دانلود رایگان


مبانی نظری و پیشینه کارآفرینی سازمانی در شرکت های کوچک و متوسط - دانلود رایگاندانلود رایگان مبانی نظری و پیشینه کارآفرینی سازمانی در شرکت های کوچک و متوسط - ‏2-1- ‏مقدمه ‏14 ‏2-2- ‏شرکت‏‏ها‏ی‏ ‏کوچک‏ ‏و‏ ‏متوسط‏: ‏16 ‏2-2-1- ‏مفهوم‏ ‏ش...

دانلود رایگان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 66 صفحه قسمتی از متن word (..docx) : ‏2-1- ‏مقدمه ‏14‏2-2- ‏شرکت‏‏ها‏ی‏ ‏کوچک‏ ‏و‏ ‏متوسط‏: ‏16‏2-2-1- ‏مفهوم‏ ‏شرکت‏‏ها‏ی‏ ‏کوچک‏ ‏و‏ ‏متوسط ‏16‏2-2-2- ‏چالش‏‏ها‏ی‏ ‏شرکت‏ ‏ها‏ی‏ ‏کوچک‏ ‏و‏ ‏متوسط ‏18‏2-2-3- ‏جا‏ی‏گاه‏ ‏شرکت‏‏ها‏ی‏ ‏کوچک‏ ‏و‏ ‏متوسط ‏20‏2-3-‏کارآفر‏ی‏ن‏ی ‏23‏2-3-1- ‏تار‏ی‏خچه‏ ‏کارآفر‏ی‏ن‏ی ‏23‏2-3-2- ‏مفهوم‏ ‏کارآفر‏ی‏ن‏ی ‏24‏2-4- ‏کارآفر‏ی‏ن‏ی‏ ‏سازمان‏ی ‏26‏2-4-1- ‏تعار‏ی‏ف‏ ‏کارآفر‏ی‏ن‏ی‏ ‏سازمان‏ی ‏26‏2-4-2-‏کارآفر‏ی‏ن‏ی‏ ‏سازمان‏ی‏ ‏در‏ ‏شرکت‏های‏ ‏کوچک‏ ‏و‏ ‏متوسط ‏30‏2-4-3- ‏مزا‏ی‏ا‏ی‏ ‏کارآفر‏ی‏ن‏ی‏ ‏سازمان‏ی‏ ‏در‏ ‏شرکت‏‏ها‏ی‏ ‏کوچک‏ ‏و‏ ‏متوسط ‏31‏2-4-4- ‏مدل‏‏ها‏ی‏ ‏کارآفر‏ی‏ن‏ی‏ ‏سازمان‏ی ‏33‏2-4- 4-1- ‏مدل‏ ‏کوراتکو‏ ‏و‏ ‏همکارنش ‏33‏2-4-4- 2- ‏مدل‏ ‏کو‏ی‏ن‏ ‏و‏ ‏سلو‏ی‏ن ‏34‏2-4-4- 3- ‏مدل‏ ‏و‏ی‏نکر‏ ‏و‏ ‏همکاران ‏35‏2-4-4- 4- ‏مدل‏ ‏لامک‏ی‏ن‏ ‏و‏ ‏دس ‏36‏2-4-4- 5- ‏مدل‏ ‏کو‏ی‏ن‏ ‏و‏ ‏م‏ی‏لز ‏36‏2-4-4-6- ‏مدل ‏كارآفريني ‏سازماني‏ ‏شاکر‏ ‏زهرا‏ (‏مدل‏ ‏تحق‏ی‏ق‏) ‏36‏2-4-4-6-1- ‏نوآور‏ی ‏37‏2-4-4-6-2-‏تجد‏ی‏د‏ ‏استراتژ‏ی‏ک ‏40‏2-4-4-6-3-‏توسعه‏ ‏کسب‏ ‏و‏ ‏کار ‏42‏2-5- ‏تفاوت‏‏ها‏ی‏ ‏سازمان‏ ‏ها‏ی‏ ‏کوچک‏ ‏و‏ ‏بزرگ ‏44‏2-6- ‏بازار‏ی‏اب‏ی‏ ‏شرکت‏‏ها‏ی‏ ‏کوچک‏ ‏و‏ ‏متوسط ‏48‏2-6-1-‏آم‏ی‏خته‏ ‏بازار‏ی‏اب‏ی ‏54‏2-6-2- ‏تار‏ی‏خچه‏ ‏آم‏ی‏خته‏ ‏بازار‏ی‏اب‏ی ‏56‏2-6-3- ‏تعار‏ی‏ف‏ ‏آم‏ی‏خته‏ ‏بازار‏ی‏اب‏ی‏ ‏کارآفر‏ی‏نانه ‏59‏2-6-3-1- ‏ترف‏ی‏ع ‏60‏2-6-3-2- ‏ق‏ی‏مت ‏63‏2-6-3-3- ‏شخص ‏65‏2-6-3-4- ‏توز‏ی‏ع‏(‏مکان‏) ‏67‏2-6-3-5- ‏محصول ‏68‏2-6-4- ‏آم‏ی‏خته‏ ‏بازار‏ی‏اب‏ی‏ ‏کارآفر‏ی‏نانه‏ ‏در‏ ‏عمل ‏70‏2-7- ‏پ‏ی‏شنه‏ ‏تحق‏ی‏ق ‏72‏2-7-1- ‏پ‏ی‏ش‏ی‏نه‏ ‏داخل‏ی ‏72‏2-7-2-‏پ‏ی‏ش‏ی‏نه‏ ‏خارج‏ی ‏74‏2-8- ‏نت‏ی‏جه‏ ‏گ‏ی‏ر‏ی‏ ‏و‏ ‏ارائه‏ ‏مدل‏ ‏مفهوم‏ی‏ ‏تحق‏ی‏ق ‏76‏مقدمه‏پس از گذر از موج صنعتی شدن که اوج رقابت در صنایع بزرگ و توجه به تولید انبوه به حساب می‏‏آمد و ورود به ربع آخر قرن بیستم، معادلات توسعه و پیشرفت دگرگون شد(بافنده‏‏زنده، نوروزی، عالی، 1389). در این دوره و به دلیل تغییرات ‏روزافزون محیطی(حسنقلی‏‏پور، ‏آقا‏‏زاده، 1384؛ کریستین. Christensen ‏، 2004)‏، تحولات سریعی در تکنولوژی، بازار و حتی ساختارهای کسب و کار اتفاق افتاد‏(کریستین، 2004)‏. ‏در چنین محیطی، شرکت‏‏ها با ‏عدم ‏‏اطمینان، ‏فشار‏‏های رقابتی(حسنقلی‏‏پور، ‏آقا‏‏زاده، 1384)، تقاضاهای رو به‏‏ رشد و متناقض در حجم، کیفیت، قیمت و دیگر ویژگی‏‏ها مواجه شدند(کریستین، 2004). ‏این مسائل به رکود ‏شرکت‏‏های بزرگ که به عنوان ستون اقتصادی کشورها به حساب می‏‏آمدند، منجر گردید؛ زیرا شیوه‏‏های مدیریتی، ساختار‏‏ سازمانی و فرهنگی‏‏ این شرکت‏ها برای محیط‏‏های ثابت با بازارهای متجانس و رو به‏‏ رشد طراحی شده بود و قادر به انطباق خود با تغییرات محیطی نبودند(بارت، 1996). این عدم انطباق با محیط برای این شرکت‏‏ها، چالش‏‏ها و مشکلاتی را بوجود آورد که از جمله آن می‏‏توان به ‏تعدیل نیروی‏کار اشاره کرد(موریس، کوراتکو. Morris & Kuratko‏، 2002). به طوری‏‏که مثلا در بین سال‏‏های 1987 تا 1992 شرکت‏‏های آمریکایی، 3/2 میلیون نفر از کارکنان خود را اخراج کردند(بارت، 1996).‏این ‏عدم توانایی شرکت‏‏های بزرگ در پاسخگویی سریع به تغییرات محیطی و همچنین ضعف شیوه‏‏های سنتی از قبیل برنامه‏‏ریزی استراتژیک، تحقیقات و پیش‏‏بینی‏‏های بازار در اداره این تغییرات(بارت، 1996؛ سیگلکو، ریوکین، 2005)، توجه به شیوه‏‏های جدید، جهت فائق آمدن بر مشکلات سازمان‏ها را ضروری کرد(سیگلکو، ریوکین، 2005). یکی از این شیوه‏‏های جدیدی که امروزه در فعالیت‏‏های صنعتی بسیاری از کشورهای جهان(به خصوص در بخش خصوصی‏‏شان) مورد توجه قرار گرفته‏‏است، بنگاه‏‏های کوچک و متوسط است‏(‏اسد سعدی، افتخار، 2011؛ ‏حسنقلی‏‏پور، ‏آقا‏‏زاده، 1384؛ راجا، کومار. Raja & Kumar‏، 2008). ‏ شرکت‏‏های کوچک و متوسط به دلیل دارا بودن پتانسیل بالقوه برای ایجاد اشتغال و درآمد(‏احمدی و همکاران، 1387‏)، انعطاف‏‏پذیری در برابر تغییرات محیطی(‏احمدی و همکاران، 1387؛ ‏بارت، 1996؛ زری باف، شفیع خانی، 1385)، توانایی‏‏های لازم جهت جذب سرمایه‏‏های محدود و پراکنده موجود در جامعه و هدایت آن‏‏ها در فعالیت‏‏های تولیدی و صنعتی(سمیع زاده، ‏چهارسوقی‏، 1387)‏، متکی بودن به منابع داخلی، پرورش نیروهای متخصص در جهت رفع مشکلات بیکاری، فقر، عدم توازن منطقه‏ای و دستیابی به توسعه صنعتی(احمدی و همکاران، 1387؛ ‏اسچاچتیبک‏ . schachteback‏، 2011‏) مورد توجه قرار گرفته‏‏اند؛ به طوری‏که امروزه از این شرکت‏‏ها به ‏عنوان ستون فقرات اقتصادی کشورهای توسعه‏‏یافته(افجه، سجادی نائینی، 1389) و مولفه‏‏ای مهم در ‏رشد و توسعه اقتصادی همه کشورها یاد می‏‏شوند‏(اسچاچتیبک، 2011؛ ‏زری باف، شفیع خانی، 1385؛ سمیع زاده، ‏چهارسوقی‏،‏ 1387؛ معاونت‏ ‏برنامه‏‏ريزي‏ ‏و‏ ‏امور‏ ‏اقتصادي، 1388).‏در حال حاضر نیز، تقریبا 40 درصد از تولیدات صنایع مختلف در این شرکت‏ها تولید می‏شود(راجا، کومار، 2008). همچنین ‏7/99 درصد از کارفرمایان کشورهای آمریکای شمالی در این حوزه فعالیت می‏‏کنند که 50 درصد از درآمد و 54 درصد از مشاغل بخش خصوصی این کشورها را به خود اختصاص داده‏‏اند(موریس، اسچیندهوت، لافرگ. Morris, Schindehutte & LaForge‏، 2002) ‏و پیش‏‏بینی می‏‏شود که همچنان به روند رو به ‏‏رشد خود ادامه دهند(‏اسد سعدی، افتخار، 2011‏).‏ ‏به همین دلیل، امروزه این شرکت‏‏ها را به عنوان موتورهای محرک توسعه می‏‏شناسند(احمدی و همکاران، 1387)؛ لذا محققان امروزه بیش از پیش به تحقیق بر روی فعالیت‏‏ها و عملیات‏‏های این بنگاه‏‏ها پرداخته‏‏اند‏(‏هیل، مک گوان‏ . Hill & McGowan‏، 1999).‏در این بخش، نخست ماهیت شرکت‏‏های کوچک و متوسط مورد بررسی قرار گرفته، سپس بکارگیری کارآفرینی در این شرکت‏ها بحث شده ‏است. در خاتمه به تکنیک‏های بازاریابی متناسب با این شرکت‏‏ها پرداخته می‏‏شود.‏ ‏شرکت های کوچک و متوسط:‏مفهوم شرکت های کوچک و متوسط‏همان‏‏طور که در بخش قبل نیز بدان اشاره شد، امروزه شرکت‏‏های کوچک و متوسط در همه سطح جهان توسعه پیدا کرده‏‏اند(‏اسد سعدی، افتخار، 2011؛ ‏راجا، کومار، 2008) و نقش اقتصادی و اجتماعی پررنگی را در جهان ایفا می کنند(فاربر، 1999)؛ اما با این حال، هنوز در ادبیات این بخش، یک تعریف جامع و مورد پذیرش همگان از این شرکت‏‏ها ارائه نگردیده است(‏اسد سعدی، افتخار، 2011؛ ‏زاتزالو، گری. Zatezalo & Gray‏،2000).‏ بسیاری از محققان این موضوع را به دلیل استفاده از معیارهای مختلفی که در تعریف این شرکت‏‏ها استفاده می‏‏شود، می‏‏دانند(‏اسد سعدی، افتخار، 2011‏؛ سمیع‏زاده، ‏چهارسوقی‏، ‏1388؛ معاونت‏ ‏برنامه‏ ‏ريزي‏ ‏و‏ ‏امور‏ ‏اقتصادي، 1388). به طوری‏‏که این معیارها از یک کشور به کشور دیگر از جهات مختلف متفاوت است(

مبانی نظری و پیشینه کارآفرینی سازمانی در شرکت های کوچک و متوسط


مبانی نظری و پیشینه کارآفرینی سازمانی در شرکت های کوچک و متوسط


دانلود مبانی نظری و پیشینه کارآفرینی سازمانی در شرکت های کوچک و متوسط


مبانی


نظری


و


پیشینه


کارآفرینی


سازمانی


در


شرکت


های


ک
مبانی


نظری


و


پیشینه


کارآفرینی


سازمانی


در


شرکت


های


کوچک


و


متوسط


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت دو نقش مهم پرستار جامعه محور در حوزه سلامت کودک و نوجوانان

پاورپوینت آزمایشات شیمیایی ادرار

طرح توجیهی گاو داری شیری 400 راسی

پاورپوینت آموزش فصل4 ریاضی ششم ابتدایی تقارن

مبانی نظری وپیشینه تحقیق باورهای غیر منطقی

پاورپوینت نیرو همه جا علوم سوم دبستان

پاورپوینت ریاضی اول دبستان درس پنجم

چکیده کتاب برنامه ریزی درسی ( نظرگاهها و رویکردهاو ....) دکتر مهر محمدی

پاورپوینت اصلاح ضریب توان

تحقیق در مورد روانشناسی درک متقابل