دانلود رایگان


مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلالات تنظیم هیجان - دانلود رایگاندانلود رایگان مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلالات تنظیم هیجان - 1 ‏فهرست مطالب: ‏مقدمه‏ ‏ ‏تعریف‏ ‏هیجان‏ ‏ ‏ویژگی‏ ‏هیجان‏¬‏ها‏ ‏عوامل‏ ‏ایجاد‏ ‏هیجان‏ ‏ ...

دانلود رایگان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 27 صفحه قسمتی از متن word (..docx) : 1‏فهرست مطالب:‏مقدمه‏ ‏ ‏تعریف‏ ‏هیجان‏ ‏ ‏ویژگی‏ ‏هیجان‏¬‏ها‏ ‏عوامل‏ ‏ایجاد‏ ‏هیجان‏ ‏ ‏تنظیم‏ ‏هیجان‏ ‏ ‏مهارتهایی‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏تنظیم‏ ‏هیجانی‏ ‏آموخته‏ ‏می‏¬‏شوند‏ ‏راهبردهای‏ ‏مقابله‏ ‏با‏ ‏هیجان‏¬‏ها‏ ‏دیدگاههای‏ ‏زیر‏ ‏بنای‏ ‏هیجانها‏ ‏اختلال‏ ‏تنظیم‏ ‏هیجانی‏ ‏ ‏تاریخچه‏ ‏و‏ ‏پیشینه‏ ‏پژوهش‏ ‏ ‏تحقیقات‏ ‏داخلی‏ ‏ ‏تحقیقات‏ ‏خارجی‏ ‏ ‏منابع2‏مقدمه ‏یکی از موضوعاتی که در طی دو دهه‏‏ی گذشته تلاش و توجهات تجربی و نظری فراوانی را به خود جلب کرده است، بحث هیجانها است. این علاقه و توجه تا حدی می‏‏تواند به دلیل نقشی باشد که هیجان و تنظیم هیجان در رفتارهای بیرونی (فردی) ایفا می‏‏نماید. نظریه‏‏پردازان و دانشمندان مختلف، تعاریف متعددی از هیجان ارائه داده‏‏اند، اما در مجموع می‏‏توان گفت که هیجان رویدادی پیچیده و چند بعدی است که منجر به آمادگی برای عمل می‏‏شود هر فرد عادی می‏‏داند که دارای عواطفی است و زندگی بدون عواطف، زندگی تیره، مکانیکی، و بیرنگ خواهد بود. از طرف دیگر سلامت روانی و عقلی شخص به سلامت عاطفی او بستگی دارد. زیرا نظر شخص نسبت به خودش، دیگران، اوضاع اجتماعی، و زندگی به طور کلی از چگونگی رشد و تکامل عواطف وی متاثر می‏‏شود. به بیان دیگر، داوری‏‏های هر فرد درباره‏‏ی خود و دیگران و مسائل اجتماعی به کیفیت عواطف او بستگی دارد و شخصی که از رشد سالم هیجانی و عاطفی بهرمند نباشد هرگز فردی واقع بین، نیک‏‏اندیش، درست کردار، و در نتیجه فرد مفید و موثر در پیشرفت جامعه نخواهد بود (شعاری نژاد، 1388). ‏هیجان‏‏ها بسیار پیچیده‏‏تر از آن هستند که ابتدا به چشم می‏‏خورند. در نگاه اول همگی هیجان‏‏ها را به عنوان احساس، می‏‏شناسیم. ما شادی و ترس را می‏‏شناسیم زیرا جنبه‏‏ی احساسی آنها را طبق تجربه‏‏ی ما خیلی بارز هستند. وقتی با تحدیدی مواجه می‏‏شویم یا به سمت هدفی پیشرفت می‏‏کنیم، تقریباً غیر ممکن است که متوجه جنبه‏‏ی اساسی هیجان نشویم. اما به همان صورتی که بینی بخشی از صورت است، احساس‏‏ها نیز فقط جزئی از هیجان‏‏هاهستند (ریو، 2005، ترجمه‏ی سیدمحمدی، 1390). ‏امروزه علی رغم ایجاد تغییرات عمیق فرهنگی و تغییر در شیوه‏‏ی زندگی و تجدد گرایی،بسیاری از افراد، در رویارویی با مسائل زندگی فاقد توانایی‏های لازم و اساسی هستند و همین امر آنان را در مواجهه با مشکلات و مسائل روزمره‏ی زندگی ناتوان و آسیب پذیر ساخته است. پژوهش‏های بیشماری نشان داده‏اند، که بسیاری از مشکلات بهداشتی و اختلالات روانی- هیجانی، ریشه‏های روانی- اجتماعی دارند. بسیاری از آسیب‏‏های اجتماعی ریشه در، عزت نفس پایین، ناتوانی در بیان احساس و فقدان مهارت‏های ارتباطی دارد. انسان‏ها برای مقابله‏‏ی سازگارانه با موقعیت‏های تنش‏زا و کشمکش‏های زندگی نیاز به آموختن برخی مهارت‏ها دارند. هدف از این مهارتها کمک به افراد جهت شناخت هر چه بهتر نیازهای خود، برقراری روابط بین فردی مناسب و موثر، کنترل هیجانات، مدیریت داشتن بر شرایط تنش‏زا و حل کردن هر چه بهتر مسائل و مشکلات افراد است. هیجان یک پدیده اساسی کارکرد انسان است که بصورت بهنجار دارای ارزش سازگارانه‏ای برای افزایش اثربخشی ما در پیگیری اهداف می‏باشد همه ما هیجان‏های مختلفی را تجربه می‏کنیم و تلاش می‏کنیم از طریق روشهای اثر بخش با آنها مقابله کنیم (امامی نائینی، 1385).‏هیجان‏‏ها بسیار پیچیده‏‏تر آز آن هستند که ابتدا به چشم می‏‏خورند. در نگاه اول، همگی، هیجان‏‏ها را به عنوان احساس، می‏‏شناسیم زیرا جنبه‏‏ی احساسی آنها، طبق تجربه‏‏ی ما خیلی بارز هستند. وقتی با تهدیدی مواجه می‏‏شویم یا به سمت هدفی پیشرفت می‏‏کنیم، تقریباً غیر ممکن است که متوجه جنبه‏ی احساسی 3‏هیجان نشویم. اما به همان صورتی که بینی، بخشی از صورت است، احساس‏‏ها نیز فقط جزئی از هیجان‏‏ها هستند (ریو .Reeve‏، 2005، ترجمه‏ی سید محمدی، 1390). زمانی که شخص دست به کاری می‏زند و متوجه می‏‏شود که این کار در راستای اهداف خویش بوده است هیجانها بوجود می‏‏آیند (لازاروس.lazarus‏، 1991). انسانها پس از تجربه وقایع تنش زا، از طریق افکار و دستگاه شناخت، هیجان‏هایشان را تنظیم می‏نمایند و این موضوع به طور تفکیک ناپذیری با زندگی در هم آمیخته است (گارنفسکی، کریج و ون اتن.Garnefeski,krauij, & van etten‏، 2005) .‏با این وجود توانایی فرد در کنترل هیجان‏هایش یکی از مهمترین قابلیت‏‏ها است که باید آموخته شود. تنظیم هیجانی بعنوان فرآیند آغاز، حفظ، تعدیل و یا تغییر در بروز شدت یا استمرار احساس درونی و هیجان مرتبط با فرآیند‏‏های اجتماعی-روانی، فیزیکی در به انجام رساندن اهداف فرد تعریف می‏‏شود (ویمز و پینا.Vimz, & pina‏، 2010). ‏طبق نظریه بک.Beck‏ (1967) اختلال تنظیم هیجانی‏.Emotional Regulation disorders‏با فعال شدن طرحواره‏‏های بد کنش رابطه دارد. ریشه‏‏های تحولی طرحواره‏‏ها‏‏ی ناسازگار اولیه Early maladaptive schemas‏ ازعدم ارضاء نیازهای هیجانی اساسی، تجارب اولیه زندگی و خلق و خوی هیجانی نشأت می‏‏گیرند. طرحواره‏‏ها به دلیل ارضاء نشدن نیازهای هیجانی اساسی دوران کودکی به وجود می‏‏آیند. فردی که از سلامت روان برخوردار است، می‏‏تواند این نیازها‏‏ی هیجانی اساسی را به طور سازگارانه‏ای ارضاء کند. علاوه بر محیط زندگی اولیه عوامل دیگری نیز در شکل گیری طرحواره‏‏ها نقش بازی می‏‏کنند که در این میان خلق و خوی هیجانی کودک از اهمیت بسزایی برخوردار است (یانگ و همکاران، 2003، ترجمه‏ی حمید پور و اندوز، 1392).‏ افرادی که تنظیم هیجانی پایینی دارند، در پیش بینی خواسته‏‏های دیگران توانایی کمتری دارند. آنها فشارهای محیط را درک نمی‏‏کنند و هیجانهای خود را به خوبی مهار نمی‏‏کنند و در نتیجه در مقابل وقایع مقاومت کمتری نشان می‏‏دهند (ترینداد و جانسون. Trinidad, & Jahnsone‏، 2000).

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلالات تنظیم هیجان


مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلالات تنظیم هیجان


دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلالات تنظیم هیجان


مبانی


نظری


و


پیشینه


تحقیق


اختلالات


تنظیم


هیجان


مبانی


نظری


پیشینه


تحقیق


اختلالات


تنظیم


هیجانمبانی


نظری


و


پیشینه


تحقیق


اختلالات


تنظیم


هیجان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت بیماریهای کلیه و مجاری ادرار

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مثبت نگری

پاورپوینت تشریح جهان اجتماعی درس 4 جامعه شناسی 1 پایه دهم

وضعيت مذهب در دوران هخامنشيان

بررسي مسائل بهداشت حرفه اي در كارخانه داروپخش (پروژه كارآموزي) 116 ص

پاورپوینت جمهوری آفریقای جنوبی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش فشار روانی و استرس

پاورپوینت چرا به مقررات و قوانین نیاز داریم؟

پاورپوینت فلسفه تربیت(فلسفه آموزش وپرورش)

مبانی نظری سخت رویی،نامیدی