دانلود رایگان


تحقیق در مورد باکتريها گروهي از موجودات تک ياخته - دانلود رایگاندانلود رایگان تحقیق در مورد باکتريها گروهي از موجودات تک ياخته - ‏2 ‏باکتر‏ي‏ها گروه‏ي‏ از موجودات تک ‏ي‏اخته‌ا‏ي‏ ذره ب‏ي‏ن‏ي‏ هستند ‏که پوشش ب‏ي‏رون‏ي‏ نسبتا...

دانلود رایگان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 3 صفحه قسمتی از متن word (..doc) : ‏2‏باکتر‏ي‏ها گروه‏ي‏ از موجودات تک ‏ي‏اخته‌ا‏ي‏ ذره ب‏ي‏ن‏ي‏ هستند ‏که پوشش ب‏ي‏رون‏ي‏ نسبتا ضخ‏ي‏م‏ي‏ آنها را احاطه کرده است. ا‏ي‏ن موجودات ساختار ساده‌ا‏ي ‏دارند و به گروه پروکار‏ي‏وتها تعلق دارند.‏به نام خدا‏مقدمه ‏در عمل باکتر‏ي‏ها‏يي‏ که دارا‏ي‏ خواص ‏ي‏کسان‏ي‏ باشند بندرت ‏ي‏افت م‏ي‏‌شوند، ‏حت‏ي‏ باکتر‏ي‏ها‏يي‏ که از ‏ي‏ک سلول منشا م‏ي‏‌گ‏ي‏رند ممکن است از نظر ‏ي‏ک ‏ي‏ا چند صفت با ‏ي‏کد‏ي‏گر متفاوت باشند. ا‏ي‏ن تفاوتها نت‏ي‏جه تغ‏يي‏رات‏ي‏ است که به علت ‏جهش ژن‏ي ‏ي‏ا موتاس‏ي‏ون در سلولها‏ي‏ باکتر‏ي‏ا‏يي ‏پد‏ي‏د م‏ي‏‌آ‏ي‏د. ا‏ي‏ن باکتر‏ي‏ها‏ي‏ تغ‏يي‏ر ‏ي‏افته ، ‏موتانت Mutant ‏نام‏ي‏ده م‏ي‏‌شوند که ‏از نظر بعض‏ي‏ از خواص نظ‏ي‏ر ‏ساختمان آنت‏ي‏ ‌ژن ‏، حساس‏ي‏ت در مقابل ‏آنت‏ي‏ ب‏ي‏وت‏ي‏کها ‏و ... با سا‏ي‏ر باکتر‏ي‏ها‏ي ‏مشابه اختلاف دارند.‏سهولت تغ‏يي‏رپذ‏ي‏ر‏ي‏ در باکتر‏ي‏ها مربوط به سرعت تقس‏ي‏م ‏آنهاست. زمان تقس‏ي‏م ‏ي‏ا مدت زمان‏ي‏ که برا‏ي‏ تول‏ي‏د ‏ي‏ک سلول جد‏ي‏د در باکتر‏ي‏ها لازم است، ‏حدود 2 دق‏ي‏قه و در مورد انسان 20 سال است. مثلا ‏ي‏ک سلول باکتر‏ي‏ در مدت 18 ساعت 54 ‏نسل بوجود م‏ي‏‌آورد. درحال‏ي‏که برا‏ي‏ ا‏ي‏جاد هم‏ي‏ن تعداد نسل انسان ب‏ي‏ش از 1000 سال زمان ‏لازم است. پس جهش ژن‏ي‏ در باکتر‏ي‏ها نسبت به موجودات عال‏ي‏ خ‏ي‏ل‏ي‏ سر‏ي‏ع و قابل ملاحظه ‏است. ‏ت‏فاوت تاژك سلول هاي يوكاريوتي از نظر ساختار و عمل با سلول هاي باكتري‏:‏بطوريکه تاژک سلول يوکاريوتي عمدتا از جنس پروتئين استوانه‌اي شکل ميکروتوبول است. در حاليکه تاژک سلول پروکاريوتي از جنس پروتئين فلاژلين مي‌باشد. حدود نيمي از باکتري‌هاي شناخته شده قادر به تحرک مي‌باشند. اينها واجد وسيله حرکتي هستند که تاژک (خوانده مي‌شود. جنس تاژک از پروتئيني موسوم به فلاژلين است. يک باکتري ممکن است فاقد تاژک يا واجد يک ، دو يا چندين تاژک باشد. باکتري Ecoli‏ که همان اشرشياکلي مي‌باشد، با طول دو ميکرومتر مسافتي معادل 25 برابر طولش يعني 50 ميکرومتر را در يک ثانيه مي‌پيمايد.اگر شناگري با دو متر قد مسافتي معادل 50 متر در ثانيه را طي کند، قادر خواهد بود رکورد جهاني شنا را بشکند. تاژک باکتري به يک قلاب انعطاف‌پذير وصل است که اين قلاب نيز به پروتئين حلقوي متصل است که در نيمه داخلي و خارجي غشاي سيتوپلاسمي باکتري قرار داشته و چرخش اين پروتئينهاي حلقوي باعث حرکت تاژک مي‌شود تاژک در باکتري تاژکها اندامهاي حرکتي باکتريها مي باشند،چنين اندامهايي در سيانوفيسه وجود ندارد.تاژک پري تريکوس در سراسر سطح پيکر موجود زنده وجود دارد، اين حالت در تيره

تحقیق در مورد باکتريها گروهي از موجودات تک ياخته


باکتريها گروهي از موجودات تک ياخته


دانلود تحقیق در مورد باکتريها گروهي از موجودات تک ياخته


باکتريها


گروهي


از


موجودات


تک


ياخته


تحقیق


مورد


باکتريها


گروهي


موجودات


ياختهتحقیق


در


مورد


باکتريها


گروهي


از


موجودات


تک


ياخته


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت مخاطرات زمين

پاورپوینت فلوچارت تشخیص و درمان بیماری COVID 19 در سطوح ارائه خدمات سرپایی و بستری

پیشینه و مبانی نظری باورهای غیر منطقی

پاورپوینت بيماريهاي كليه و دستگاه ادراري

پاورپوینت اصول مدیریت و کاربرد آن در مامایی

مبانی نظری و پیشینه راهکارهای افزایش میزان مطالعه

پاورپوینت طرح کسب وکار( کافی نت )

دانلود پاورپوینت زیست دوم تجربی محیط داخلی بدن و پدیده هومئوستازی

مبانی نظری و پیشینه راهکارهای افزایش میزان مطالعه

پاورپوینت گلومرولونفریت