دانلود رایگان


مبانی نظری و پیشینه روند تکوین شهر - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 19 صفحه قسمتی از متن word (..docx) : 1‏مبان‏ی‏ ‏نظر‏ی‏ ‏تحق‏ی‏ق ‏12‏2-1-‏ ‏تعار‏ی‏ف‏ ‏مفاه‏ی‏م ‏13‏2-1-1-‏ ‏برنامه‏ ‏ر‏ی‏ز‏ی ‏13‏2-1-2- ‏ ‏برنامه‏ ‏ر‏ی‏ز‏ی‏ ‏فضا‏یی ‏13‏2-1-3- ‏ ‏برنامه‏ ‏ر‏ی‏ز‏ی‏ ‏ف‏ی‏ز‏ی‏ک‏ی ‏14‏2-1-4-‏ ‏شهر ‏ ‏14‏2-1-5- ‏ ‏شهرنش‏ی‏ن‏ی ‏15‏2-1-6- ‏ ‏س‏ی‏ستم‏ ‏شهر‏ی ‏15‏2-1-7-‏ ‏حر‏ی‏م‏ ‏شهر ‏16‏2-1-8- ‏ ‏محدوده‏ ‏شهر ‏16‏2-1-1-‏ ‏محدوده‏ ‏خدمات‏ی ‏16‏2-1-9-‏ ‏محدوده‏ ‏استحفاظ‏ی ‏17‏2-1-10-‏ ‏توسعه‏ ‏ی‏ ‏شهر‏ی ‏17‏2-1-11-‏ ‏توسعه‏ ‏ف‏ی‏ز‏ی‏ک‏ی ‏18‏2-2-‏ ‏عوامل‏ ‏موثر‏ ‏در‏ ‏توسعه‏ ‏ف‏ی‏ز‏ی‏ک‏ی‏ ‏شهرها ‏19‏2-2-1- ‏ ‏عوامل‏ ‏طب‏ی‏ع‏ی‏ ‏و‏ ‏توسعه‏ ‏ی‏ ‏شهر ‏19‏2-2-2- ‏ ‏عوامل‏ ‏اقتصاد‏ی ‏19‏2-2-3- ‏عوامل‏ ‏اجتماع‏ی ‏20‏2-2-4- ‏ ‏نگرش‏ ‏به‏ ‏شهر ‏21‏2-2-5- ‏ ‏س‏ی‏است‏ ‏ها‏ ‏و‏ ‏مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ ‏ها‏ی‏ ‏شهر‏ی ‏21‏2-3-‏ ‏نظر‏ی‏ه‏ ‏ها‏ی‏ ‏توسعه‏ ‏فضا‏یی‏ ‏–‏ ‏کالبد‏ی‏ ‏شهر ‏22‏2-3-1- ‏ ‏د‏ی‏دگاه‏ ‏کو‏ی‏ن‏ ‏ل‏ی‏نچ‏ ‏و‏ ‏گسترش‏ ‏ف‏ی‏ز‏ی‏ک‏ی‏ ‏شهر ‏22‏2-3-2- ‏ ‏د‏ی‏دگاه‏ ‏ساختارگرا‏یی ‏222‏2-3-3-‏ ‏نظر‏ی‏ه‏ ‏رفتار‏ ‏انسان‏ی ‏23‏2-3-4- ‏ ‏نظر‏ی‏ه‏ ‏اقتصاد‏ی ‏23‏2-3-5- ‏ ‏رشد‏ ‏پ‏ی‏وند‏ی ‏24‏2-3-6- ‏ ‏نظر‏ی‏ه‏ ‏تأث‏ی‏ر‏ ‏وسا‏ی‏ط‏ ‏نقل‏ی‏ه‏ ‏و‏ ‏خطوط‏ ‏ارتباط‏ی‏ ‏در‏ ‏توسعه‏ ‏شهرها ‏24‏2-4-‏ ‏توسعه‏ ‏ف‏ی‏ز‏ی‏ک‏ی‏ ‏شهر‏ ‏در‏ ‏کشورها‏ی‏ ‏توسعه‏ ‏ی‏افته ‏25‏2-5-‏ ‏توسعه‏ ‏ف‏ی‏ز‏ی‏ک‏ی‏ ‏شهر‏ ‏در‏ ‏کشورها‏ی‏ ‏در‏ ‏حال‏ ‏توسعه ‏26‏2-6-‏ ‏جمع‏ ‏بند‏ی ‏.............................................................................................................‏273‏تعاریف مفاهیم‏برنامه ریزی‏برنامه ریزی عبارت از یک فرایند اگاهانه است که به منظور دستیابی به اهداف معین و مشخص، انجام یک سلسله اقدامات و فعالیتهای مرتبط به یکدیگر را در آینده پیش بینی می‏ کند.( اشکوری، 1385: 33 ). برنامه ریزی عبارت از کوششی در جهت انتخاب بهتربن برنامه ها در جهت رسیدن به اهداف مشخص که ممکن است این کوششها و برنامه ها، تا مرحله نهایی هدف نیز پیش نرود، بلکه گام هایی در جهت رسیدن به آن باشد.( شیعه، 1386: 85 ). برنامه ریزی به مثابه فعالیتی عمومی است که در جهت رسیدن به هدف یا هدفهایی، اجزای آن با یکدیگر فعالیت منظم و هماهنگی را دنبال می کند. آنچه در این میان نباید فراموش شود، کار برنامه ریزی و چگونگی انجام آن است.( دلیر، 1386: 5 ). ‏برنامه ریزی فضایی‏برنامه ریزی فضایی فرآیندی است برای بهره ور سازی و آرایش منطقی، حفظ تعادل، توازن و هماهنگی بین جمعیت و تاسیسات اقتصادی و اجتماعی ایجاد شده توسط آن در فضای ( ملی و منطقه ای ) کشور و جلوگیری از بروز عدم تعادل و بازتاب های تخریبی و منفی در فضای سرزمین، به عبارت دیگر هدف برنامه ریزی فضایی توزیع بهینه و سازمان یابی انسان و فعالیت ها در سراسر سرزمین ملی می باشد.( اشکوری، 1385: 18). توسعه فضایی به پراکنش فیزیکی پدیده های طبیعی و انسان ساخت و فعالیتهای انسانی در سراسر سرزمین و همچنین، بر نحوه توزیع فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی بر حسب کیفیت آنها، مثلا تفاوتهای موجود در بین واحدهای همسایگی ( واحد همسایگی ) از لحاظ دسترسی به امکانات، تاکید می ورزد. بنابراین، برنامه ریزی فضایی بر مبنای مقیاس و با تاکید بر قابلیتهای مختلف نظامهای فضایی، از جوامع محلی، مناطق تا سطح محلی را در بر می گیرد و می تواند شامل برنامه ریزی روستایی، شهری و منطقه ای، به نحوی توامان باشد. ( دانشنامه مدیریت شهری و روستایی، 140)‏ ‏برنامه ریزی فیزیکی‏ ‏برنامه‏‏ریزی‏ ساختار فیزیکی یک ناحیه ،چگونگی کاربری زمین ،ارتباطات ،تسهیلات و مانند آن است و دارای مبدایی در تنظیم و کنترل توسعه شهری است که از توانایی سیستم بازار برای برخورد با این وضعیت ،پیشی می گیرد (سیف الدینی ،1381: 33). ‏برنامه ريزي کاربري زمين، به چگونگي استفاده، توزيع و حفاظت اراضي، اطلاق مي شود‏. (م‏هديزاده، 1379: 1) این برنامه ريزي بايد چارچوبي را براي طرح کاربري بهينة زمين به وجود آورد تا براساس اين چارچوب از استفاده نامناسب زمين جلوگيري شود و اهداف اجتماعي- اقتصادي، محدوديت هاي فيزيکي و سياست هاي زيست محيطي رعايت گردد. ‏(ر‏ضويان،1381: 32)‏؛ و ‏ب‏ا مطرح شدن مفهوم توسعه پایدار شهری، کاربری زمین به سمت دیدگاههای استفاده بهینه و پایدار

مبانی نظری و پیشینه روند تکوین شهر


مبانی نظری و پیشینه روند تکوین شهر


دانلود مبانی نظری و پیشینه روند تکوین شهر


مبانی


نظری


و


پیشینه


روند


تکوین


شهر


مبانی


نظری


پیشینه


روند


تکوینمبانی


نظری


و


پیشینه


روند


تکوین


شهر


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مبانی نظری وپیشینه تحقیق رضایت زناشویی وهوش هیجانی

پاورپوینت شیوهٔ رازی

پاورپوینت یادآوری ضرب و تقسیم ، جمع و تفریق

پاورپوینت آیین زندگی(کابرد اخلاق در زندگی)

پاورپوینت پارک سیتروئن

پاورپوینت در مورد بتن

پاورپوینت بازرسی رنگ و آماده سازی سطح

پاورپوینت فصل اول فارسی هفتم

پاورپوینت تعریف پوسیدگی

پاورپوینت توانبخشی پس از زایمان