دانلود رایگان


مبانی نظری و پیشینه کارآفرینی سازمانی در شرکت های کوچک و متوسط - دانلود رایگاندانلود رایگان مبانی نظری و پیشینه کارآفرینی سازمانی در شرکت های کوچک و متوسط - ‏2-1- ‏مقدمه ‏14 ‏2-2- ‏شرکت‏‏ها‏ی‏ ‏کوچک‏ ‏و‏ ‏متوسط‏: ‏16 ‏2-2-1- ‏مفهوم‏ ‏ش...

دانلود رایگان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 66 صفحه قسمتی از متن word (..docx) : ‏2-1- ‏مقدمه ‏14‏2-2- ‏شرکت‏‏ها‏ی‏ ‏کوچک‏ ‏و‏ ‏متوسط‏: ‏16‏2-2-1- ‏مفهوم‏ ‏شرکت‏‏ها‏ی‏ ‏کوچک‏ ‏و‏ ‏متوسط ‏16‏2-2-2- ‏چالش‏‏ها‏ی‏ ‏شرکت‏ ‏ها‏ی‏ ‏کوچک‏ ‏و‏ ‏متوسط ‏18‏2-2-3- ‏جا‏ی‏گاه‏ ‏شرکت‏‏ها‏ی‏ ‏کوچک‏ ‏و‏ ‏متوسط ‏20‏2-3-‏کارآفر‏ی‏ن‏ی ‏23‏2-3-1- ‏تار‏ی‏خچه‏ ‏کارآفر‏ی‏ن‏ی ‏23‏2-3-2- ‏مفهوم‏ ‏کارآفر‏ی‏ن‏ی ‏24‏2-4- ‏کارآفر‏ی‏ن‏ی‏ ‏سازمان‏ی ‏26‏2-4-1- ‏تعار‏ی‏ف‏ ‏کارآفر‏ی‏ن‏ی‏ ‏سازمان‏ی ‏26‏2-4-2-‏کارآفر‏ی‏ن‏ی‏ ‏سازمان‏ی‏ ‏در‏ ‏شرکت‏های‏ ‏کوچک‏ ‏و‏ ‏متوسط ‏30‏2-4-3- ‏مزا‏ی‏ا‏ی‏ ‏کارآفر‏ی‏ن‏ی‏ ‏سازمان‏ی‏ ‏در‏ ‏شرکت‏‏ها‏ی‏ ‏کوچک‏ ‏و‏ ‏متوسط ‏31‏2-4-4- ‏مدل‏‏ها‏ی‏ ‏کارآفر‏ی‏ن‏ی‏ ‏سازمان‏ی ‏33‏2-4- 4-1- ‏مدل‏ ‏کوراتکو‏ ‏و‏ ‏همکارنش ‏33‏2-4-4- 2- ‏مدل‏ ‏کو‏ی‏ن‏ ‏و‏ ‏سلو‏ی‏ن ‏34‏2-4-4- 3- ‏مدل‏ ‏و‏ی‏نکر‏ ‏و‏ ‏همکاران ‏35‏2-4-4- 4- ‏مدل‏ ‏لامک‏ی‏ن‏ ‏و‏ ‏دس ‏36‏2-4-4- 5- ‏مدل‏ ‏کو‏ی‏ن‏ ‏و‏ ‏م‏ی‏لز ‏36‏2-4-4-6- ‏مدل ‏كارآفريني ‏سازماني‏ ‏شاکر‏ ‏زهرا‏ (‏مدل‏ ‏تحق‏ی‏ق‏) ‏36‏2-4-4-6-1- ‏نوآور‏ی ‏37‏2-4-4-6-2-‏تجد‏ی‏د‏ ‏استراتژ‏ی‏ک ‏40‏2-4-4-6-3-‏توسعه‏ ‏کسب‏ ‏و‏ ‏کار ‏42‏2-5- ‏تفاوت‏‏ها‏ی‏ ‏سازمان‏ ‏ها‏ی‏ ‏کوچک‏ ‏و‏ ‏بزرگ ‏44‏2-6- ‏بازار‏ی‏اب‏ی‏ ‏شرکت‏‏ها‏ی‏ ‏کوچک‏ ‏و‏ ‏متوسط ‏48‏2-6-1-‏آم‏ی‏خته‏ ‏بازار‏ی‏اب‏ی ‏54‏2-6-2- ‏تار‏ی‏خچه‏ ‏آم‏ی‏خته‏ ‏بازار‏ی‏اب‏ی ‏56‏2-6-3- ‏تعار‏ی‏ف‏ ‏آم‏ی‏خته‏ ‏بازار‏ی‏اب‏ی‏ ‏کارآفر‏ی‏نانه ‏59‏2-6-3-1- ‏ترف‏ی‏ع ‏60‏2-6-3-2- ‏ق‏ی‏مت ‏63‏2-6-3-3- ‏شخص ‏65‏2-6-3-4- ‏توز‏ی‏ع‏(‏مکان‏) ‏67‏2-6-3-5- ‏محصول ‏68‏2-6-4- ‏آم‏ی‏خته‏ ‏بازار‏ی‏اب‏ی‏ ‏کارآفر‏ی‏نانه‏ ‏در‏ ‏عمل ‏70‏2-7- ‏پ‏ی‏شنه‏ ‏تحق‏ی‏ق ‏72‏2-7-1- ‏پ‏ی‏ش‏ی‏نه‏ ‏داخل‏ی ‏72‏2-7-2-‏پ‏ی‏ش‏ی‏نه‏ ‏خارج‏ی ‏74‏2-8- ‏نت‏ی‏جه‏ ‏گ‏ی‏ر‏ی‏ ‏و‏ ‏ارائه‏ ‏مدل‏ ‏مفهوم‏ی‏ ‏تحق‏ی‏ق ‏76‏مقدمه‏پس از گذر از موج صنعتی شدن که اوج رقابت در صنایع بزرگ و توجه به تولید انبوه به حساب می‏‏آمد و ورود به ربع آخر قرن بیستم، معادلات توسعه و پیشرفت دگرگون شد(بافنده‏‏زنده، نوروزی، عالی، 1389). در این دوره و به دلیل تغییرات ‏روزافزون محیطی(حسنقلی‏‏پور، ‏آقا‏‏زاده، 1384؛ کریستین. Christensen ‏، 2004)‏، تحولات سریعی در تکنولوژی، بازار و حتی ساختارهای کسب و کار اتفاق افتاد‏(کریستین، 2004)‏. ‏در چنین محیطی، شرکت‏‏ها با ‏عدم ‏‏اطمینان، ‏فشار‏‏های رقابتی(حسنقلی‏‏پور، ‏آقا‏‏زاده، 1384)، تقاضاهای رو به‏‏ رشد و متناقض در حجم، کیفیت، قیمت و دیگر ویژگی‏‏ها مواجه شدند(کریستین، 2004). ‏این مسائل به رکود ‏شرکت‏‏های بزرگ که به عنوان ستون اقتصادی کشورها به حساب می‏‏آمدند، منجر گردید؛ زیرا شیوه‏‏های مدیریتی، ساختار‏‏ سازمانی و فرهنگی‏‏ این شرکت‏ها برای محیط‏‏های ثابت با بازارهای متجانس و رو به‏‏ رشد طراحی شده بود و قادر به انطباق خود با تغییرات محیطی نبودند(بارت، 1996). این عدم انطباق با محیط برای این شرکت‏‏ها، چالش‏‏ها و مشکلاتی را بوجود آورد که از جمله آن می‏‏توان به ‏تعدیل نیروی‏کار اشاره کرد(موریس، کوراتکو. Morris & Kuratko‏، 2002). به طوری‏‏که مثلا در بین سال‏‏های 1987 تا 1992 شرکت‏‏های آمریکایی، 3/2 میلیون نفر از کارکنان خود را اخراج کردند(بارت، 1996).‏این ‏عدم توانایی شرکت‏‏های بزرگ در پاسخگویی سریع به تغییرات محیطی و همچنین ضعف شیوه‏‏های سنتی از قبیل برنامه‏‏ریزی استراتژیک، تحقیقات و پیش‏‏بینی‏‏های بازار در اداره این تغییرات(بارت، 1996؛ سیگلکو، ریوکین، 2005)، توجه به شیوه‏‏های جدید، جهت فائق آمدن بر مشکلات سازمان‏ها را ضروری کرد(سیگلکو، ریوکین، 2005). یکی از این شیوه‏‏های جدیدی که امروزه در فعالیت‏‏های صنعتی بسیاری از کشورهای جهان(به خصوص در بخش خصوصی‏‏شان) مورد توجه قرار گرفته‏‏است، بنگاه‏‏های کوچک و متوسط است‏(‏اسد سعدی، افتخار، 2011؛ ‏حسنقلی‏‏پور، ‏آقا‏‏زاده، 1384؛ راجا، کومار. Raja & Kumar‏، 2008). ‏ شرکت‏‏های کوچک و متوسط به دلیل دارا بودن پتانسیل بالقوه برای ایجاد اشتغال و درآمد(‏احمدی و همکاران، 1387‏)، انعطاف‏‏پذیری در برابر تغییرات محیطی(‏احمدی و همکاران، 1387؛ ‏بارت، 1996؛ زری باف، شفیع خانی، 1385)، توانایی‏‏های لازم جهت جذب سرمایه‏‏های محدود و پراکنده موجود در جامعه و هدایت آن‏‏ها در فعالیت‏‏های تولیدی و صنعتی(سمیع زاده، ‏چهارسوقی‏، 1387)‏، متکی بودن به منابع داخلی، پرورش نیروهای متخصص در جهت رفع مشکلات بیکاری، فقر، عدم توازن منطقه‏ای و دستیابی به توسعه صنعتی(احمدی و همکاران، 1387؛ ‏اسچاچتیبک‏ . schachteback‏، 2011‏) مورد توجه قرار گرفته‏‏اند؛ به طوری‏که امروزه از این شرکت‏‏ها به ‏عنوان ستون فقرات اقتصادی کشورهای توسعه‏‏یافته(افجه، سجادی نائینی، 1389) و مولفه‏‏ای مهم در ‏رشد و توسعه اقتصادی همه کشورها یاد می‏‏شوند‏(اسچاچتیبک، 2011؛ ‏زری باف، شفیع خانی، 1385؛ سمیع زاده، ‏چهارسوقی‏،‏ 1387؛ معاونت‏ ‏برنامه‏‏ريزي‏ ‏و‏ ‏امور‏ ‏اقتصادي، 1388).‏در حال حاضر نیز، تقریبا 40 درصد از تولیدات صنایع مختلف در این شرکت‏ها تولید می‏شود(راجا، کومار، 2008). همچنین ‏7/99 درصد از کارفرمایان کشورهای آمریکای شمالی در این حوزه فعالیت می‏‏کنند که 50 درصد از درآمد و 54 درصد از مشاغل بخش خصوصی این کشورها را به خود اختصاص داده‏‏اند(موریس، اسچیندهوت، لافرگ. Morris, Schindehutte & LaForge‏، 2002) ‏و پیش‏‏بینی می‏‏شود که همچنان به روند رو به ‏‏رشد خود ادامه دهند(‏اسد سعدی، افتخار، 2011‏).‏ ‏به همین دلیل، امروزه این شرکت‏‏ها را به عنوان موتورهای محرک توسعه می‏‏شناسند(احمدی و همکاران، 1387)؛ لذا محققان امروزه بیش از پیش به تحقیق بر روی فعالیت‏‏ها و عملیات‏‏های این بنگاه‏‏ها پرداخته‏‏اند‏(‏هیل، مک گوان‏ . Hill & McGowan‏، 1999).‏در این بخش، نخست ماهیت شرکت‏‏های کوچک و متوسط مورد بررسی قرار گرفته، سپس بکارگیری کارآفرینی در این شرکت‏ها بحث شده ‏است. در خاتمه به تکنیک‏های بازاریابی متناسب با این شرکت‏‏ها پرداخته می‏‏شود.‏ ‏شرکت های کوچک و متوسط:‏مفهوم شرکت های کوچک و متوسط‏همان‏‏طور که در بخش قبل نیز بدان اشاره شد، امروزه شرکت‏‏های کوچک و متوسط در همه سطح جهان توسعه پیدا کرده‏‏اند(‏اسد سعدی، افتخار، 2011؛ ‏راجا، کومار، 2008) و نقش اقتصادی و اجتماعی پررنگی را در جهان ایفا می کنند(فاربر، 1999)؛ اما با این حال، هنوز در ادبیات این بخش، یک تعریف جامع و مورد پذیرش همگان از این شرکت‏‏ها ارائه نگردیده است(‏اسد سعدی، افتخار، 2011؛ ‏زاتزالو، گری. Zatezalo & Gray‏،2000).‏ بسیاری از محققان این موضوع را به دلیل استفاده از معیارهای مختلفی که در تعریف این شرکت‏‏ها استفاده می‏‏شود، می‏‏دانند(‏اسد سعدی، افتخار، 2011‏؛ سمیع‏زاده، ‏چهارسوقی‏، ‏1388؛ معاونت‏ ‏برنامه‏ ‏ريزي‏ ‏و‏ ‏امور‏ ‏اقتصادي، 1388). به طوری‏‏که این معیارها از یک کشور به کشور دیگر از جهات مختلف متفاوت است(

مبانی نظری و پیشینه کارآفرینی سازمانی در شرکت های کوچک و متوسط


مبانی نظری و پیشینه کارآفرینی سازمانی در شرکت های کوچک و متوسط


دانلود مبانی نظری و پیشینه کارآفرینی سازمانی در شرکت های کوچک و متوسط


مبانی


نظری


و


پیشینه


کارآفرینی


سازمانی


در


شرکت


های


ک
مبانی


نظری


و


پیشینه


کارآفرینی


سازمانی


در


شرکت


های


کوچک


و


متوسط


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مبانی نظری و پیشینه پژوهش ساختار سازمانی(فصل 2)

پاورپوینت اصل واقعیت مستقل از ذهن

کارآفرینی صنعت مبلمان ، از سنت به مدرن 14 ص

پاورپوینت مرغ(بندواش)

پروژه كارافريني پرورش ماهي قزل آلا

پاورپوینت هوش مصنوعي رهياتي نوين هماوندي

پروژه کارورزي

پاورپوینت در مورد انواع روشهای جوشکاری و عیوب جوش

پاورپوینت در مورد پدافند سایبری

پاورپوینت در مورد دیابت و نقش گیاهان دارویی در درمان آن