دانلود رایگان


مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و ریشه های صنعت بیمه (فصل 2) - دانلود رایگاندانلود رایگان مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و ریشه های صنعت بیمه (فصل 2) - ‏بخش اول : مبانی نظری ‏2-1‏) ‏مقدمه‏ ‏11 ‏2-2) ‏تعریف‏ ‏بیمه‏ ‏و‏ ‏عقد‏ ‏قراردا...

دانلود رایگان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 35 صفحه قسمتی از متن word (..docx) : ‏بخش اول : مبانی نظری ‏2-1‏) ‏مقدمه‏ ‏11‏2-2) ‏تعریف‏ ‏بیمه‏ ‏و‏ ‏عقد‏ ‏قرارداد‏ ‏آن‏ ‏13‏2-2-1) ‏ریشه‏ ‏لغوی‏ ‏بیمه ‏ ‏13‏2-2-2) ‏تعاریف‏ ‏بیمه ‏ ‏13‏2-2-3) ‏تعریف‏ ‏عقد‏ ‏بیمه ‏ ‏14‏2-3) ‏تاریخچه‏ ‏پیدایش‏ ‏بیمه‏ ‏در‏ ‏ایران‏ ‏و‏ ‏جهان ‏ ‏15‏2-3-1) ‏تاریخچه‏ ‏پیدایش‏ ‏بیمه ‏ ‏15‏2-3-2) ‏تاریخچه‏ ‏پیدایش‏ ‏بیمه‏ ‏در‏ ‏جهان‏ ‏16‏2-3-3) ‏تاریخچه‏ ‏پیدایش‏ ‏بیمه‏ ‏در‏ ‏ایران‏ ‏ ‏ ‏17‏2-3-4) ‏ساختار‏ ‏صنعت‏ ‏بیمه‏ ‏در‏ ‏ایران‏ ‏ ‏ ‏19‏2-3-5) ‏تاریخچه‏ ‏بیمه‏ ‏بدنه‏ ‏در‏ ‏ایران‏ ‏ ‏ ‏20‏2-4) ‏دسته‏ ‏بندی‏ ‏کلی‏ ‏رشته‏ ‏های‏ ‏بیمه ‏ ‏20‏2-4-1) ‏بیمه‏ ‏های‏ ‏زندگی‏(‏عمر‏)‏ ‏ ‏20‏2-4-2) ‏بیمه‏ ‏های‏ ‏غیرزندگی‏ ‏ ‏ ‏21‏2-5) ‏انواع‏ ‏بیمه‏ ‏ ‏ ‏22‏2-6) ‏اصول‏ ‏بیمه‏ ‏ ‏ ‏22‏2-7) ‏اصول‏ ‏حاکم‏ ‏بر‏ ‏قراردادهای‏ ‏بیمه ‏ ‏23‏2-7-1) ‏اصل‏ ‏حسن‏ ‏نیت ‏ ‏23‏2-7-2) ‏اصل‏ ‏غرامت‏ ‏یا‏ ‏اصل‏ ‏زیان ‏ ‏23‏2-7-3) ‏اصل‏ ‏نفع‏ ‏بیمه‏ ‏پذیر ‏ ‏24‏2-7-4) ‏اصل‏ ‏جانشینی‏ ‏25‏2-7-5) ‏اصل‏ ‏تعدد‏ ‏بیمه‏ ‏25‏2-7-6) ‏اصل‏ ‏داوری‏ ‏25‏2-7-7) ‏اصل‏ ‏علت‏ ‏نزدیک‏ ‏26‏2-7-8) ‏اصل‏ ‏اتکایی‏ ‏26‏2-8) ‏تعریف‏ ‏بیمه‏ ‏بدنه‏ ‏27‏2-9) ‏قلمرو‏ ‏جغرافیایی‏ ‏پوشش‏ ‏قرارداد‏ ‏بیمه‏ ‏بدنه‏ ‏27‏2-10) ‏خسارت‏ ‏های‏ ‏تحت‏ ‏پوشش‏ ‏بیمه‏ ‏بدنه‏ ‏27‏2-11) ‏خسارت‏ ‏های‏ ‏مستثناء‏ ‏شده‏ ‏یا‏ ‏غیرقابل‏ ‏جبران‏ ‏در‏ ‏بیمه‏ ‏بدنه‏ ‏28‏2-12) ‏بیمه‏ ‏مضاعف‏ ‏در‏ ‏بیمه‏ ‏بدنه‏ ‏28‏2-13) ‏شرایط‏ ‏خطرات‏ ‏اضافی‏ ‏بیمه‏ ‏بدنه‏ ‏29‏2-14) ‏نحوه‏ ‏صدور‏ ‏بیمه‏ ‏نامه‏ ‏بدنه‏ ‏30‏2-15) ‏اصطلاحات‏ ‏بیمه‏ ‏ای‏ ‏30‏2-16) ‏بررسی‏ ‏ویژگی‏ ‏های‏ ‏فردی‏ ‏بیمه‏ ‏گر‏ ‏32‏2-16-1) ‏طبیعت‏ ‏انسان‏ ‏33‏2-16-2) ‏ویژگی‏ ‏های‏ ‏عمده‏ ‏انسان‏ ‏33‏2-16-3) ‏ویژگی‏ ‏های‏ ‏فردی‏ ‏بیمه‏ ‏گر‏ ‏34‏2-17) ‏سوابق‏ ‏و‏ ‏پیشینه‏ ‏تحقیق‏ ‏38‏2-1) مقدمه‏توسعه ی خدمات بیمه در کشور مستلزم افزایش فروش این خدمات است‏. ‏به زبان دیگر در صورتی که قادر نباشیم بهترین شیوه های فروش خدمات بیمه را به کار گیریم توسعه ی این خدمات در سطح جامعه بی‎‏معنی خواهد بود‏. ‏فروش خدمات اساساً مشکلتر از فروش کالا هاست، به این دلیل که خدمات نامحسوس می باشند و در این میان فروش خدمات بیمه امری مشکل تر است زیرا خدمات بیمه دارای ویژگی هایی است که آن را از سایر خدمات ناملموس تر می سازد‏. ‏در این راستا از مؤثرترین روش های فروشی که می‎‏توان برای خدمات بیمه با ویژگی های ذکرشده به کار گرفت استفاده از نیروهای فروش یا ‏همان بیمه گران (فروشندگان حضوری) است که تا به امروز تحقیقات به عمل آمده نشان می دهد که این نیروهای فروش در صنعت بیمه مؤفقیت چشمگیری کسب نکرده اند‏. ‏بیمه از جمله انتظارهای ملی تحقق نیافته در ایران است‏. ‏این صنعت یکی از مکانیسم های ضروری در توسعه ی بازار ملی است و همانند دیگر نهادهای اقتصادی نیازمند تحول و بازنگری در تک تک فعالیت‎‏های انجام شده است‏. ‏شرکت سهامی بیمه ی ایران در میان شرکتهای بیمه از برجسته ترین آنها محسوب می شود (رحیمی،1378)‏. ‏در فعالیت های صنعتی، بیمه نقش مهمی را در پیکره ی اقتصادی و اجتماعی جامعه ایفا می کند‏. ‏اهمیت بیمه در زندگی اجتماعی تا آن حد است که از آن به عنوان ضرورت یاد می شود‏. ‏بیمه نیز همانند سایر پدیده های اقتصادی از ساختارها و شرایط جدید تأثیر پذیرفته است و می بایست براساس مقتضیات زمان حرکت کند (رحیمی،1378)‏. ‏بنابراین باید بازاریابی مناسبی در این زمینه صورت گیرد که این وظیفه برعهده‎‏ی بیمه گران می باشد‏. ‏امروز با توسعه ی مفهوم بازاریابی و رقابت، سازمان های تجاری از جمله شرکت های بیمه به این مطلب پی برده اند که برای رسیدن به هدف های خود(بقاء) و یا فرارفتن از آن باید رضایت مشتریان خود را جلب کنند زیرا موتور تجارت نه محصول و بازار بلکه مشتری است‏. ‏امروز دیگر تصور این که گونه ای از فعالیت انسان بدون وجود بیمه شکل و حیات پذیرد تقریبا"غیرممکن و دشوار است به ویژه آن که در قرن بیست و یکم تحولات تکنولوژی،حمل و نقل و ارتباطات با سرعت و وسعت شگفت آوری انجام پذیرفته است‏. ‏برجسته ترین نمونه این موضوع پیشرفت موتور اتومبیل است که متعاقب آن بیمه اتومبیل یکی از مهمترین بخشهای صنعت بیمه تبدیل شده است‏. ‏همراه با ارتقا و پیچیدگی بیشتر زندگی انسان امروز بیمه ها نیز از زوایای مختلف و باشتاب توسعه یافته اند‏. ‏از دید شرکت های بیمه، بیمه های اتومبیل کلید فتح بازار بیمه است، زیرا تعداد زیادی از خانواده ها با آن سروکار دارند‏. ‏به عبارت دیگر بیمه های اتومبیل مستلزم توجه به مشتری(بیمه گذار) و جلب رضایت اوست‏. ‏مؤسسات پیشتاز در امر بیمه همه ساله با استفاده از انواع وسایل و امکانات سعی می کنند از تقاضای واقعی بیمه گذار مطلع شوند و تولیدات خود را منطبق با این نیاز طراحی و عرضه کنند و درباره ی بیمه گذار به عنوان تنها ممر درآمد خود تلاش کنند‏.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و ریشه های صنعت بیمه (فصل 2)


مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و ریشه های صنعت بیمه (فصل 2)


دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و ریشه های صنعت بیمه (فصل 2)


مبانی


نظری


و


پیشینه


تحقیق


تعاریف


و


ریشه


های


صنعت


بیمه

مبانی


نظری


و


پیشینه


تحقیق


تعاریف


و


ریشه


های


صنعت


بیمه


(فصل


2)


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت فارسی هفتم درس اول

دانلود پاورپوینت حساسيتهاي موتور EF7 و مراقبتهاي لازم

پاورپوینت مراقبت بعد از ایست قلبی

پاورپوینت پرستاری مراقبت در منزل

پاورپوینت چشم انداز

پاورپوینت ارتباط

تحقیق در مورد داخل تراشي و جا خار زني 11 ص

تحقیق در مورد پست فشار قوي 80 ص

پاورپوینت سخت افزار

پاورپوینت آشنایی بانسبیت خاص