دانلود رایگان


پیشینه تحقیق تعریف معنویت در محیط کار - دانلود رایگاندانلود رایگان پیشینه تحقیق تعریف معنویت در محیط کار - ‏2-3- ‏معنويت‏ ‏در‏ ‏محيط‏ ‏كار ‏46 ‏2-3-1- ‏نيازهاي‏ ‏معنوي‏ ‏كاركنان‏ ‏و‏ ‏ظهورپارادايم‏ ‏معنويت‏ ‏در‏...

دانلود رایگان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 18 صفحه قسمتی از متن word (..docx) : ‏2-3- ‏معنويت‏ ‏در‏ ‏محيط‏ ‏كار ‏46‏2-3-1- ‏نيازهاي‏ ‏معنوي‏ ‏كاركنان‏ ‏و‏ ‏ظهورپارادايم‏ ‏معنويت‏ ‏در‏ ‏محيط‏ ‏کار ‏49‏2-3-2- ‏تعاريف‏ ‏و‏ ‏ديدگاه‌هاي‏ ‏معنويت‏ ‏و‏ ‏معنويت‏ ‏در‏ ‏محيط‏ ‏کار ‏51‏2-3-3- ‏رويکرد‏ ‏درون‌گرا‏ / ‏متافيزيکي ‏53‏2-3-4- ‏رويکرد‏ ‏ديني ‏53‏2-3-5- ‏رويکرد‏ ‏اگزيستانسياليستي‏ / ‏سکولار ‏54‏2-3-6- ‏رويکرد‏ ‏مخالفان‏ ‏معنويت ‏55‏2-3-7- ‏مباحثي‏ ‏درباره‏ ‏روش‏ ‏تحقيق‏ ‏در‏ ‏زمينه‏ ‏معنويت‏ ‏در‏ ‏محيط‏ ‏کار ‏55‏2-3-8- ‏مزاياي‏ ‏معنويت‏ ‏در‏ ‏محيط‏ ‏کار ‏57‏2-3-9- ‏مفهوم‌سازي‏ ‏معنويت‏ ‏در‏ ‏محيط‏ ‏كار ‏58‏2-3-10- ‏رفتار‏ ‏شهروندي‏ ‏سازماني‏ ‏و‏ ‏معنويت‏ ‏محيط‏ ‏كاري ‏60‏2-4- ‏پ‏ی‏ش‏ی‏نه‏ ‏تحق‏ی‏قات ‏62‏2-4-1- ‏تحق‏ی‏قات‏ ‏صورت‏ ‏گرفته‏ ‏در‏ ‏خصوص‏ ‏سرما‏ی‏ه‏ ‏اجتماع‏ی ‏62‏2-4-2- ‏مطالعات‏ ‏صورت‏ ‏گرفته‏ ‏در‏ ‏خصوص‏ ‏معنو‏ی‏ت‏ ‏در‏ ‏مح‏ی‏ط‏ ‏کار‏ی ‏65‏فصل دوم ‏مروری بر مبانی نظری تحقیق‏معنويت در محيط كار‏انسان ها‏ وارد دوران جديد و بي‌سابقه‌اي‏ در زندگي خود‏ شده ا‏ند‏. دوراني که در آن دنيا به شدت در حال تغيير و تحول است. طي چهار صد سال گذشته، غرب بين دنياي بيروني و دنياي‏ ‏دروني تفاوت قائل شده است‏ و‏ فعاليت‌هاي دنيوي‏ را از اموري مثل مذهب، معنويت و عرفان به كلي جدا كرده است.‏ (نيل و بايبرمن، ۲۰۰۳)‏.‏ اين جدايي از يک سو سبب خرافات زدايي‏ و‏ نفي تسلط کليسا بر انسان غربي، تحت تسلط درآوردن طبيعت‏ و‏ پيشرفت علوم‏ و فن آوري هاي‏ مختلف‏،‏ افزايش فوق‌العاده رفاه زندگي‏،‏ ظهور دموکراسي‌ها‏ و‏ حاکميت قانون‏ ‏و ... شده است؛ و به بيان ساده‌تر سبب حاکميت پارادايم عقلايي و مدرن‏يته‏ در اکثر نقاط جهان شده است (Neal & Biberman, 2003, 364)‏. ‏با اين وجود، اين ‏جدايي‏ از سوي ديگر بشر را ‏در جهات بسياري از والاترين‏ جنبه‌هاي وجود انساني‌اش جدا کرده است. در حقيقت، در پارادايم مدرن، به سهم روح‏ و نيازهاي دروني انسان ها‏ توجه نشده است ‏(Dehler & Welsh, 1994, 19‏).‏ پارادايم مدرن، صرفا به چارچوب حقوقي، سياسي و اقتصادي انسان مي‌پردازد و جنبه‌هاي دروني حيات را امور خصوصي تلقي مي‌کند که هر کس بايد مطابق سليقه خود به آنها بپردازد. به ديگر سخن‏،‏ پارادايم‏پ‏ مدرن ـ که به کل عالم گسترش يافته و تأمين رفاه انسان را به عهده گرفته است ـ مناطق وسيعي از قلمرو حساسيت بشري را متروک گذاشته و زمينه‌اي را فراهم کرده است تا انسان‌ها‏ و به خصوص انسان هاي‏ غربي‏ نوعي‏ احساس نارضايتي و بي‌قراري داشته باشند‏. به همين دليل است كه آنها براي پر كردن خلأ معنوي خود‏ ‏گرايش زيادي به سمت معنويت، ‏مذهب و‏آيين‌هاي معنوي به ويژه آيين‌هاي شرق‏ آسيا ‏نشان‏ مي‏ دهند (شايگان، ۱۳۸۱).‏از اواخر قرن گذشته، در دهه نود قرن بيستم نوعي يکپارچگي مجدد بين زندگي بيروني و دروني در حال شکل‌گيري بوده است. يکي از حوزه‌هاي مهمي که اين يکپارچگي در آن مطرح شده است، محيط کسب و کار سازمان‌ها مي‌باشد (Neck & Millman, 1994, 12‏). بسياري از امور که قبلا در حيطه قلمرو خصوصي طبقه‌بندي مي‌شدند، اکنون در حال تحميل خود به قلمرو عمومي مي‌باشند (شايگان، ۱۳۸۱). ورود مفاهيمي همچون اخلاق، حقيقت، باور به خدا يا نيرويي برتر، درستکاري، وجدان، رادمردي و گذشت، اعتماد، بخشش، مهرباني،‏ احساسات،‏ ملاحظه، معنا‏جويي‏ در کار، همبستگي با همکاران، تشويق همکاران، ا‏ح‏ساس صلح و هماهنگي، نوع‌دوستي، و ... به پژوهش‌ها و اقدامات مديريتي و کسب و کار همه حکايت از ظهور پارادايم جديدي دارند. به عقيده بسياري از محققان، اين پارادايم جديد محيط کار،‏ كه‏ برگرفته از فيزيک کوانتوم، علوم سايبرنتيک، نظريه آشوب، علوم شناختي‏، مذاهب و‏ آيين‌هاي شرقي و غربي مي‌باشد‏، و در واقع‏ عکس‌العملي به پارادايم خشک و مکانيستي مدرن است، پارادايم معنويت مي‌باشد. (Bolman & Deal, 1995‏). حتي وانگرمارش و کونلي -‏ Wanger-Marsh and Conley ‏(۱۹۹۹) با قطعيت پيش‌بيني کرده‌اند که اين پارادايم جديد در ادامه موج سوم مطرح شده توسط‏ آلوين‏ تافلر، موج چهارم خواهد بود. ‏از ابتداي سال ۱۹۹۲ حجم مقالات، کتب، کنفرانس‌ها، و کارگاه‌هاي معنويت در محيط کار -Workplace Spirituality‏ ‏افزايشي فوق‌العاده داشته است (Neal & Biberman, 2003, 364)‏براي مثال اين موضوع به روي جلد مجلاتي همچون بيزينس ويک -Business Week‏(Conlin, 1999, 150‏)‏ و فورچن- Fortune‏ ‏ (Gunther, 2001)‏ ‏راه يافته است. ‏يكي از محققان ‏پيش‌بيني کرده است که معنويت در محيط کار از اصلي‌ترين روندها در قرن بيست و يکم خواهد بود (Shellenbarger, 2000, 1‏). علاوه بر اين در سال ۱۹۹۹ نيز آکادمي مديريت-Academy of Management‏ ‏ که يکي از معتبرترين مراجع مديريت در دنيا مي‌باشد، آخرين گروه تخصصي خود را تحت عنوان «مديريت، معنويت، و دين»-Management, Spirituality and Religion (MSR)‏ ‏،‏ تشکيل داد و با اين ‏كار‏ در واقع مشروعيت و پشتيباني لازم براي تحقيقات و تدريس در اين زمينه جديد را فراهم کرد؛ و همزمان مجلات معتبري از جمله مجله علمي وزين «ژورنال مديريت تغيير سازماني»-Journal of Organizational Change Management (JOCM)‏ ‏ ‏ويژه‌نامه‌هايي را به اين موضوع اختصاص دادند (Neal & Biberman, 2004, 8‏).‏پيش از ‏ادامه كار‏ توجه به نکات زير ضروري است:‏مفهوم معنويت در محيط كار در اين‏جا از نگاه ادبيات مديريت در غرب و‏ بويژه آمريکاي شمالي مورد بحث قرار مي‌گيرد‏.‏ ‏بديهي است كه اين مفهوم از مدت ها قبل در فرهنگ ما وجود داشته است . ولي ‏در اين‏جا ‏تنها از ‏منابع‏ غربي استفاده شده است و هدف مقايسه اين مفاهيم با مفاهيم دين و فرهنگ خودمان نبوده است. ‏مسلما‏ در آينده لازم است اين مقايسه و نيز نقد اين مفهوم غربي با توجه به فرهنگ شرقي اسلامي صورت گيرد.‏در مقالات مختلف واژه‌هاي معنويت در محيط کار، معنويت در کار، معنويت محيط کاري، روح در کار و... معمولا معادل يکديگر استفاده مي‌شوند، و البته ممکن است اندکي تفاوت معنايي با يکديگر ‏داشته باشند. براي مثال عبارت معنويت در کار بيشتر به جنبه‌هاي فردي و عبارت معنويت در محيط کار بيشتر به جنبه‌هاي سازماني اشاره دارد. در هر صورت ما در سرتاسر اين متن از واژه‌ معنويت در محيط کار استفاده مي‌کنيم و فرض مي‌کنيم که

پیشینه تحقیق تعریف معنویت در محیط کار


پیشینه تحقیق تعریف معنویت در محیط کار


دانلود پیشینه تحقیق تعریف معنویت در محیط کار


پیشینه


تحقیق


تعریف


معنویت


در


محیط


کار


پیشینه


تحقیق


تعریف


معنویت


محیطپیشینه


تحقیق


تعریف


معنویت


در


محیط


کار


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت ساختار عروق کلیه

پاورپوینت سکته قلبی

مبانی نظری و پیشینه مزیت نسبی و آمایش سرزمین

پاورپوینت آمبولی ریه

مبانی نظری و پیشینه پژوهش آموزش فلسفه برای کودکان (فصل 2)

تحقیق در مورد معرفت شناسي و فلسفه 67 ص

پاورپوینت حکایت تربیت درس تفکر و سبک زندگی هفتم

پاورپوینت اصلاحات در نظام سلامت

پاورپوینت در مورد تعاريف و اصطلاحات معمول در مورد عکس

پاورپوینت پیچیدگی برگ هلو