دانلود رایگان


مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازده سهام شرکتها (فصل 2) - دانلود رایگاندانلود رایگان مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازده سهام شرکتها (فصل 2) - ‏2‏-‏10‏ بازده سهام ‏ نخستین گام در سنجش عملکرد یک واحد تجاری، محاسبه بازدهی به دست آمده ب...

دانلود رایگان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 21 صفحه قسمتی از متن word (..docx) : ‏2‏-‏10‏ بازده سهام‏ نخستین گام در سنجش عملکرد یک واحد تجاری، محاسبه بازدهی به دست آمده با توجه به اهداف از قبل تعیین شده برای آن می باشد و از آنجا که افزایش ثروت سهامداران به عنوان هدف اصلی واحد تجاری باید به گونه ای عمل کند که با کسب بازده مناسب ثروت سهامداران را افزایش دهد. ‏بازده در فرایند سرمایه گذاری نیروی محرکی است که ایجاد انگیزه می کند و پاداشی برای سرمایه‏ ‏گذاران محسوب می شود. بازده ناشی از سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران حائز اهمیت است، برای اینکه تمامی بازی سرمایه گذاری به منظور کسب بازده صورت می گیرد. یک ارزیابی از بازده، تنها‏ ‏راه منطقی(قبل از ارزیابی ریسک) است که سرمایه گذاران می توانند برای مقایسه سرمایه گذاری های جایگزین و متفاوت از هم انجام دهند. برای درک بهتر عملکرد سرمایه گذاری، اندازه گیری بازده واقعی (مربوط به گذشته) لازم است. مخصوصاً اینکه بررسی بازده مربوط به گذشته در تخمین و پیش بینی بازده های آتی نقش زیادی دارد.‏ طبق تعریف «بازده سهام» عبارت است از کلیه عواید و منافعی است که در طول یک دوره عاید سهامداران می شود. (جونز،1391)‏درارتباط‏ ‏با‏ ‏مفهوم‏ ‏بازده، ماركويتز معتقد است كه امكان دارد تعريف بازده از يك سرمايه‏گذاري به سرمايه‏گذاري ديگر متفاوت باشد ولي در هر صورت سرمايه‏گذاران ترجيح مي‏دهند بيشترين آن عايدشان شود تا كمترين آن. در همين ارتباط فرانسيس نيز عقيده دارد سرمايه‏گذاري را اگر نوعي از واگذاري پول تلقي كنيم كه انتظار مي‏رود پول اضافي از آن عايد شود، در اين صورت هر سرمايه‏گذاري، درجه‏اي از ريسك را در برخواهد داشت كه مستلزم از دست دادن آن پول در زمان حال براي بدست آوردن بازده آتي است (مرادزاده فرد، 1383، 25)‏.‏برخي ديگر از تعاريف كه در مورد بازده سرمايه‏گذاري بيان شده است به شرح زير است:‏بازده يك قلم دارايي مالي را در مدت يك سال مي‏توان به اين صورت تفسير كرد، نرخ تنزيلي كه اگر جريانات نقدي آينده با آن محاسبه شود، ارزش فعلي بدست آمده با قيمت دارايي برابر مي‏شود (‏پارساییان ‏، 1380‏، 215)‏.‏ب‏ازده‏ یک ‏سرمايه‏گذاري عبارتست‏ ‏ازجريانات‏ ‏نقدي قابل تحققي كه‏ ‏توسط صاحبان آن ‏سرمايه‏گذاري در طول يك دوره زماني معين تحصيل مي‏شود. باز‏ده به صورت درصدي از ارزش سرمايه‏ ‏گذاري انجام شده در آغاز‏ دوره بيان مي‏شود (نوروش‏، ‏1385‏، 32)‏.‏بازده سهام نشانگر تغیرات ارزش بازار سهام بنگاه به علاوه عایدی سهم آن تقسیم بر ارزش بازار اول دوره آن می باشد ( نمازی ‏و‏ حشمتی‏، ‏138‏6، 149‏)‏.‏2-‏11‏ ‏بازده تحقق يافته در مقابل بازده مورد انتظار‏تعيين تفاوت ميان بازده تحقق يافته و بازده مورد انتظار از اهميت بالايي برخوردار است براي اين كه اين دو بحث در مسائل و مباحث سرمايه‏گذاري به طور وسيعي مورد استفاده قرار مي‏گيرد.‏2-11-1‏ بازده تحقق يافته1 . Realized Return‏بازده‏اي است كه واقع شده و كسب شده است. در واقع بازده تحقق يافته بازده‏اي است كه به وقوع پيوسته و واقع شده و محقق شده است.‏2-11-2‏ بازده مورد انتظار2 . Expected Return‏عبارت است بازده تخميني يك دارايي كه سرمايه‏گذاران انتظار دارند در يك دوره آينده بدست آورند. بازده مورد انتظار با عدم اطمينان همراه است و احتمال دارد برآورده شود و يا اين كه برآورده نشود. سرمايه‏ ‏گذاران براي كسب بازده مورد انتظار بايستي يك نوع دارايی را خريداري نمايند و توجه داشته باشند كه اين بازده ممكن است تحقق نيابد. سرمايه‏گذاري بر روي اوراق بهادار ريسك دار و بلند مدت مي‏تواند باعث برآورده شدن بازده مورد انتظار سرمايه‏گذاران شود، در حالي كه اين امر در كوتاه مدت كمتر اتفاق مي‏افتد.‏ ‏ 2-12 ‏اجزاي بازده‏بازده معمولاً از دو بخش تشكل مي‏شود:‏2-12-1‏ سود دريا‏ف‏تي3 . Yield‏مهمترين جزء بازده سودي است كه به صورت جريان‏هاي نقد دوره‏اي سرمايه‏گذاري بوده و ‏مي‏تواند به صورت بهره يا سود تقسيمي باشد. ويژگي متمايز اين دريافت‏ها اين است كه منتشر كننده پرداخت‏هايي را به صورت نقدي به دارند دارايي پرداخت مي‏كند. اين جريان‏هاي نقدي با قيمت اوراق بهادار نيز مرتبط است.‏2-12-2‏ سود (زيان) سرمايه‏ . Capital Gain‏دومين جزء مهم بازده، سود (زيان) سرمايه است كه مخصوص سهام عادي است ولي در مورد اوراق قرضه بلند مدت و ساير اوراق بهادار با در آمد ثابت نيز مصداق دارد.‏ به اين جزء كه ناشي از افزايش (كاهش) قيمت دارايي است سود (زيان) سرمايه مي‏گويند. اين سود (زيان) سرمايه ناشي از اختلاف بين قيمت خريد و قيمت زماني است كه دارنده اوراق قصد فروش آن‏ها را دارد. اين اختلاف مي‏تواند سود يا زيان باشد.‏مجموع اين دو جزء، بازده كل اوراق بهادار را تشكيل مي‏دهد كه براي هر اوراق بهاداري به صورت زير است:‏ ‏ افزايش ق‏يمت+‏ يا سود دريافتي = بازده كل اوراق بهادار TR‏ كاهش قيمت -‏رابطه ‏بالا‏ عبارت مفهومي بازده كل براي هر اوراق بهاداري است. رابطه بالا را مي‏توان اين گونه بيان كرد، نرخ بازده كل اوراق بهادار شامل مجموع دو جزء سود دريافتي و تغييرات قيمت است.‏توجه داشته باشيد كه هر يك از اين دو جزء مي‏تواند صفر باشد و يا تغييرات قيمت مي‏تواند منفي باشد. سود دريافتي نمي‏تواند منفي باشد.‏بازده کل معیار مناسبی از بازده کل سهام عادی است و از طریق فرمول زیر محاسبه می گردد.‏ ‏که در آن:Dt‏ : سود تقسیمی در طول دوره t‏ (یک سال، یک ماه، فصل)،P‏ : تغییرات قیمت در طول دوره مشخص،pb‏ : قیمت خرید یا قیمت خرید اولیه. ‏بازده مورد انتظار با عدم اطمینان همراه است و احتمال دارد برآورده شود یا این که برآورده نشود. برای محاسبه بازده مورد انتظار یک اوراق بهادار، سرمایه گذار نیاز دارد بازده های محتمل اوراق بهادار، به اضافه احتمال وقوع هر یک از بازده های ممکن را برآورد کند. مجموع این احتمالات برابر است. با توجه به توزیع احتمالات بازده های بالقوه برای هر اوراق بهادار i‏ بازده مورد انتظار E‏(Ri‏)‏ را می توان به عنوان ارزش مورد انتظار توزیع احتمالات محاسبه نمود.‏که در آن: E‏(Ri‏)‏ : بازده مورد انتظار هر اوراق بهادار مانند iP‏(Xi‏) ‏: احتمال وقوع هر یک از نرخ های بازده بالقوه Pi‏ : بازده های بالقوه برای اوراق بهادار n‏ ‏: تعداد بازده های بالقوه برای هر یک از اوراق بهادار (جونز، ‏1384، ص141‏)‏ -Johns,1384,p141‏.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازده سهام شرکتها (فصل 2)


مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازده سهام شرکتها (فصل 2)


دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازده سهام شرکتها (فصل 2)


مبانی


نظری


و


پیشینه


تحقیق


بازده


سهام


شرکتها


(فصل


2)


مبانی


نظری


پیشینه


تحقیق


بازده


سه
مبانی


نظری


و


پیشینه


تحقیق


بازده


سهام


شرکتها


(فصل


2)


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت درس 8 عربی دهم

پیشینه و مبانی نظری تحقیق سبک هویت و پايه های نظريه هويت

پاورپوینت وزیران کاردان، شهرهای آباد

پاورپوینت کنترل عصبی عضلات هنگام فعالیت ورزشی

پاورپوینت سندرم ميلوديس پلاستيك و کم خونی های همولتیک

پاورپوینت پروتكل‌هاي تشخيصي درماني آسیب های ورزشی زانو

پاورپوینت چشم اندازی بر کلاس های چند پایه

پرسشنامه استاندارد خلاقیت

تحقیق در مورد بندپايان

تحقیق در مورد پاسارگاد 37 ص