دانلود رایگان


مبانی نظری و پیشینه روند تکوین شهر - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 19 صفحه قسمتی از متن word (..docx) : 1‏مبان‏ی‏ ‏نظر‏ی‏ ‏تحق‏ی‏ق ‏12‏2-1-‏ ‏تعار‏ی‏ف‏ ‏مفاه‏ی‏م ‏13‏2-1-1-‏ ‏برنامه‏ ‏ر‏ی‏ز‏ی ‏13‏2-1-2- ‏ ‏برنامه‏ ‏ر‏ی‏ز‏ی‏ ‏فضا‏یی ‏13‏2-1-3- ‏ ‏برنامه‏ ‏ر‏ی‏ز‏ی‏ ‏ف‏ی‏ز‏ی‏ک‏ی ‏14‏2-1-4-‏ ‏شهر ‏ ‏14‏2-1-5- ‏ ‏شهرنش‏ی‏ن‏ی ‏15‏2-1-6- ‏ ‏س‏ی‏ستم‏ ‏شهر‏ی ‏15‏2-1-7-‏ ‏حر‏ی‏م‏ ‏شهر ‏16‏2-1-8- ‏ ‏محدوده‏ ‏شهر ‏16‏2-1-1-‏ ‏محدوده‏ ‏خدمات‏ی ‏16‏2-1-9-‏ ‏محدوده‏ ‏استحفاظ‏ی ‏17‏2-1-10-‏ ‏توسعه‏ ‏ی‏ ‏شهر‏ی ‏17‏2-1-11-‏ ‏توسعه‏ ‏ف‏ی‏ز‏ی‏ک‏ی ‏18‏2-2-‏ ‏عوامل‏ ‏موثر‏ ‏در‏ ‏توسعه‏ ‏ف‏ی‏ز‏ی‏ک‏ی‏ ‏شهرها ‏19‏2-2-1- ‏ ‏عوامل‏ ‏طب‏ی‏ع‏ی‏ ‏و‏ ‏توسعه‏ ‏ی‏ ‏شهر ‏19‏2-2-2- ‏ ‏عوامل‏ ‏اقتصاد‏ی ‏19‏2-2-3- ‏عوامل‏ ‏اجتماع‏ی ‏20‏2-2-4- ‏ ‏نگرش‏ ‏به‏ ‏شهر ‏21‏2-2-5- ‏ ‏س‏ی‏است‏ ‏ها‏ ‏و‏ ‏مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ ‏ها‏ی‏ ‏شهر‏ی ‏21‏2-3-‏ ‏نظر‏ی‏ه‏ ‏ها‏ی‏ ‏توسعه‏ ‏فضا‏یی‏ ‏–‏ ‏کالبد‏ی‏ ‏شهر ‏22‏2-3-1- ‏ ‏د‏ی‏دگاه‏ ‏کو‏ی‏ن‏ ‏ل‏ی‏نچ‏ ‏و‏ ‏گسترش‏ ‏ف‏ی‏ز‏ی‏ک‏ی‏ ‏شهر ‏22‏2-3-2- ‏ ‏د‏ی‏دگاه‏ ‏ساختارگرا‏یی ‏222‏2-3-3-‏ ‏نظر‏ی‏ه‏ ‏رفتار‏ ‏انسان‏ی ‏23‏2-3-4- ‏ ‏نظر‏ی‏ه‏ ‏اقتصاد‏ی ‏23‏2-3-5- ‏ ‏رشد‏ ‏پ‏ی‏وند‏ی ‏24‏2-3-6- ‏ ‏نظر‏ی‏ه‏ ‏تأث‏ی‏ر‏ ‏وسا‏ی‏ط‏ ‏نقل‏ی‏ه‏ ‏و‏ ‏خطوط‏ ‏ارتباط‏ی‏ ‏در‏ ‏توسعه‏ ‏شهرها ‏24‏2-4-‏ ‏توسعه‏ ‏ف‏ی‏ز‏ی‏ک‏ی‏ ‏شهر‏ ‏در‏ ‏کشورها‏ی‏ ‏توسعه‏ ‏ی‏افته ‏25‏2-5-‏ ‏توسعه‏ ‏ف‏ی‏ز‏ی‏ک‏ی‏ ‏شهر‏ ‏در‏ ‏کشورها‏ی‏ ‏در‏ ‏حال‏ ‏توسعه ‏26‏2-6-‏ ‏جمع‏ ‏بند‏ی ‏.............................................................................................................‏273‏تعاریف مفاهیم‏برنامه ریزی‏برنامه ریزی عبارت از یک فرایند اگاهانه است که به منظور دستیابی به اهداف معین و مشخص، انجام یک سلسله اقدامات و فعالیتهای مرتبط به یکدیگر را در آینده پیش بینی می‏ کند.( اشکوری، 1385: 33 ). برنامه ریزی عبارت از کوششی در جهت انتخاب بهتربن برنامه ها در جهت رسیدن به اهداف مشخص که ممکن است این کوششها و برنامه ها، تا مرحله نهایی هدف نیز پیش نرود، بلکه گام هایی در جهت رسیدن به آن باشد.( شیعه، 1386: 85 ). برنامه ریزی به مثابه فعالیتی عمومی است که در جهت رسیدن به هدف یا هدفهایی، اجزای آن با یکدیگر فعالیت منظم و هماهنگی را دنبال می کند. آنچه در این میان نباید فراموش شود، کار برنامه ریزی و چگونگی انجام آن است.( دلیر، 1386: 5 ). ‏برنامه ریزی فضایی‏برنامه ریزی فضایی فرآیندی است برای بهره ور سازی و آرایش منطقی، حفظ تعادل، توازن و هماهنگی بین جمعیت و تاسیسات اقتصادی و اجتماعی ایجاد شده توسط آن در فضای ( ملی و منطقه ای ) کشور و جلوگیری از بروز عدم تعادل و بازتاب های تخریبی و منفی در فضای سرزمین، به عبارت دیگر هدف برنامه ریزی فضایی توزیع بهینه و سازمان یابی انسان و فعالیت ها در سراسر سرزمین ملی می باشد.( اشکوری، 1385: 18). توسعه فضایی به پراکنش فیزیکی پدیده های طبیعی و انسان ساخت و فعالیتهای انسانی در سراسر سرزمین و همچنین، بر نحوه توزیع فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی بر حسب کیفیت آنها، مثلا تفاوتهای موجود در بین واحدهای همسایگی ( واحد همسایگی ) از لحاظ دسترسی به امکانات، تاکید می ورزد. بنابراین، برنامه ریزی فضایی بر مبنای مقیاس و با تاکید بر قابلیتهای مختلف نظامهای فضایی، از جوامع محلی، مناطق تا سطح محلی را در بر می گیرد و می تواند شامل برنامه ریزی روستایی، شهری و منطقه ای، به نحوی توامان باشد. ( دانشنامه مدیریت شهری و روستایی، 140)‏ ‏برنامه ریزی فیزیکی‏ ‏برنامه‏‏ریزی‏ ساختار فیزیکی یک ناحیه ،چگونگی کاربری زمین ،ارتباطات ،تسهیلات و مانند آن است و دارای مبدایی در تنظیم و کنترل توسعه شهری است که از توانایی سیستم بازار برای برخورد با این وضعیت ،پیشی می گیرد (سیف الدینی ،1381: 33). ‏برنامه ريزي کاربري زمين، به چگونگي استفاده، توزيع و حفاظت اراضي، اطلاق مي شود‏. (م‏هديزاده، 1379: 1) این برنامه ريزي بايد چارچوبي را براي طرح کاربري بهينة زمين به وجود آورد تا براساس اين چارچوب از استفاده نامناسب زمين جلوگيري شود و اهداف اجتماعي- اقتصادي، محدوديت هاي فيزيکي و سياست هاي زيست محيطي رعايت گردد. ‏(ر‏ضويان،1381: 32)‏؛ و ‏ب‏ا مطرح شدن مفهوم توسعه پایدار شهری، کاربری زمین به سمت دیدگاههای استفاده بهینه و پایدار

مبانی نظری و پیشینه روند تکوین شهر


مبانی نظری و پیشینه روند تکوین شهر


دانلود مبانی نظری و پیشینه روند تکوین شهر


مبانی


نظری


و


پیشینه


روند


تکوین


شهر


مبانی


نظری


پیشینه


روند


تکوینمبانی


نظری


و


پیشینه


روند


تکوین


شهر


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت درس 16 هنر و معماری

مبانی نظری و پیشینه پژوهش مفاهیم تجهیز منابع بانکی

پاورپوینت پیدایش تمدُّن؛ بین النهرین و مصر

پاورپوینت اتیسم

پاورپوینت فصل اول انواع سیستمهای اجرای پروژه

پاورپوینت در مورد آشنایی با شخصیت ، فعالیت ها وخدمات خواجه نظام ا لملک طوسی

پاورپوینت در مورد آشنایی با شخصیت ، فعالیت ها وخدمات خواجه نظام ا لملک طوسی

پاورپوینت در مورد درمان و پیشگیری بیماری آنفولانزا

تحقیق در مورد بودجه ریزی عملیاتی الگویی برای ارتقاء نظام مدیریت مالی در شهرداری ها 27 ص

تحقیق در مورد تبارشناسی و جریان‌شناسی وهابیت