دانلود رایگان


پیشینه و مبانی نظری ارزشیابی سهام عادی ، روش ها و تکنیک های ارزشیابی - دانلود رایگاندانلود رایگان پیشینه و مبانی نظری ارزشیابی سهام عادی , روش ها و تکنیک های ارزشیابی - ‏ ‏مبانی نظری وپیشینه تحقیق ‏رزش‏ی‏اب‏ی‏ ‏سهام‏ ‏عاد‏ی‏ ،‏ ‏روش‏ ‏ها‏ ‏و...

دانلود رایگان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 21 صفحه قسمتی از متن word (..docx) : ‏ ‏مبانی نظری وپیشینه تحقیق ‏رزش‏ی‏اب‏ی‏ ‏سهام‏ ‏عاد‏ی‏ ،‏ ‏روش‏ ‏ها‏ ‏و‏ ‏تکن‏ی‏ک‏ ‏ها‏ی‏ ‏ارزش‏ی‏اب‏ی‏فصل‏ ‏دوم‏:‏ ‏مرور‏ی‏ ‏بر‏ ‏ادبيات‏ ‏تحقيق‏ ‏1-2 ‏مقدمه‏ ‏17‏2-2 ‏ارزش‏ی‏اب‏ی‏ ‏سهام‏ ‏عاد‏ی‏ ‏18‏1-2-2 ‏روش‏ ‏ارزش‏ ‏فعل‏ی‏ ‏19‏1-1-2-2 ‏نرخ‏ ‏بازده‏ ‏مورد‏ ‏انتظار‏ ‏برا‏ی‏ ‏سهام‏ ‏عاد‏ی‏ ‏19‏2-1-2-2 ‏جر‏ی‏انات‏ ‏نقد‏ی‏ ‏مورد‏ ‏انتظار‏ ‏برا‏ی‏ ‏سهام‏ ‏عاد‏ی‏ ‏19‏3-1-2-2 ‏مدل‏ ‏تنز‏ی‏ل‏ی‏ ‏سود‏ ‏تقس‏ی‏م‏ی‏ ‏20‏2-2-2 ‏روش‏ ‏ضر‏ی‏ب‏ ‏ق‏ی‏مت‏ ‏به‏ ‏سود‏ ‏هر‏ ‏سهم‏ ‏24‏1-2-2-2 ‏عوامل‏ ‏تع‏یی‏ن‏ ‏کننده‏ ‏در‏ ‏ضر‏ی‏ب‏ ‏ق‏ی‏مت‏ ‏به‏ ‏سود‏ ‏هر‏ ‏سهم‏ (P/E)‏ ‏25‏2-2-2-2 ‏ضر‏ی‏ب‏ ‏ق‏ی‏مت‏ ‏به‏ ‏سود‏ ‏هر‏ ‏سهم‏ ‏و‏ ‏نرخ‏ ‏بهره‏ ‏26‏3-2-2-2 ‏کدام‏ ‏روش‏ ‏مناسب‏ ‏است؟‏ ‏26‏3-2 ‏سا‏ی‏ر‏ ‏روش‏ ‏ها‏ ‏و‏ ‏تکن‏ی‏ک‏ ‏ها‏ی‏ ‏ارزش‏ی‏اب‏ی‏ ‏27‏1-3-2 ‏نسبت‏ ‏ق‏ی‏مت‏ ‏به‏ ‏ارزش‏ ‏دفتر‏ی‏ ‏27‏2-3-2 ‏نسبت‏ ‏ق‏ی‏مت‏ ‏به‏ ‏فروش‏:‏ ‏27‏4-2 ‏نسبت‏ PEG‏ ‏27‏1-4-2 ‏نسبت‏ PEG‏چ‏ی‏ست؟‏ ‏28‏2-4-2 ‏نرخ‏ ‏رشد‏ ‏30‏5-2‏خلاصه‏ ‏فصل‏ ‏32‏مقدمه ‏یکی از مسایل مهم در حوزه بورس اوراق بهادار ، قیمت سهام مورد مبادله شرکت های پذیرفته شده در بورس و برآورد ارزش ذاتی آنها می باشد، زیرا قیمت ها به عنوان سیگنالی در هدایت حجم نقدینگی و موثر در تخصیص سرمایه می باشند، که در صورت تطابق با ارزش ذاتی سهام به ابزار قدرتمندی در تخ‏ ‏صیص کارآمد منابع تبدیل می گردند‏(عزیزیان،1385‏،85‏)‏.‏ ‏در موقع انتخاب سهام ، بهترین موضوع برای فرد سرمایه گذار این است که چه مبلغی را برای هر سهم عادی پرداخت نماید. تعیین دقیق مبلغ پرداختی برای هر سهم احتیاج به تجزیه و تحلیل های وسیعی دارد.‏هدف اصلی از تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری ، محاسبه ارزش فعلی عایدات آتی هر سهم است. در بورس های کارا تعیین ارزش واقعی هر سهم (ارزش فعلی عایدات آتی) به راحتی امکان پذیر است. در بازار کارای سرمایه تمام اطلاعات مربوط به اوراق بهادار در قیمت بازار این اوراق منعکس است و هر اطلاعات جدیدی که به بازار می آید، سریعاً قیمت اوراق بهادار را تحت تاثیر قرار می دهد. در این بازارها ، امکان دستیابی به بازده غیر عادی وجود ندارد و بازده سرمایه گذاری متناسب با ریسک‏ مربوط به آن است‏(فولر‏،‏1987‏،96‏)-Fuller,1987,96‏.‏انتخاب سهام در بازار کارا بسیار آسان است، زیرا قیمت سهام تفاوت بسیار ناچیزی با ارزش ذاتی آن دارد. در این بازار با توجه به روحیات سرمایه گذار نسبت به ریسک پذیری ، سهام انتخاب می گردد‏ و‏ سرمایه گذار این اطمینان خاطر را دارد که برای سهام خریداری شده بیشتر از قیمت واقعی آن مبلغی پرداخت ننموده است. بنابراین ضرورتی برای انجام تجزیه و تحلیل های اساسی احساس نمی شود. به قول برخی صاحبنظران ، در بازار کارا بهترین شکل ‏انتخاب سهام به صورت تصادفی است‏(جونز‏،‏1978‏، 97‏)-Jones,1978,97‏.‏ ‏در کشورهایی همچون ایران که بازار ‏سرمایه آنها‏،‏ کارا نیست،‏ قیمت بازار اوراق بهادار با قیمت واقعی تفاوت قابل ملاحظه ای دارد. بنابراین شخص سرمایه گذار باید تجزیه و تحلیل های وسیعی جهت خرید سهام مورد نظر خود انجام دهد.‏برقراری قیمت های منصفانه و منطبق بر ارزش ذاتی سهام، هدف مهمی است که نیازمند توسعه مدل های قیمت گذاری در بازار سرمایه و ‏بورس اوراق بهادار تهران می باشد‏ عزیزیان‏(‏ 1385) اولین و مهمترین عامل که در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار فرا روی سرمایه گذار قرار می گیرد، عامل قیمت است عبادزاده‏ (‏1378). در بورس اوراق بهادار تهران برای قیمت گذاری و ارزشیابی سهام بطور عمده از روش ضریب P/E‏ استفاده می شود‏.‏ ‏در این فصل دو روش ارزش فعلی و روش ضریب قیمت به سود هر سهم برای ارزشیابی سهام عادی بیان می شود و دو روش نسبت قیمت به ارزش دفتری و نسبت قیمت به فروش نیز معرفی می شود.‏ ‏در ادامه ماهیت، روش محاسبه و کاربردهای نسبت PEG‏ ذکر می شود و در انتها خلاصه ای از تحقیقات مرتبط با موضوع در ایران و جهان آورده می شود.‏2-2 ارزشیابی سهام عادی‏ ‏دو روش اساسی‏ برای‏ تجزیه و تحلیل ارزشیابی سهام عادی که معمولا در دنیای اوراق بهادار مورد استفاده قرار می گیرند، عبارتند از: ‏1-روش ارزش فعلی ‏2-روش ضریب قیمت به سود هر سهم (P/E‏)‏در روش ارزش فعلی ، ارزش فعلی جریانات آتی بازده ای که قرار است از سهام عادی دریافت شود با استفاده از نرخ تنزیل مناسب (نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران) در زمان حال محاسبه می شود. تحلیل گران ماهراوراق بهادار در مقایسه با روش ارزش فعلی ، بیشتر از روش ضریب قیمت به سود هر سهم (P/E‏) استفاده می کنند. روش ضریب قیمت به سود هر سهم (P/E‏) نشان می دهد که قیمت هر سهم چند برابر سود آن سهم است.‏1‏-2-‏2‏ روش ارزش فعلی‏ ‏روش مرسوم محاسبه ارزش ذاتی (واقعی) استفاده از تجزیه و تحلیل ارزش فعلی-Present value Approach‏ است. ارزش هر اوراق بهاداری از طریق فرآیند ارزش فعلی که شامل تنزیل درآمد است، قابل تخمین و برآورد است. به معادله زیر توجه کنید: ‏بهادار اوراق ارزش=t=1n‏نقدی جریانات(1+k)t‏ ‏(1)‏ ‏که در آن K‏، نرخ تنزیل مناسب ‏ی‏ا نرخ بازده مورد انتظار می باشد.‏برای اینکه سرمایه گذاری بتواند از این معادله استفاده کند باید مراحل زیر را انجام دهد: ‏برآورد نرخ تنزیل ، یا نرخ بازده مورد انتظار مناسب‏برآورد مبلغ و زمان جریانات نقدی آتی ‏استفاده از این دو جزء در مدل ارزش فعلی برای برآورد ارزش اوراق بهادار که سپس با ارزش فعلی بازار اوراق بهادار مقایسه می شود.

پیشینه و مبانی نظری ارزشیابی سهام عادی


روش ها و تکنیک های ارزشیابی


پیشینه و مبانی نظری ارزشیابی سهام عادی


روش ها و تکنیک های ارزشیابی


دانلود پیشینه و مبانی نظری ارزشیابی سهام عادی


روش ها و تکنیک های ارزشیابی


پیشینه


و


مبانی


نظری


ارزشیابی


سهام
پیشینه


و


مبانی


نظری


ارزشیابی


سهام


عادی


،


روش


ها


و


تکنیک


های


ارزشیابی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگو تدریس

پاورپوینت موضوع معرفی عجیب ترین روستاهای ایران

پاورپوینت اختلالات رشدي عصبي

پاورپوینت گشنیز

پاورپوینت آثار نماز و عواقب ترک آن

پاورپوینت در مورد نشانگرهاي سلامت

کارآفرینی صنایع فرآورده های لبنی 156 ص

پاورپوینت گل دهی در گردو

پاورپوینت نشانه ش فارسی پایه اول دبستان

پاورپوینت سود هر سهم