دانلود رایگان


مبانی نظری و پیشینه رابطه بين مولفه های کيفيت زندگی کاری با رفتار ضد بهره ور - دانلود رایگاندانلود رایگان مبانی نظری و پیشینه رابطه بين مولفه های کيفيت زندگی کاری با رفتار ضد بهره ور - ‏2- 0 مقدمه ........................................................

دانلود رایگان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 32 صفحه قسمتی از متن word (..docx) : ‏2- 0 مقدمه ...................................................................................................................................................16‏چارچوب نظري تحقيق ........................................................................................................................16‏گفتاراول : كيفيت زندگي كاري..........................................................................................................................16‏تاريخچه كيفيت زندگي كاري...............................................................................................................16‏تعارف و مفاهيم كيفيت زندگي كاري...................................................................................................17‏برنامه ها و شاخص هاي كيفيت زندگي كاري......................................................................................19‏نظريه هاي كيفيت زندگي كاري............................................................................................................22‏گفتار دوم : رفتار ضد بهره ور ...........................................................................................................................30‏تعاريف و مفاهيم رفتار ضد بهره ور.....................................................................................................30‏انواع رفتار هاي ضد بهره ور و طبقه بندي آنها.....................................................................................33‏مدل طبقه بندي رفتار ضد بهره ور .......................................................................................................38‏پيشينه تحقيق.........................................................................................................................................38‏2 ‏–‏ 0 مقدمه ‏در اين فصل ابتدا به چارچوب نظري تحقيق مي پردازيم كه در دو گفتار مجزا تهيه شده است. در گفتار اول آن تاريخچه كيفيت زندگي كاري و تعاريف و مفاهيم آن و همچنين برنامه ها و شاخص هاي كيفيت زندگي كاري و نظريه هاي مربوط به آن بطور كامل تشريح مي شود و در گفتار دوم آن تعاريف و مفاهيم رفتارهاي ضد بهره‎‏ور و ابعاد آن و همچنين طبقه بندي آنها مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد و در پايان فصل نيز به تعدادي از تحقيقات پيشين مرتبط با موضوع اشاره مي شود. ‏2-1 چارچوب نظری تحقیق‏گفتار اول : کیفیت زندگی کاری‏ ‏2-1-1 تاریخچه کیفیت زندگی کاری:‏کیفیت زندگی کاری ابتدا در اروپا و طی دهه ( 59 ‏–‏ 1950 ) و بر اساس تحقیقات اریک تریست و همکارانش در دانشکده تاویستاک در زمینه روابط انسانی در لندن شکل گرفت. پژوهشهای یاد شده هم بعد فنی و هم بعد انسانی سازمانها را بررسی و چگونگی روابط بین آنها را ارزیابی کرد که این امر باعث به وجود آمدن سیستم‎‏های تکنیکی- اجتماعی (سوسیو تکنیکال) مربوط به طراحی شغل شد. امروزه ایالت متحده آمریکا بیشترین اقدامات مربوط به کیفیت زندگی کاری را تحت پوشش قرار می دهد. متخصصان اولیه کیفیت زندگی کاری در بریتانیا، ایرلند، نروژ و سوئد طراحی های شغلی را برای هماهنگی هر چه بهتر، منسجم تر کردن کارکنان و تکنولوژی ایجاد کرده اند. احتمالا بارزترین مشخصه های کیفیت زندگی کاری پدیدار شدن و توسعه گروههای کاری خود گردان به عنوان شکل جدیدی از طراحی کار بود. کیفیت زندگی کاری طی دهه شصت به ایالات متحده آمریکا رسید و برعکس اروپا، پژوهشهای مربوط به کیفیت زندگی کاری در آمریکا پیچیده تر بوده است و در آنجا به جای روش واحد از شیوه های متعددی استفاده شده است. کیفیت زندگی کاری به عنوان بخش مهمی از تجربیات کارکنان در محیط کار از سال 1970 وارد ادبیات مدیریت شد. مرحله دوم این نهضت از سال 1979 آغاز شد و تاکنون ادامه دارد و مهمترین عامل آن ایجاد رقابت فزاینده در بازارهای بین المللی و نیز در بازارهای داخلی بواسطه وجود اطلاعات خارجی بود. (سلمانی، 1384، 15‏–‏14) ‏بعد از سال 1979، کیفیت زندگی کاری به طور موثری به دلیل کاهش رقابت پذیری صنایع آمریکایی در مقابل رقبای ژاپنی شان، مورد توجه قرار گرفت. این کاهش منجر به بررسی راههای مدیریتی بکار گرفته شده در سایر کشورها و شرح برنامه های بهره وری آنها برای مطالعه و بررسی تاثیر پذیری توسعه کیفیت زندگی کاری مورد توجه قرار گرفت. (غلامی، 1388، 84)‏2-1-2 تعاریف و مفاهیم کیفیت زندگی کاری: ‏کیفیت زندگی کاری عبارت است از میزان توان اعضای یک سازمان در برآوردن نیازهای مهم فردی از طریق تجربیات خود. (والکر و جیمز، 1980، 185‏–‏183)‏کیفیت زندگی کاری فرآیندی است که به وسیله آن همه اعضای سازمان از راه مجاری ارتباطی باز و متناسبی که برای این مقصود ایجاد شده است، در تصمیم هایی که بر شغلشان بطور خاص و بر محیط کارشان بطور عام اثر می گذارد، به نوعی دخالت می یابند و در نتیجه رضایت و مشارکت شغلی آنها بیشتر می شود و فشار عصبی ناشی از فشار کار برایشان کاهش می یابد. (دولان و شیمون، 1378، 354)‏"کامینگز" مفهوم کیفیت زندگی کاری را بر حسب فنون و روشهای خاص کار مانند غنی سازی شغلی، گروههای کاری خودگردان و کمیته کارکنان مدیریت تعریف کرده است. (سلطانی و داستانی، 1389، 51 - 50) ‏"ورتر و دیویس" کیفیت زندگی کاری مناسب را برخورداری از حقوق و مزایای مکفی و سرپرستی خوب، شرایط کاری خوب، شغل چالش انگیز سودمند تعریف کرده اند. " سیشور" بیان کرده است که رویکرد کیفیت زندگی کاری به جنبه هایی از شغل و محیط کاری که تاثیر خیلی زیادی روی رضایت، عملکرد شغلی و عمر کاری کارکنان دارد، اشاره دارد. (سلطانی و داستانی، 1389، 51-50) ‏کیفیت زندگی کاری یکی از فنون بالندگی سازمان است که سعی دارد عوامل سه گانه انگیزش و رضایت، پذیرش مسئولیت و احساس تعهد نسبت به کار را توامان تامین کند، یعنی کیفیت زندگی کاری یکی از فنون بالندگی سازمان است که به منظور بهبود کارکرد سازمان، از طریق انسانی تر و مردم سالارانه تر کردن محل کار و دخالت دادن کارکنان در تصمیم گیری طراحی شده است؛ اگر چه "رز" و همکارانش کیفیت زندگی کاری را وسیعتر و متفاوت تر از توسعه سازمانی می دانند. (سلطانی و داستانی، 1389، 51-50)‏اصطلاح کیفیت زندگی کاری در سالهای اخیر رواج زیادی داشته است. اما در مورد معنای آن توافق کمی وجود دارد. حداقل سه استفاده رایج از این اصطلاح وجود دارد. اول اینکه کیفیت زندگی کاری اشاره به

مبانی نظری و پیشینه رابطه بين مولفه های کيفيت زندگی کاری با رفتار ضد بهره ور


مبانی نظری و پیشینه رابطه بين مولفه های کيفيت زندگی کاری با رفتار ضد بهره ور


دانلود مبانی نظری و پیشینه رابطه بين مولفه های کيفيت زندگی کاری با رفتار ضد بهره ور


مبانی


نظر
مبانی


نظری


و


پیشینه


رابطه


بين


مولفه


های


کيفيت


زندگی


کاری


با


رفتار


ضد


بهره


ور


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت پره ترم لیبر

پاورپوینت پره ترم لیبر

پاورپوینت مدیریت بحران و حوادث غیر مترقبه در بیمارستان

پاورپوینت فارماکوکینتیک

پاورپوینت مایکوباکتریوم

پاورپوینت فصل چهارم تحلیل و طبقه بندی مجموعه ای از مشتریان

تحقیق در مورد کربو هیدارتهاو پوسیدگی دندان

پاورپوینت پرورش ویژن

پاورپوینت تحلیل و بررسی مرکز خرید ژرژ سنت

پاورپوینت در مورد ژنتیک جنسیت