دانلود رایگان


مبانی نظری تحقیق خودکارآمدی، خودکارآمدی حرفه ای - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 23 صفحه قسمتی از متن word (..docx) : ‏خلاصه ای از کار:‏- مفهوم خودکارآمدی ‏مفهوم «خود-کارآیی» در مرکز نظریه شناخت اجتماعی بَندورا،روان‌شناس معروف، قرار دارد. نظریه بندورا بر نقش یادگیری مشاهده‌ای، تجربیاتاجتماعی و جبرگرایی تقابلی در رشد شخصیت تأکید دارد (رجبی، 1385).‏براساس نظر بندورا، نگرش‌ها، توانائی‌ها و مهارت‌های شناختی هر فرد، تشکیل دهندهچیزی است که سیستمِ خود‏ - Self-system ‏نامیده می‌شود. این سیستم در چگونگی درکما از شرایط مختلف و چگونگی رفتار ما در واکنش به آن‌ها، نقش عمده‌ای ایفا می‌کند. ‏خود-کارآیی، بخش مهمی از این «سیستمِ خود» است (رادمان، 1389).‏...................‏- عوامل موثر بر خودکارآمدی حرفه ای‏خود-کارآیی چگونه به وجود می‌آید؟ شکل‌گیری ایناعتقاد از اوایل دوران کودکی و زمانی که کودک با تجربیات، وظایف و شرایط مختلفبرخورد می‌کند، شروع می‌شود. امّا رشد خود-کارآیی در دوران جوانی خاتمه نمی‌یابد وتکامل آن در تمام طول زندگی، همچنان که افراد مهارت‌ها، تجربیات و درک جدیدی به دستمی‌آورند ادامه می‌یابد.‏به گفته بندورا چهار منبع عمده برای خود-کارآیی وجود دارد (پاجارس و میلر- Pajares and Miller‏، 2006).‏الف- تجربیات موفق‏ ‏موثرترین راه برای رشد یک حس قوی کارآیی، از طریق تجربیاتموفق است.» (بندورا، ۱۹۹۴)‏انجام موفقیت‌آمیز یک کار، حس خود-کارآیی ما راتقویت می‌کند. از سوی دیگر، ناکامی در مواجهه با یک وظیفه یا چالش می‌تواند بهتضعیف حس خود-کارآیی منجر گردد.‏ ‏..............‏- عوامل اصلی ایجاد خودکارآمدی ‏به نظر بندورا (1989) چهار عامل اصلی در شخص ایجاد خودکارآمدی می کنند عملکردهای موفقیت آمیز ، تجارب نیابتی ، اقناع کلامی و کاهش برانگیختگی هیجانی (پاجارس و میلر- Pajares and Miller‏، 2006).‏عملکرد های موفقیت آمیز : منظور بندورا از موفقیت های عملکردی این است که موفقیت های قبلی انتظارات فرد را بالا می برند و خود بسندگی وی را بیشتر می کنند. تجربه های موفق قبلی نشانه های مستقیمی را برای سطح تسلط و شایستگی ما فراهم می آورد. موفقیت های قبلی، قابلیت های ما را نشان می دهند و احساس کارایی شخصی ما را تقویت می کنند. شکست های قبلی، مخصوصاٌ شکست های مکرر در کودکی، احساس کارایی ما را کم می کنند. ‏.....................‏- نظریه های مرتبط با خودکارآمدی و خودکارآمدی حرفه ای‏بندورا ‏(1997) ‏مطرح ‏می ‏کند ‏که ‏خود ‏کارآمدی، ‏توان ‏سازنده ‏ای ‏است ‏که ‏بدان ‏وسیله، ‏مهارتهای ‏شناختی، ‏اجتماعی، ‏عاطفی ‏و ‏رفتاری ‏انسان ‏برای ‏تحقق ‏اهداف ‏مختلف، ‏به ‏گونه ‏ای ‏اثربخش ‏ساماندهی ‏می ‏شود. ‏به ‏نظر ‏وی ‏داشتن ‏دانش، ‏مهارتها ‏و ‏دستاوردهای ‏قبلی ‏افراد ‏پیش ‏بینی ‏کننده ‏های ‏مناسبی ‏برای‏..............................‏- راهبردهای ایجاد و تغییر نظام باور خودکارآمدی حرفه ای کارکنان‏ ‏بندورا (1997) مطرح می کند که باور افراد به خودکارآمدی خویش، بخش عمده‌ای از خودآگاهی آنان را تشکیل می دهد. برای ایجاد و تغییر نظام باورهای خود کارآمدی چهار منبع مهم تشخیص داده است. این منابع عبارتند از: تجربه های موفق، تجربه های جانشینی، ترغیبهای کلامی یا اجتماعی و حالات عاطفی و فیــــزیولوژیک (رجبی، 1385).‏ ‏منابع خودکارآمدی ذاتاً آگاهی دهنده نیستند. آنها داده های خام هستند که از طریق پردازش شناختی کارآمدی و تفکر انعکاسی آموزنده می شوند. بنابراین، باید بین اطلاعات و دانشهایی که از وقایع و رویدادها کسب می شود و اطلاعات و معرفتهایی که روی خودکارآمدی اثر می گذارند تفاوت قائل شد (بختیاری و همکاران، 1389). ‏ ‏...................‏- خودکارآمدی و عملکرد شغلی‏انتخاب حرفه ای تحت تاثیر کارآمدی است. در یک تحقیق درباره دانش آموزان دبیرستانی با دو گروه همگن، آنهایی که از خود کارآمدی گسترده تری برخوردار بودند ، دامنه شغلی وسیع تری را در نظر می گرفتند، آنها همچنین از علایق و رغبت های بیشتری برخوردار بودند. گزارش شده است کارمندان دارای کارایی شخصی زیاد در مقایسه با آنهایی که کارایی شخصی کمی دارند ، هدفهای شخصی عالی تری را تعیین می کنند و تعهد بیشتری به این هدفها دارند (لاک ولاتمن- Lock and Lotman‏ ، 1990).‏منابع‏- خودکارآمدی حرفه ای‏- مفهوم خودکارآمدی ‏مفهوم «خود-کارآیی» در مرکز نظریه شناخت اجتماعی بَندورا،روان‌شناس معروف، قرار دارد. نظریه بندورا بر نقش یادگیری مشاهده‌ای، تجربیاتاجتماعی و جبرگرایی تقابلی در رشد شخصیت تأکید دارد (رجبی، 1385).‏براساس نظر بندورا، نگرش‌ها، توانائی‌ها و مهارت‌های شناختی هر فرد، تشکیل دهندهچیزی است که سیستمِ خود‏ - Self-system ‏نامیده می‌شود. این سیستم در چگونگی درکما از شرایط مختلف و چگونگی رفتار ما در واکنش به آن‌ها، نقش عمده‌ای ایفا می‌کند. ‏خود-کارآیی، بخش مهمی از این «سیستمِ خود» است (رادمان، 1389).‏به گفته آلبرت بندورا، خود-کارآیی عبارت است از: «اعتقاد یک نفر به قابلیت‌های خود در سازماندهی و انجام یک رشته فعالیت‌های مورد نیاز برایمدیریت شرایط و وضعیت‌های مختلف». به عبارت دیگر، خود-کارآیی، اعتقاد یک فردبه توانایی خود جهت موفق شدن در یک وضعیت خاص است. به عقیده بندورا این اعتقاد، عامل تعیین کننده چگونگی تفکر، رفتار و احساس افراد است.‏ ‏از سال ۱۹۷۷ که بندورا مقاله «خود-کارآیی به سوی یک نظریه یکنواخت برای تغییر رفتار» را منتشرنمود، این موضوع ‏به صورت یکی از موضوعات روز روان‌شناسی درآمده و مطالعات بسیاری روی آن صورت گرفته است. چرا خود-کارآیی چنین موضوع مهمی در بین روان‌شناسان و آموزشگران شده است؟ همان گونه که بندورا و سایر پژوهشگران نشان داده‌اند، خود-کارآیی می‌تواند تقریباً بر روی همه چیز، از حالات روانی گرفته تا رفتارها وانگیزه‌ها تأثیر داشته باشد (بختیاری و همکاران، 1389).‏- ‏عوامل موثر بر خودکارآمدی حرفه ای‏خود-کارآیی چگونه به وجود می‌آید؟ شکل‌گیری ایناعتقاد از اوایل دوران کودکی و زمانی که کودک با تجربیات، وظایف و شرایط مختلفبرخورد می‌کند، شروع می‌شود. امّا رشد خود-کارآیی در دوران جوانی خاتمه نمی‌یابد وتکامل آن در تمام طول زندگی، همچنان که افراد مهارت‌ها، تجربیات و درک جدیدی به دستمی‌آورند ادامه می‌یابد.‏به گفته بندورا چهار منبع عمده برای خود-کارآیی وجود دارد (پاجارس و میلر- Pajares and Miller‏، 2006).‏الف- تجربیات موفق‏ ‏موثرترین راه برای رشد یک حس قوی کارآیی، از طریق تجربیاتموفق است.» (بندورا، ۱۹۹۴)‏انجام موفقیت‌آمیز یک کار، حس خود-کارآیی ما راتقویت می‌کند. از سوی دیگر، ناکامی در مواجهه با یک وظیفه یا چالش می‌تواند بهتضعیف حس خود-کارآیی منجر گردد.‏ ‏ب- مدل‌سازی اجتماعی‏ ‏مشاهده موفقیت دیگران در انجام یک کار، منبع مهم دیگری برای ایجادحس خود-کارآیی است. به گفته بندورا: «مشاهده این که آدم‌های مشابه خودمان با تلاشپیگیر به دستاوردهای موفقی نائل می‌شوند این اعتقاد را در مشاهده‌گر تقویت می‌کندکه او نیز دارای قابلیت‌هایی است که می‌تواند از عهده فعالیت‌های مشابه به نحوموفقیت‌آمیزی برآید.»

مبانی نظری تحقیق خودکارآمدی


خودکارآمدی حرفه ای


مبانی نظری تحقیق خودکارآمدی


خودکارآمدی حرفه ای


دانلود مبانی نظری تحقیق خودکارآمدی


خودکارآمدی حرفه ای


مبانی


نظری


تحقیق


خودکارآمدی


خودکارآمدی


حرفه


ای


مبانی


نظری


تحقیق


خودکارآمدی


خودکارآمدی


حرفهمبانی


نظری


تحقیق


خودکارآمدی،


خودکارآمدی


حرفه


ای


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پیشینه و مبانی نظری برنامه‌ريزي منابع سازماني ERP ضرورت بررسي شاخص‌هاي عملكردي ERP

پیشینه و مبانی نظری بهزیستی ذهنی

پیشینه و مبانی نظری بلوغ ومرحله نوجوانی

پیشینه و مبانی نظری بهداشت روانی وبیماریهای روانی

پیشینه و مبانی نظری بهداشت روانی وسلامت روانی

تحقیق در مورد التهابي

تحقیق در مورد اكتشاف دره ميانه ملاير

تحقیق در مورد الگوي تدريس

تحقیق در مورد الگوي شايستگي مديران

تحقیق در مورد امام خميني و سیاست خارجی 9ص

پاورپوینت شیشه پنجره

پاورپوینت اطلس سنگ شناسي آذرين

پاورپوینت حاملگی پره ترم و پست ترم

پاورپوینت نماتدها

مبانی نظری وپیشینه پژوهش اختلالات رفتاری

پرسشنامه (1)

تحقیق در مورد مربا و مارمالاد و ژله مربا ويژگيها و روشهاي آزمون 18 ص

پاورپوینت در مورد فیزیولوژی فوتسال

پرسشنامه (1)

ادبیات نظری تحقیق علل گرایش به مواد مخدر و روانگردان