دانلود رایگان


مبانی نظری و پیشینه تحقیقاتی گویش شناسی (فصل 2) - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 21 صفحه قسمتی از متن word (..docx) : ‏2-1 مقدمه‏گویش‏‏شناسی از موضوعاتی است که در تمام زبان‏‏های دنیا پژوهش‏‏هایی در حوزه‏‏ی آن موجود است. عمده‏‏ی استفاده از نتایج کارهای گویشی مختص کشوری است که گویش مذکور گویشی از زبان آن کشور است. در این فصل ابتدا به ارائه‏‏ی نمونه‏‏هایی از کارهای گویشی که در حوزه‏‏ی لهجه‏‏ها و گویش‏‏های زبان فارسی در ایران انجام شده‏‏اند می پردازیم. در بخش بعد تعدادی از پژوهش‏‏های گویشی که خارج از ایران و بر پایه‏‏ی زبان‏‏های دیگری انجام شده‏‏اند را بررسی خواهیم کرد.‏ باید دانست که پژوهش‏‏های گویشی خود دارای تنوعات بسیاری هستند و از دیدگاه‏‏های متفاوتی گونه‏‏ها و یا حتی یک گونه‏‏ی زبانی را بررسی می کنند. ممکن است یک پژوهش گویشی تنها به ارائه‏‏ی نظام واجی یگ گونه‏‏ی زبانی بپردازد. پژوهشی دیگر ممکن است فرایندهای واجی گویش را بررسی کند. ممکن است پژوهشگری واژگان گویش را که به یک حوزه‏‏ی خاص فرهنگی مربوط هستند بررسی کند و شخص دیگری به مطالعه‏‏ی ساختواژه (صرف) یا نحو گویش بپردازد.‏ برخی از پژوهش‏‏های گویشی ممکن است پژوهش‏‏های میان رشته‏‏ای باشند. به عنوان مثال پژوهش‏‏هایی که جنبه‏‏ی مردم‏‏شناختی را نیز علاوه بر مسائل زبانی وارد می کنند یا مسائل مربوط به بقا یا زوال گویش‏‏ها. این قبیل مطالعات گرچه به حوزه‏‏ی گویش‏‏شناسی مرتبط هستند اما از آن جهت که با موضوع مورد مطالعه‏‏ی ما در این تحقیق رابطه relation‏‏ی کمتری دارند، از ذکر مقالات و پژوهش‏‏های این چنین در این فصل خودداری می‏‏کنیم.‏ در این فصل ابتدا به تعدادی از پژوهش‏‏های گویشی پرداخته می‏‏شود که در استان کرمان و در مورد گونه‏‏های زبانی این استان انجام گرفته‏‏اند. سپس شماری از پژوهش‏‏های حوزه‏‏ی گویش شناسی که بر روی دیگر گونه‏‏های زبانی و گویش‏‏های مناطق مختلف ایران انجام شده است معرفی و بررسی خواهد شد. در پایان به تعدادی از مطالعات گویشی انجام شده در خارج از ایران اشاره خواهد شد. ‏2-2 پژوهش‏‏های ایرانی‏2-2-1 پژوهش‏‏های استان کرمان‏محمد جواد اسدی گوکی (1379) "فرهنگ عامیانه‏‏ی گلباف" را گردآوری و تهیه کرده است. ‏کتاب مشتمل است بر لغات و اصطلاحات‏،‏ امثله و کنایات‏،‏ باورهای محلی و برخی ترانه‌های محلی مردم گلباف.‏ ‏پس از ‏مقدمه‏ی مؤلف،‏ مطالبی درباره ساختار اجتماعی‏، ‏فرهنگی‏،‏ آثار باستانی و زیارت‌گاه‌های شهرستان گلباف درج گردید‏ه است. ‏سپس‏ توضیحاتی در باب کتاب ‏مانند ‏اهداف نگارش‏،‏ ساختار آن‏ و‏ نحوه‏ی‏ گردآوری مطالب ذکر شده است.‏ ‏متن اصلی کتاب شامل 'امثله و کنایات'‏ ‏و 'لغات و اصطلاحات 'است که به ترتیب حروف الفبا تدوین شده و ذیل آن ترجمه و آوانگاری آمده است.‏ ‏بخش بعدی به باورهای مختلف مردم گلباف و بخش انتهایی به ترانه‌های محلی مردم گلباف اختصاص یافته است.‏ ‏این بخش نیز شامل ترجمه و آوانگاری است .‏ ولی ا... آئینه نگینی (1381) در کتاب "نگین سبز کرمان" واژه‏‏نامه‏‏ی گویش رابر بافت، از شهرستان‏‏های کرمان، را بررسی و ارائه کرده است. نگینی پس از معرفی منطقه‏‏ی رابر و بیان تاریخچه‏‏ای بر آن و نیز معرفی ایل‏‏های عشایری این منطقه، لغات و اصطلاحات منطقه‏‏ی رابر را در فهرستی کاملی به همراه آوانگاری و معنی meaning‏ ارائه کرده است. وی در ادامه مجموعه‏‏ای از اشعار محلی رابر را به همراه آوانگاری و معنی آورده است. نگینی در بخش بعد فرهنگ و آداب و رسوم منطقه رابر را از جمله مراسم عقد و ازدواج، اعیاد و عزاداری‏‏ها ارائه کرده است. در بخش بعدی این کتاب نویسنده لالایی‏‏های محلی منطقه را آورده است.‏ علی بابک (1375) در کتاب "بررسی زبانشناختی گویش زرند" جنبه‏‏های زبانی و زبانشناختی این گویش را به شکل بسیار دقیق بررسی و ارائه کرده است. بابک پس از ارائه‏‏ی تعاریف مفاهیم به کار رفته در درازای کتاب، در فصل دوم از کتاب خود تحت عنوان توصیف واجی، به توصیف همخوان‏‏ها و واکه‏‏های گویش زرند پرداخته است. وی در ادامه در فصل سوم به پدیده‏‏های زبرزنجیری، از جمله تکیه و آهنگ، در گویش فوق پرداخته است. بخش دوم از فصل سوم به فرایندهای واجی گویش از جمله ابدال alternation‏، حذف elision‏، افزایش epenthesis‏ و قلب metathesis‏ اختصاص دارد. فصل چهارم کتاب تحت عنوان دستور توصیفی شامل 8 بخش است که عبارتند از: شبه جمله، جمله، گروه فعلی، گروه اسمی، قید، حرف، واژه و تکواژ morpheme‏. فصل پنجم و پایانی کتاب تحت عنوان واژگان، تعدادی از واژه‏‏های محلی منطقه‏‏ی زرند را ارائه کرده است.‏ زهرا حسینی موسی (1384) در کتاب "فرهنگ واژگان و کنایات شهر بابک" پس از ارائه‏‏ی سیمای شهربابک در بخشی تحت عنوان صرف (ساخت شناسی) به معرفی تفاوت‏‏های ساخت واژه در گونه‏‏ی شهربابکی با گونه‏‏ی معیار پرداخته است. این بخش شامل زیربخش‏‏های اسم، صفت، قید، ضمیر pronoun‏، نشانه‏‏ی مفعول object‏، ساختمان فعل، زمان فعل، ابدال‏‏ها، حذف، افزایش و جابجایی می‏‏باشد. حسینی در بخش بعدی کتاب ‏واژه‏‏های محلی گونه‏‏ی شهربابکی را به همراه آوانگاری و معادل آن‏‏ها در فارسی معیار در فهرست کاملی ارائه کرده است.‏ اکبر نقوی (1385) در کتابی تحت عنوان "فرهنگ گویش گوغر بافت" به گردآوری و بررسی ویژگی‏‏های زبانی و همچنین ادبیات عامه‏‏ی گویش منطقه‏‏ی گوغر بافت پرداخته است. فصل اول این کتاب به واژه‏‏نامه‏‏ی این گویش اختصاص دارد که واژه‏‏های محلی گویش را به همراه آوانگاری و معادل آن‏‏ها در فارسی معیار گردآوری کرده است. نقوی در فصل دوم اصطلاحات و کنایات گویش گوغر را به همراه معنی و آوانگاری ارائه کرده است. فصل سوم کتاب به ضرب‏‏المثل‏‏های گویش گوغر اختصاص دارد. در فصل چهارم ترانه‏‏های عامیانه‏‏ی گویش گوغر آورده شده‏‏اند. نقوی در فصل پنجم از کتاب خود تحت عنوان دستگاه آوایی فرایندهای آوایی فعال در این گویش را که شامل ابدال، حذف، افزایش و قلب هستند ارائه و بررسی کرده است. در فصل ششم با عنوان ویژگی‏‏های دستوری به بیان تفاوت‏‏های صرفی و نحوی گویش گوغر با گونه‏‏ی معیار پرداخته است. در بخش ضمائم تعدادی از اسناد و عکس‏‏های قدیمی از منطقه‏‏ی گوغر ارائه شده‏‏اند.‏ یوسف فرهادی راد (1382) در کتابی با عنوان "بررسی ریشه شناسانه‏‏ی گویش بافت" به بررسی این گویش پرداخته است. فرهادی راد پس از معرفی مختصر دیار بافت و شیوه‏‏ی کار، به ارائه‏‏ی مختصری درباره جغرافیا، تاریخ، آثار باستانی و فرهنگ پرداخته است. وی در ادامه دستگاه واجی گویش منطقه‏‏ی بافت را با توصیف همخوان‏‏ها و واکه‏‏ها ارائه کرده است. فصل چهارم این کتاب به واژه‏‏نامه‏‏ی گویش بافت تعلق دارد. مؤلف در بخش پایانی به مقایسه‏‏ی واژه‏‏های گویش با گروه زبان‏‏های باستانی و میانه پرداخته است. همچنین در این فصل فرایندهای آوایی همچون ابدال،‏‏ حذف و قلب موجود در گویش بافتی بررسی شده‏‏اند.‏ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا (1381) در مقاله‏‏ی "فرایندهای واجی مشترک در گویش‏‏های استان کرمان" فرایندهای واجی چهار گویش «کرمانی»، «زرندی»، «بردسیری» و «سیرجانی» واقع در استان کرمان مورد بررسی قرار گرفته است. کرد زعفرانلو درا این پژوهش تعدادی از فرایندهای واجی را در تعدادی واژه بررسی کرده است. تلفظ این واژه‏‏ها در چهار گویش فوق گردآوری و با یکدیگر مقایسه شده‏‏اند. شماری از فرایندهایی که در این پژوهش در گونه‏‏های مختلف زبانی مشاهده شدند عبارتند از: تضعیف weakening‏، حذف همخوان‏‏های چاکنایی glottal‏، تبدیل خوشه‏‏های /ɑn/‏ و /ɑm/‏ به /un/‏ و /um/‏، تبدیل /r/‏ به /l/‏ و درج واکه در ابتدای خوشه‏‏ی همخوانی آغازی initial‏.‏محمد انجم شعاع (1381) "رایج‏‏ترین اصطلاحات و گویش‏‏های کرمان" را گردآوری و تهیه کرده است.

مبانی نظری و پیشینه تحقیقاتی گویش شناسی (فصل 2)


مبانی نظری و پیشینه تحقیقاتی گویش شناسی (فصل 2)


دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیقاتی گویش شناسی (فصل 2)


مبانی


نظری


و


پیشینه


تحقیقاتی


گویش


شناسی


(فصل


2)


مبانی


نظری


پیشینه


تحقیقاتی


گویش


شناسی


(فصلمبانی


نظری


و


پیشینه


تحقیقاتی


گویش


شناسی


(فصل


2)


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت اصول اپیدمیولوژی

پاورپوینت معجزات ریاضی و علمی قرآن

پاورپوینت نارسایی مزمن کلیه

پروژه کار آفرینی پرورش ماهي قزل آلا و اصول تغذيه و غذادهي در پرورش ماهي قزل آلا 58 ص

تحقیق در مورد بيانيه حقوق افراد متعلق به اقليتهای ملي نژادی مذهبی و زبانی 7ص

پیشینه و مبانی نظری مدل هاي هوش هيجاني

بررسي علل رقابت‌هاي مثبت و منفي و تأثير آن بر امنيت ملي كشور ايران

عوامل موثر بر سلامت روانی و عزت نفس نابینایان

پاورپوینت سازه های بتنی پیش تنیده

تحقیق در مورد پراکسی سرور 14 ص