دانلود رایگان


مبانی نظری و پیشینه تحقیق جریانهای نقدی و تجزیه و تحلیل صورتهای مالی - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 27 صفحه قسمتی از متن word (..docx) : ‏مبان‏ی‏ نظر‏ی‏ وپ‏یشینه‏ تحق‏یق‏ جر‏یانهای‏ نقد‏ی‏ و تجز‏یه‏ و تحل‏یل‏ صورتها‏ی‏ مال‏ی‏فصل دوم :‏ ادبیات نظری‏2-1) مروری بر ادبیات نظری ‏ 6‏3-1) تاریخچه پیدایش صورتهای جریان نقدی‏ 7‏4-1) مفاهیم و تعاریف وجوه نقد‏ 8‏5-1) مزایای صورت جریانهای نقدی‏ 9‏6-1) ماهیت صورت جریانهای نقدی‏ 10‏7-1) تجزیه و تحلیل صورتهای مالی ‏ 12‏8-1) ابزارهای اصلی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی ‏ 13‏9-1) نسبتهای مالی ‏ 13‏1-9-1- نسبتهای نقدینگی ‏ 14‏2-9-1- نسبتهای فعالیت‏ 14‏3-9-1- نسبتهای اهرمی‏ 15‏4-9-1- نسبتهای سود آوری‏ 15‏تعریف نسبتهای مالی مبتنی بر صورت جریانهای نقدی ‏ 16‏ 1-10-1- الف) نسبتهای توانایی پرداخت و ایجاد نقدینگی‏ 16‏ 2-10-1 ‏–‏ ب) کیفیت سود ‏ 17‏ 3-10-1- ج) مخارج سرمایه ای ‏ 20‏11-1 ‏–‏ نظریه تمرکز اطلاعاتی‏ 24‏12-1- محتوای اطلاعات در سطح دستوری‏ 24‏13-1- افزایش اطلاعاتی‏ 25‏ 1-13-1- الف) اطلاعات مکمل ‏ 26‏ 2-13-1- ب) اطلاعات موازی ‏ 26‏ 3-13-1- اطلاعات بی اثر‏ 27‏بخش دوم: ‏1-2) پیشینه تحقیق ‏ 28‏منابع:‏بخش اول :‏ادبيات نظري :‏مرور ادبيات تحقيق:‏گزارشگري جريانهاي نقدي يكي از موضوعاتي مي باشد كه در چنددهه گذشته همواره مورد توجه خاص محققان حسابداري بوده است .به نحوي كه تاكنون تحقيقات متعددي براي آزمون توانائي تاثيربه سزائي برصورت هاي مالي ‏شامل ترازنامه وسودوزيان وصورت جريانهاي نقدي درمقايسه بانسبتهاي مالي صورت جريانهاي نقدي بربازده سهام ومدلهاي متضادنيزبراي ارتباط ونسب هاي مالي صورت جريانهاي نقدي بربازده سهام ارائه مي كند بااين حال درمورد اينكه كدام يك ازنسبت هاي بربازده سهام مفيدتر مي باشد نظرات متضادوجود دارد كه از جمله به مواردزيراشاره كرد:‏ ‏گرينبرگ وهمكاران(grenberg et al ./986)‏ ‏براي تاثيرات به سزاي نسبتهاي مالي بربازده سهام مدلهاي رگرس‏ي‏ون ازسودخالص ياجريانهاي نقدي دردوره جاري استفاده كردندكه دراين دو مدل ‏،‏متغير وابسته جريان نقدي عملياتي بود .آنان به جاي آزمون مستقيم قدرت پيش بيني مدل ‏،‏دو مدل رابااستفاده ازضريب همبستگي رتبه بندي كردندوبه نتيجه رسيدندكه نسبت هاي مالي شامل ترازنامه ‏–‏سودوزيان ‏–‏وصورت جريانهاي نقدي بايكديگرهمبستگي بهتري رادارد .‏بوئن وهمكاران bowen et 1986 )‏)‏توانائي تركيبات گوناگون صورت جريانهاي نقدي عملياتي وسودراجهت ارتباط آنهايك يادودوره بعد مقايسه مي كند ‏درمدل هاي آنان متغيروابسته جريان هاي نقدي عملياتي آني ومتغيرهاي مستقل به ترتيب درمدل اول سودخالص ‏،‏دردومدل دوم سودخالص‏ ‏بعلاوه استهلاك ‏،‏درمدل سوم بهترازسايرمدلهامي تواندتاثيرات به سزائي نسبت هاي مالي شامل ترازنامه ‏–‏سودوزيان وصورت جريانهاي نقدي رابهترنشان مي دهد .-2‏تاريخجه پيدايش صورت جريانهاي نقدي‏ :

مبانی نظری و پیشینه تحقیق جریانهای نقدی و تجزیه و تحلیل صورتهای مالی


مبانی نظری و پیشینه تحقیق جریانهای نقدی و تجزیه و تحلیل صورتهای مالی


دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق جریانهای نقدی و تجزیه و تحلیل صورتهای مالی


مبانی


نظری


و


پیشینه


تحقیق


جریانها
مبانی


نظری


و


پیشینه


تحقیق


جریانهای


نقدی


و


تجزیه


و


تحلیل


صورتهای


مالی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت بیماری ایدز

پاورپوینت نیرو همه جا 2

مبانی نظری و پیشینه نقش آلودگی زباله های دفن شده بر محیط زیست

تحقیق در مورد تاريخچه بانك كشاورزي

تحقیق در مورد ایروبیک

دانلود نمونه پروپوزال رشته حقوق جزا و جرم شناسی

پاورپوینت در مورد ریاضی ششم مبحث تقارن و مختصات

پاورپوینت آداب معاشرت و گفت و گو تفکر و سبک زندگی هشتم

پاورپوینت کاجستان زیر آسمان بزرگ حِکمت

پاورپوینت ساده کردن کسر