دانلود رایگان


مبانی نظری و پیشینه تحقیق خانواده الگو های انفرادی - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 21 صفحه قسمتی از متن word (..docx) : ‏خانواده الگو های انفرادی ‏دنیا از ‏آ‏غاز کودکی به ما نقش می دهد.محیط اجتماعی به ما زبان می ‏آ‏موزد،به ما چگونه رفتار کردن را یاد می دهد،و برایمان دوست داشتن را فراهم می ‏آ‏ورد.اما خودهایمان همواره به خود شکل می دهند و محیط های درونیشان را م‏ی‏ آفرینند.هر یک از ما هویت خود را درون این دنیاها خلق می کنیم.شخصیت های مدامت مشخصی از اوان زندگی را در خ‏و‏د دارند (وایت،1980).هنوز استعداد بسیاری برای تغییر داریم ک‏ه ‏می توانیم با دامنه گسترده فضاها و محیط های فیزیکی خود را سازگار کنیم .بدون دیگران کام‏ل‏ نمی شویم.می توانیم دوست بداریم و دوستمان بدارند‏ ‏و شاید با ‏آ‏ن بتوانیم به بیشترین رشد خود دست یابیم.‏برعکس،می توانیم رفتار های نا موثری پیش بگیریم و از دنیا تسلیم شدن و سر فرود اوردن به ما را انتظار داشته باشم و بخواهیم بدترین نمودمان را باور کنیم.از بهترین ها هستیم و می توانیم خیره ‏س‏ر باشیم.‏الگوهای انفرادی تدریس هدف هاس مشترکی دارند.اول با بهبود اعتماد به نفس و ایجاد واقعگرا از خویشتن و ابراز عکس العمل های همدلانه به دیگران و شاگردان را بسوی سلامت عاطفی و عقلی بیشتر هدایت می کنند.دوم به ‏آ‏موزشی که بر گرفته از نیاز ها و تمایلات خود شاگردان است می افزایند‏ ‏و شاگردان چون عضوی موثر در تصمیم گیری برای انتخاب مطلب یادگیری خود به حساب می اورند.سوم ،انواع خاصی از تفکرات کیفی مانند خلاقیت و ابراز نظر فردی را رشد می دهند.از این الگو ها می توان به چهار طریق استفاده کرد:‏اول،می توان الگو های انفرادی را بعنوان الگوهای عمومی تدریس حتی برای طرح ‏آ‏موزشی که فلسفه ‏آ‏موزش غیر مستقی‏م‏ را بعنوان محور اصلی یا رویکرد عمده اموزشی خود می پذیرد به کار برد.‏دوم می توان الگوهای انفرادی را بعنوان چاشنی سایر الگوها برای تنظیم محیط مناسب یادگیری به ‏ک‏ار برد.بطور مثال می توان خودپنداری دانش ‏آ‏موزان را همواره همراه خ‏و‏د داشت ، و می توان در این باره ‏اندیشید.که چگونه انچه را که انجام می دهیم شکل دهیم که ‏د‏انش ‏آ‏موزان مثبت بودن خود را تا حداکثر اندازه احساس کنند و چه باید کرد تا این احتمال به حداقل بر‏س‏د که ‏آ‏موزش به حذف ‏آ‏نها به عنوان انسان نیانجامد.به عبارتی دیگر می توان از این الگو ها برای توجه به کیفیات و احساسات فردی دانش ‏آ‏موزان ،فراهم اوردن فرصت های مناسب برای مشارکت با ما و برقرار ساختن ارتباط مثبت با انها استفاده کرد.‏سوم‏،‏می توانیم از خواص یگانه این الگوها برای مشورت دهی به شاگردان در هنگامی استفاده کنیم که بخواهیم به شاگردان کمک کنیم تا به دنیای بیرون خود کامل تر و مثبت تر ارتباط برقرار سازند.‏چهارم،می توان برنامه درسی دروس مختلف را بر محو‏ر‏ شاگردان تنظیم کرد.روش های تجربی در آموزش خواندن به طور مثال داستان هایی که دانش آموزان نقل می کنند بعنوان مطالب اولیه برای خواندن و یا پیشینه ای که دانش ‏آ‏موزان بعموان مطلبی عمده انتخاب می کنند در هنگامیکه دانش ‏آ‏موزان شایستگی لاز‏م‏ برای این کار را دارن‏د‏ استفاده می کند.‏خانواده الگو های انفرادی در ترکیب با الگوهای دیگر می توانند برای طرح درس مستقل از جمله برنامه مبتنی بر منابع بکار روند.خانواده الگوهای انفرادی علاوه بر این باور که رشد شاگرد بعنوان یک فرد به لحاظ اموزشی به نوبه خود هدف با ارزشی است اعتقاد دارد که فراگیر‏آ‏ن رشد یافته تر مثبت تر خودشکوف‏ا‏ تر در یادگیری توانمند ترند .بنابراین الگوهای انفرادی با عطف توجه به روان دانش ‏آ‏موزان موجب افزایش توجه پیشرفت تحصیلی ان‏ها‏ می شود.تحقیقات بسیاری از این نظر جانبداری می کنند (روباک ،بوهلرو آسپای ،1976) که دانش اموزام معلمانی که استفاده از الگو های انفرادی را چاشنی استفاده از سایر الگو ها قرار دادند از پیشرفت تحصیلی بیشتری برخوردارند.مجموع مطالعات هان وجویس و همکارانشان(رجوع شود به جویس ،چک،و براون،1981) بیان می کنند چگونه می توان ‏آ‏موزش را با‏ ا‏لگوهای بسیار متنوعی که برای دانش آموزا‏ن‏ تنظیم شده باشند اثربخش تر کرد.از روی این الگوهای انفرادی چند نمونه برای نشان دادن سبک ‏آ‏نها انتخاب شده است.با مطالعه فصل الگوی تدریس غیر مستقیم کارل راجرز می توان فلسفه و فنون ‏مورد استفاده سخنگوی اصلی این خانواده الگوهای انفرادی را مشاهده کرد،و فصل مربوط به حالات رشد ،سازمان کلاس را به عنوان جامعه ای که شاگردان خود ان را تنظیم می کنند معرفی میکند.‏روش های ‏آ‏موزش انفرادی‏نظام های ‏آ‏موزشی جهان امروز در موقعیتی به فعالیت خود ادامه ومی دهند که تغییرات سریع علمی و فناوری بر تمام جنبه های زندگی انسان اثر جدید تاثیر گذاشته است.تافلر (1980)در کتاب موج سوم ،ضمن تحلیل نمراحل تحول در تاریخ تمدن بشر،به تحلیل آخرین مرحله از تحول یعنی پیدایش عصر فرا صنعتی یا عصر اطلاعات می پردازد که از اواسط قرن بیستم شروع شده است.بر اساس تحلیل تافلر به رغم ظهور عصر اطلاعات،بسیاری از نظام اموزشی نه تنها هوز پا فراتر از عصر صنعتی نگذاشته اند بلکه در فرایند گذر دچار نوعی اشفتگی نیز شده اندوهنوز در فرایند تحصیل دنش اموزان مشغول یادگیری مهارت های پایه و مقدماتی اند.انها نه تنها مهارت های سطح بالا را که نیاز اثر اطلاعات است نمی اموزند بلکه در اکثر نظام های اموزشی از تجربه مربوط به حیات ذهنی محروم اند(چنس،1986).‏شکل گیری دید گاه های جدید تربیتی علیه عملکرد نظام های اموزشی ایجاب می کنند که متخصصان تعلیم و تربیت چه معلمان و چه مدیران اموزشی بدون هیچ نوع سوء گیری به بازنگری و باز آزمایی دقیق و عالمانه فرایند اهمیت های اموزشی موجود و اندیشه های حاکم بر ان بپردازند.زیرا پا فشاری لجوجانه بر انجام فعالیت های اموزشی به همان شیوه گذشته ،در آماده سازی نسل جوان برای زندگی اینده موثر نخواهد بود.بسیاری از صاحبنظران تربیتی از رویکردی حمایت می کنند که یبر اساس تجاربشخصی و بسط اندیشه بر پایه مطالعه،چالش و درگیری و دیدگاه های مختلف در فرایند اموزش ‏–‏یادگیری شکل گرفته باشد. براساس چنین رویکردی محیط های یادگیری دیگر نمی توانند محدود به اموزش رسمی و سنتس شوند،دیگر نمی توان باور داشت که پرورش ارتقاء اندیشه افراد تنها محصول رخداد های اموزشی درون

مبانی نظری و پیشینه تحقیق خانواده الگو های انفرادی


مبانی نظری و پیشینه تحقیق خانواده الگو های انفرادی


دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق خانواده الگو های انفرادی


مبانی


نظری


و


پیشینه


تحقیق


خانواده


الگو


های


انفرادی


مبانی


نظری


پیشینه


تحقیق


خانواده


الگو
مبانی


نظری


و


پیشینه


تحقیق


خانواده


الگو


های


انفرادی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مبانی نظری عشق و دوستی ، نظریه پرخاشگری و بازیهای رایانه ای

پاورپوینت پرستاری بهداشت مادر و کودک

پاورپوینت سلول و سازمان بندی آن

پیشینه و مبانی نظری استرس، استرس شغلي واسترس زنان کارمند

پاورپوینت بتن با الیاف شیشه

پاورپوینت در مورد سکته مغزی

تحقیق در مورد کم مصرف ترین اتومبیل جهان

پاورپوینت آناتومی و فیزیولوژی دستگاه گوارش

پاورپوینت در مورد UseCase Diagram

تحقیق در مورد تاریخ تحولات قانون ارث زن