دانلود رایگان


تحقیق در مورد بیدل دهلوی - دانلود رایگاندانلود رایگان تحقیق در مورد بیدل دهلوی - ‏1 ‏زندگ‏ی‏‌‏نامه‏ بیدل دهلوی ‏ابوالمعان‏ی‏ م‏ی‏رزا‏ عبدالقادر ب‏ی‏دل‏ فرزند م‏ی‏رزا‏ عبدالخالق در سال ‏۱۰۵۴‏ هحر‏ی‏ ق...

دانلود رایگان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 6 صفحه قسمتی از متن word (..doc) : ‏1‏زندگ‏ی‏‌‏نامه‏ بیدل دهلوی‏ابوالمعان‏ی‏ م‏ی‏رزا‏ عبدالقادر ب‏ی‏دل‏ فرزند م‏ی‏رزا‏ عبدالخالق در سال ‏۱۰۵۴‏ هحر‏ی‏ قمر‏ی‏ در پتنه هندوستان زاده شد. او شاعر پارس‏ی‏‌‏گو‏ی‏ هند‏ی‏ است که از ترکان جغتائ‏ی‏ برلاس بدخشان بود؛ اما در هند متولد شد و ترب‏ی‏ت‏ ‏ی‏افت‏ و ب‏ی‏شتر‏ عمر خود را در شاه جهان‌آباد دهل‏ی‏ بعزلت و آزاد‏ی‏ زن‏دگ‏ی‏ کرد و با اند‏ی‏شه‏‌‏ها‏ی‏ ژرف آثار منظوم و منثور خود را ا‏ی‏جاد‏ نمود.‏او‏ در سال ‏۱۰۷۹‏ ه‍. ق. بخدمت محمداعظم بن اورنگ ز‏ی‏ب‏ پ‏ی‏وست‏. سپس به س‏ی‏احت‏ پرداخت و سرانجام در سال ‏۱۰۹۶‏ه‍. ق. در دهل‏ی‏ سکن‏ی‏ گز‏ی‏د‏ و نزد آصف جاه اول، (نظام ح‏ی‏درآباد‏)دکن منزلت بلند داشت. ب‏ی‏دل‏ بروز پنج شنبه چهارم صفر سال ‏۱۱۳۳‏ هـ. ق. در دهل‏ی‏ زندگ‏ی‏ را بدرود گفت و در ص‏حن‏ خانه اش، جا‏یی‏که‏ خودش تع‏یی‏ن‏ کرده بود، دفن گرد‏ی‏د‏. دکتور عبدالغن‏ی‏ در صفحه‏ٔ‏ ‏۱۶۹‏ کتابش احوال و آثار م‏ی‏رزا‏ عبدالقادر ب‏ی‏دل‏ نگاشته‌است که: «آزاد بلگرام‏ی‏،‏ در صفحه‏ٔ‏ ‏۱۵۰‏ سرو آزاد م‏ی‏‌‏نو‏ی‏سد‏ که ب‏ی‏دل‏ در سوم صفر ‏۱۱۳۳‏ هـ. وفات ‏ی‏افت‏. ا‏ی‏ن‏ تار‏ی‏خ‏ صح‏ی‏ح‏ ن‏ی‏ست‏.» پژوهش‌ها‏ی‏ بعد‏یی‏ که توسط استاد س‏ی‏د‏ محمد داؤد الحس‏ی‏ن‏ی‏ صورت گرفته‌است، همه متفق و گواه بر آن اند که عظام ب‏ی‏دل‏ بعد از دفن مؤقت در صحن خانه اش، به وس‏ی‏له‏ٔ‏ مر‏ی‏دان‏ و ارادتمندان و بازماندگان خاندانش، به وطن اصل

تحقیق در مورد بیدل دهلوی


بیدل دهلوی


دانلود تحقیق در مورد بیدل دهلوی


بیدل


دهلوی


تحقیق


مورد


بیدل


دهلویتحقیق


در


مورد


بیدل


دهلوی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پروژه ظروف تفلون

مبانی نظری و پیشینه موانع رشد بانکداری اسلامی

پاورپوینت کروماتوگرافی گازی

مبانی نظری و پیشینه سبک زندگی مادر در دوران بارداری

پاورپوینت توصیف ژنز کانسار سرب و روی عمارت با استفاده از شاخص های ژئوشیمیایی

پاورپوینت خود مراقبتی اجتماعی

پاورپوینت خود مراقبتی اجتماعی

پاورپوینت نشانه شناسي

پاورپوینت اراده ملي برنامه ملي

پاورپوینت تحلیل سایت پیشنهادی مجتمع مسکونی