انسان نتیجه و بازتاب خصوصیات، روحیات و طرز ‏تلق‏ی‏‌‏های او از جهان، یعنی طبیعت و ماورای آن است. عوامل ‏مؤثر ‏بر ‏عملکرد ‏فردی ‏را ‏می‏‌‏توان ‏شامل ‏توانایی ‏فرد، ‏شخصیت، ‏یادگیری، ‏ادراک، انگیزش ‏و ‏فشار ‏روانی ‏دانست. ‏از ‏دیگر ‏عوامل ‏مؤثر ‏بر ‏عملکرد ‏می‏‌‏توان ‏به ‏سن، ‏جنس، ‏وضع ‏زناشویی و ‏سابقه ‏خدمت ‏اشاره ‏کرد. عملکرد ‏را ‏می‏‌‏توان ‏به‏‌‏صورت ‏تابعی ‏از ‏انگیزش ‏و ‏توان ‏بیان ‏نمود. ‏برخی ‏دیگر ‏از ‏صاحب‏‌‏نظران ‏این ‏فکر ‏را ‏با ‏افزودن ‏ادراک ‏فرد ‏از نقش ‏خود ‏یا ‏شناخت ‏شغل ‏گسترش ‏دادند. عده‏‌‏ای ‏دیگر ‏از ‏صاحب‏‌‏نظران ‏از زاویه ‏دیگری ‏به ‏این ‏موضوع ‏نگریسته‏‌‏اند ‏و ‏اعلام ‏کرده‏‌‏اند ‏که عملکرد ‏صرفاً ‏تابع ‏و‏یژگی‏‌‏های ‏فردی ‏نیست، ‏بلکه ‏به ‏سازمان ‏و ‏محیط ‏نیز ‏وابسته ‏است. ممکن ‏است ‏افراد ‏دارای ‏انگیزه ‏شدید ‏باشند ‏و تمامی ‏مهارت‏‌‏های ‏لازم ‏را ‏برای ‏انجام ‏کار ‏دارا ‏باشند ‏ولی ‏مؤثر ‏بودن ‏آن‌ها ‏وابسته ‏به ‏حمایت ‏و ‏هدایت ‏از ‏طرف ‏سازمان ‏است ‏و ‏کارشان ‏باید به ‏نحوی ‏با ‏نیازهای ‏محیط ‏سازمانی ‏انطباق ‏داشته ‏باشد. هرسی ‏و گلد ‏اسمیت ‏- Hersey & Goldsmith ‏دو ‏عامل ‏دیگر ‏را ‏در ‏مطالعه ‏عملکرد ‏وارد ‏کرده‏‌‏اند ‏که عبارت‏‌‏اند ‏از ‏بازخور ‏و ‏اعتبار. بازخور ‏به ‏کارکنان ‏می‏‌‏فهماند ‏که ‏کارها ‏را ‏چقدر ‏خوب ‏انجام ‏می‏‌‏دهند ‏و ‏اعتبار ‏پشتوانه ‏قانونی ‏تصمیمات مدیریت ‏است. برخی ‏متغیرهای

پیشینه و مبانی نظری مدیریت عملکرد


پیشینه و مبانی نظری مدیریت عملکرد


دانلود پیشینه و مبانی نظری مدیریت عملکرد


پیشینه


و


مبانی


نظری


مدیریت


عملکرد


پیشینه


مبانی


نظری


مدیریت


عملکردپیشینه


و


مبانی


نظری


مدیریت


عملکرد


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه درباره خانواده و ...

مقاله مبانی نظری: تعداد 8 فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره خانواده و عملکرد خانواده دریافت خواهید کرد. فایل اول مبانی نظری فصل دوم پایان نامه درباره خانواده : 18 صفحه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد شغلی (فصل دوم) 73 صفحه ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد شغلی. محیط شغلی به صورت های مختلف می‌تواند عملکرد شغلی را تحت تأثیر قرار دهد محیط می‌تواند اثر مثبت یا منفی بر انگیزش کارکنان داشته باشد، که این مسأله به افزایش یا کاهش تلاش کارکنان ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد سازمان های خدماتی - آراداک

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد سازمان های خدماتی آماده دانلود است. تعداد صفحات ۲۷ صفحه و با فرمت word می باشد، در ادامه فهرست مطالب بعلاوه بخشی از متن فایل تقدیم شده است.

مبانی و پیشینه نظری مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی

مبانی و پیشینه نظری مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی دسته: اقتصاد بازدید: 4 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 230 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 73 مبانی و پیشینه نظری مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی فصل دوم مقاله کارشناسی ...

عملکرد سازمانی- مبانی و چارچوب نظری پیشینه تحقیق داخلی و ...

کد محصول:pmd90. تعداد صفحات : ۳۶ صفحه . فرمت فایل word. قیمت: ۸۰۰۰ تومان. مبانی نظری ، ادبیات ، پیشینه تحقیق داخلی ، پیشینه تحقیق خارجی در مورد عملکرد سازمانی . بخشی از متن: تشریح مفهوم عملکرد. در ضرورت وتشریح مفهوم عملکرد ...

مبانی نظری وپیشینه تحقیق مدیریت عملکرد

مبانی نظری و پیشینه ارزیابی عملکرد - نگین کویر neginkv.meeblog.ir/post/280 ذخیره شده ۳۰ شهریور ۱۳۹۵ ه‍.ش. - مبانی نظری و پیشینه ارزیابی عملکرد پیشینه پژوهش فصل دوم پایان نامه ...

مبانی نظری وپیشینه تحقیق مدیریت عملکرد

مبانی نظری و پیشینه ارزیابی عملکرد - نگین کویر neginkv.meeblog.ir/post/280 ذخیره شده ۳۰ شهریور ۱۳۹۵ ه‍.ش. - مبانی نظری و پیشینه ارزیابی عملکرد پیشینه پژوهش فصل دوم پایان نامه ...

مبانی نظری و پیشینه پژوهشی عوامل مؤثر تحت کنترل مدیریت بر ...

با سحافایل در خدمت شما هستیم با «پیشینه پژوهشی و تحقیق و مبانی نظری عوامل مؤثر تحت کنترل مدیریت بر سودآوری عملکرد مالی مدیریت شعب بانک نمونه » که بطور کامل و جامع به این مبحث پرداخته و نیاز شما را به هرگونه جستجوی بیشتری ...

فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد تحصیلی - دبیر فایل

مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد تحصیلی. دانشجویان و کاربران گرامی محتوای این فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد تحصیلی می باشد که در قالب word – قابل ویرایش و در 12 صفحه تهیه و تنظیم شده است برای خرید و دانلود فایل به ...

مبانی و پیشینه نظری ارزیابی عملکرد

مبانی و پیشینه نظری ارزیابی عملکرد دسته: مدیریت بازدید: 5 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 172 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 37 مبانی و پیشینه نظری ارزیابی عملکرد توضیحات فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد مالی 58 صفحه

توضیحات کامل : مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد مالی نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت می باشد که در ابتدا مبانی نظری عملکرد مالی تشریح می شود. در ادامه پیشینه تحقیق عملکرد مالی در پژوهش های داخلی و خارجی ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد مالی - آراداک

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد مالی آماده دانلود است. تعداد صفحات ۳۲ صفحه و با فرمت word می باشد، در ادامه فهرست مطالب بعلاوه بخشی از متن فایل تقدیم شده است.

مبانی و پیشینه نظری ارزیابی عملکرد

مبانی و پیشینه نظری ارزیابی عملکرد دسته: مدیریت بازدید: 5 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 172 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 37 مبانی و پیشینه نظری ارزیابی عملکرد توضیحات فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره ی مدیریت عملکرد

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه. مدیریت عملکرد . تعریف عملکرد. واژه performance که به معنای عملکرد است از کلمه انگلیسی perform و پسوند ance گرفته‌شده است و از حدود سال 1500 میلادی به بعد متداول شد.

پیشینه تحقیق و پایان نامه و پروژه دانشجویی

تحقیق سیستم تعبیه شده و لزوم استفاده از سیستمهای برداشتگر انرژی در آن; تحقیق شبکه روی تراشه ، معماری و مسئله نگاشت در آن; تحقیق مسائل بهینه سازی و بهینه سازی ترکیبی و روشهای حل مسائل آن

مبانی و پیشینه نظری عملکرد سازمانی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع عملکرد سازمانی 2016-11-05 منبع مبانی و پیشینه نظری اخبار 96 filecero-blog.akhbar96.ir/ ذخیره شده برچسب ها : مبانی و پیشینه نظری بهره وری سازمانی , مبانی و پیشینه نظری بهره وری ....

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سرمایه و وجه نقد آزاد و ...

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سرمایه و وجه نقد آزاد و عملکرد شرکتها (فصل دوم) در 40 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده. مشخصات محصول:

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع مدیریت منابع انسانی و ...

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی. توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

مبانی نظری مدیریت عملکرد بخش دوم(فصل دوم پایان نامه-ادبیات ...

مبانی نظری مدیریت عملکرد بخش دوم(فصل دوم پایان نامه-ادبیات نظری) :در جهان بسيار پيچيده امروزكه با رشد سريغ فن آوريهاي جديد، سازمانها دائماً با محيطهاي متغيير و چالشهاي گوناگون درون و برون ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد شغلی ( فصل دوم پایان نامه )

مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد شغلی ( فصل دوم پایان ... 6h19b4.kiadanlodce.ir/ ذخیره شده مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد شغلی ( فصل دوم پایان نامه ) مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد شغلی ( فصل دوم پایان ...

دانلود پیشینه تحقیق و مبانی نظری عملکرد تحصیلی

دانلود پیشینه تحقیق و مبانی نظری عملکرد تحصیلی: عملکرد تحصیلی تسلط و یادگیری فرد از مواد آموزشی ارایه شده در یک دوره تحصیلی خاص تعریف شده است.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد مالی - آراداک

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد مالی آماده دانلود است. تعداد صفحات ۳۲ صفحه و با فرمت word می باشد، در ادامه فهرست مطالب بعلاوه بخشی از متن فایل تقدیم شده است.

مبانی و پیشینه نظری ارزیابی عملکرد

مبانی و پیشینه نظری ارزیابی عملکرد دسته: مدیریت بازدید: 5 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 172 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 37 مبانی و پیشینه نظری ارزیابی عملکرد توضیحات فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری ...

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع عملکرد مالی

مبانی,نظری و,پیشینه,پژوهش,موضوع,عملکرد,مالی,,مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع عملکرد مالی سرویس سایت سایت رزبلاگ بزرگترین سرویس ارائه خدمات سایت نویسی حرفه ای در ایران

مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد شغلی (فصل دوم) 73 صفحه ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد شغلی. محیط شغلی به صورت های مختلف می‌تواند عملکرد شغلی را تحت تأثیر قرار دهد محیط می‌تواند اثر مثبت یا منفی بر انگیزش کارکنان داشته باشد، که این مسأله به افزایش یا کاهش تلاش کارکنان ...

مبانی نظری مدیریت عملکرد بخش دوم(فصل دوم پایان نامه-ادبیات ...

مبانی نظری مدیریت عملکرد بخش دوم(فصل دوم پایان نامه-ادبیات نظری) :در جهان بسيار پيچيده امروزكه با رشد سريغ فن آوريهاي جديد، سازمانها دائماً با محيطهاي متغيير و چالشهاي گوناگون درون و برون ...

مبانی و پیشینه نظری سیاست‌ها و عملکرد های مدیریتی

مبانی,پیشینه,نظری سیاست‌ها,عملکرد,مدیریتی,,مبانی و پیشینه نظری سیاست‌ها و عملکرد های مدیریتی,فروشگاه فایل های خوب دانشجویی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق

دانلود انواع مبانی نظری و پیشینه تحقیق و پژوهش جدید برای نوشتن فصل دوم پایان نامه روانشناسی و مدیریت ... مبانی نظری رابطه crm و عملکرد مبانی نظری تعریف تعالی سازمانی efqm

عملکرد تحصیلی-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و ...

کد محصول: psr80. تعداد صفحات : ۲۳ صفحه . فرمت فایل word. قیمت: ۷۰۰۰ تومان. مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی در مورد عملکرد تحصیلی . فهرست مطالب. مبانی نظری عملکرد تحصیلی ۱. تعاریف عملکرد تحصیلی ۳

مبانی نظری و پیشینه پژوهشی عوامل مؤثر تحت کنترل مدیریت بر ...

با سحافایل در خدمت شما هستیم با «پیشینه پژوهشی و تحقیق و مبانی نظری عوامل مؤثر تحت کنترل مدیریت بر سودآوری عملکرد مالی مدیریت شعب بانک نمونه » که بطور کامل و جامع به این مبحث پرداخته و نیاز شما را به هرگونه جستجوی بیشتری ...

مبانی نظری و پیشینه پژوهشی بررسی شاخص های سنجش عملکرد ...

مبانی نظری و پیشینه پژوهشی بررسی شاخص های سنجش عملکرد (سنتی و نوین) با ۳۳ صفحه به صورت فایل word و مناسب منبع دهی و استفاده در پژوهش های دانشگاهی می باشد.

مبانی نظری و پیشینه پژوهشی مطالعه رابطه بین نحوه مدیریت ...

با سحافایل در خدمت شما هستیم با «پیشینه پژوهشی و تحقیق و مبانی نظری مطالعه رابطه بین نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری مشترک و عملکرد آن ها» که بطور کامل و جامع به این مبحث پرداخته و نیاز شما را به هرگونه جستجوی بیشتری ...

دانلود پیشینه تحقیق و مبانی نظری عملکرد تحصیلی

دانلود پیشینه تحقیق و مبانی نظری عملکرد تحصیلی: عملکرد تحصیلی تسلط و یادگیری فرد از مواد آموزشی ارایه شده در یک دوره تحصیلی خاص تعریف شده است.

پاورپوینت فلوچارت

مبانی نظری وپیشینه تحقیق آموزش،آموزش ضمن خدمت کارکنان سازمان

پاورپوینت طبقه بندی در روانپزشکی

پیشینه تحقیق و مبانی نظری بازی رایانه ای

طراحي خطوط انتقال و ايستگاههاي پمپاژ مربوط به پروژه آبرساني به شهر گناباد 63 ص

پاورپوینت توبه

پاورپوینت تاریخ تحلیلی صدر اسلام فصل چهارم

پاورپوینت جمع و تفریق اعداد سه رقمی فصل 6 ریاضی دوم دبستان

مبانی نظری وپیشینه تحقیق اختلال های روانی و مکانیسم ها و سبک های دفاعی

دانلود پاورپوینت فاکتور آمادگی جسمانی