دانلود رایگان


مبانی نظری و پیشینه تحقیقاتی گویش شناسی (فصل 2) - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 21 صفحه قسمتی از متن word (..docx) : ‏2-1 مقدمه‏گویش‏‏شناسی از موضوعاتی است که در تمام زبان‏‏های دنیا پژوهش‏‏هایی در حوزه‏‏ی آن موجود است. عمده‏‏ی استفاده از نتایج کارهای گویشی مختص کشوری است که گویش مذکور گویشی از زبان آن کشور است. در این فصل ابتدا به ارائه‏‏ی نمونه‏‏هایی از کارهای گویشی که در حوزه‏‏ی لهجه‏‏ها و گویش‏‏های زبان فارسی در ایران انجام شده‏‏اند می پردازیم. در بخش بعد تعدادی از پژوهش‏‏های گویشی که خارج از ایران و بر پایه‏‏ی زبان‏‏های دیگری انجام شده‏‏اند را بررسی خواهیم کرد.‏ باید دانست که پژوهش‏‏های گویشی خود دارای تنوعات بسیاری هستند و از دیدگاه‏‏های متفاوتی گونه‏‏ها و یا حتی یک گونه‏‏ی زبانی را بررسی می کنند. ممکن است یک پژوهش گویشی تنها به ارائه‏‏ی نظام واجی یگ گونه‏‏ی زبانی بپردازد. پژوهشی دیگر ممکن است فرایندهای واجی گویش را بررسی کند. ممکن است پژوهشگری واژگان گویش را که به یک حوزه‏‏ی خاص فرهنگی مربوط هستند بررسی کند و شخص دیگری به مطالعه‏‏ی ساختواژه (صرف) یا نحو گویش بپردازد.‏ برخی از پژوهش‏‏های گویشی ممکن است پژوهش‏‏های میان رشته‏‏ای باشند. به عنوان مثال پژوهش‏‏هایی که جنبه‏‏ی مردم‏‏شناختی را نیز علاوه بر مسائل زبانی وارد می کنند یا مسائل مربوط به بقا یا زوال گویش‏‏ها. این قبیل مطالعات گرچه به حوزه‏‏ی گویش‏‏شناسی مرتبط هستند اما از آن جهت که با موضوع مورد مطالعه‏‏ی ما در این تحقیق رابطه relation‏‏ی کمتری دارند، از ذکر مقالات و پژوهش‏‏های این چنین در این فصل خودداری می‏‏کنیم.‏ در این فصل ابتدا به تعدادی از پژوهش‏‏های گویشی پرداخته می‏‏شود که در استان کرمان و در مورد گونه‏‏های زبانی این استان انجام گرفته‏‏اند. سپس شماری از پژوهش‏‏های حوزه‏‏ی گویش شناسی که بر روی دیگر گونه‏‏های زبانی و گویش‏‏های مناطق مختلف ایران انجام شده است معرفی و بررسی خواهد شد. در پایان به تعدادی از مطالعات گویشی انجام شده در خارج از ایران اشاره خواهد شد. ‏2-2 پژوهش‏‏های ایرانی‏2-2-1 پژوهش‏‏های استان کرمان‏محمد جواد اسدی گوکی (1379) "فرهنگ عامیانه‏‏ی گلباف" را گردآوری و تهیه کرده است. ‏کتاب مشتمل است بر لغات و اصطلاحات‏،‏ امثله و کنایات‏،‏ باورهای محلی و برخی ترانه‌های محلی مردم گلباف.‏ ‏پس از ‏مقدمه‏ی مؤلف،‏ مطالبی درباره ساختار اجتماعی‏، ‏فرهنگی‏،‏ آثار باستانی و زیارت‌گاه‌های شهرستان گلباف درج گردید‏ه است. ‏سپس‏ توضیحاتی در باب کتاب ‏مانند ‏اهداف نگارش‏،‏ ساختار آن‏ و‏ نحوه‏ی‏ گردآوری مطالب ذکر شده است.‏ ‏متن اصلی کتاب شامل 'امثله و کنایات'‏ ‏و 'لغات و اصطلاحات 'است که به ترتیب حروف الفبا تدوین شده و ذیل آن ترجمه و آوانگاری آمده است.‏ ‏بخش بعدی به باورهای مختلف مردم گلباف و بخش انتهایی به ترانه‌های محلی مردم گلباف اختصاص یافته است.‏ ‏این بخش نیز شامل ترجمه و آوانگاری است .‏ ولی ا... آئینه نگینی (1381) در کتاب "نگین سبز کرمان" واژه‏‏نامه‏‏ی گویش رابر بافت، از شهرستان‏‏های کرمان، را بررسی و ارائه کرده است. نگینی پس از معرفی منطقه‏‏ی رابر و بیان تاریخچه‏‏ای بر آن و نیز معرفی ایل‏‏های عشایری این منطقه، لغات و اصطلاحات منطقه‏‏ی رابر را در فهرستی کاملی به همراه آوانگاری و معنی meaning‏ ارائه کرده است. وی در ادامه مجموعه‏‏ای از اشعار محلی رابر را به همراه آوانگاری و معنی آورده است. نگینی در بخش بعد فرهنگ و آداب و رسوم منطقه رابر را از جمله مراسم عقد و ازدواج، اعیاد و عزاداری‏‏ها ارائه کرده است. در بخش بعدی این کتاب نویسنده لالایی‏‏های محلی منطقه را آورده است.‏ علی بابک (1375) در کتاب "بررسی زبانشناختی گویش زرند" جنبه‏‏های زبانی و زبانشناختی این گویش را به شکل بسیار دقیق بررسی و ارائه کرده است. بابک پس از ارائه‏‏ی تعاریف مفاهیم به کار رفته در درازای کتاب، در فصل دوم از کتاب خود تحت عنوان توصیف واجی، به توصیف همخوان‏‏ها و واکه‏‏های گویش زرند پرداخته است. وی در ادامه در فصل سوم به پدیده‏‏های زبرزنجیری، از جمله تکیه و آهنگ، در گویش فوق پرداخته است. بخش دوم از فصل سوم به فرایندهای واجی گویش از جمله ابدال alternation‏، حذف elision‏، افزایش epenthesis‏ و قلب metathesis‏ اختصاص دارد. فصل چهارم کتاب تحت عنوان دستور توصیفی شامل 8 بخش است که عبارتند از: شبه جمله، جمله، گروه فعلی، گروه اسمی، قید، حرف، واژه و تکواژ morpheme‏. فصل پنجم و پایانی کتاب تحت عنوان واژگان، تعدادی از واژه‏‏های محلی منطقه‏‏ی زرند را ارائه کرده است.‏ زهرا حسینی موسی (1384) در کتاب "فرهنگ واژگان و کنایات شهر بابک" پس از ارائه‏‏ی سیمای شهربابک در بخشی تحت عنوان صرف (ساخت شناسی) به معرفی تفاوت‏‏های ساخت واژه در گونه‏‏ی شهربابکی با گونه‏‏ی معیار پرداخته است. این بخش شامل زیربخش‏‏های اسم، صفت، قید، ضمیر pronoun‏، نشانه‏‏ی مفعول object‏، ساختمان فعل، زمان فعل، ابدال‏‏ها، حذف، افزایش و جابجایی می‏‏باشد. حسینی در بخش بعدی کتاب ‏واژه‏‏های محلی گونه‏‏ی شهربابکی را به همراه آوانگاری و معادل آن‏‏ها در فارسی معیار در فهرست کاملی ارائه کرده است.‏ اکبر نقوی (1385) در کتابی تحت عنوان "فرهنگ گویش گوغر بافت" به گردآوری و بررسی ویژگی‏‏های زبانی و همچنین ادبیات عامه‏‏ی گویش منطقه‏‏ی گوغر بافت پرداخته است. فصل اول این کتاب به واژه‏‏نامه‏‏ی این گویش اختصاص دارد که واژه‏‏های محلی گویش را به همراه آوانگاری و معادل آن‏‏ها در فارسی معیار گردآوری کرده است. نقوی در فصل دوم اصطلاحات و کنایات گویش گوغر را به همراه معنی و آوانگاری ارائه کرده است. فصل سوم کتاب به ضرب‏‏المثل‏‏های گویش گوغر اختصاص دارد. در فصل چهارم ترانه‏‏های عامیانه‏‏ی گویش گوغر آورده شده‏‏اند. نقوی در فصل پنجم از کتاب خود تحت عنوان دستگاه آوایی فرایندهای آوایی فعال در این گویش را که شامل ابدال، حذف، افزایش و قلب هستند ارائه و بررسی کرده است. در فصل ششم با عنوان ویژگی‏‏های دستوری به بیان تفاوت‏‏های صرفی و نحوی گویش گوغر با گونه‏‏ی معیار پرداخته است. در بخش ضمائم تعدادی از اسناد و عکس‏‏های قدیمی از منطقه‏‏ی گوغر ارائه شده‏‏اند.‏ یوسف فرهادی راد (1382) در کتابی با عنوان "بررسی ریشه شناسانه‏‏ی گویش بافت" به بررسی این گویش پرداخته است. فرهادی راد پس از معرفی مختصر دیار بافت و شیوه‏‏ی کار، به ارائه‏‏ی مختصری درباره جغرافیا، تاریخ، آثار باستانی و فرهنگ پرداخته است. وی در ادامه دستگاه واجی گویش منطقه‏‏ی بافت را با توصیف همخوان‏‏ها و واکه‏‏ها ارائه کرده است. فصل چهارم این کتاب به واژه‏‏نامه‏‏ی گویش بافت تعلق دارد. مؤلف در بخش پایانی به مقایسه‏‏ی واژه‏‏های گویش با گروه زبان‏‏های باستانی و میانه پرداخته است. همچنین در این فصل فرایندهای آوایی همچون ابدال،‏‏ حذف و قلب موجود در گویش بافتی بررسی شده‏‏اند.‏ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا (1381) در مقاله‏‏ی "فرایندهای واجی مشترک در گویش‏‏های استان کرمان" فرایندهای واجی چهار گویش «کرمانی»، «زرندی»، «بردسیری» و «سیرجانی» واقع در استان کرمان مورد بررسی قرار گرفته است. کرد زعفرانلو درا این پژوهش تعدادی از فرایندهای واجی را در تعدادی واژه بررسی کرده است. تلفظ این واژه‏‏ها در چهار گویش فوق گردآوری و با یکدیگر مقایسه شده‏‏اند. شماری از فرایندهایی که در این پژوهش در گونه‏‏های مختلف زبانی مشاهده شدند عبارتند از: تضعیف weakening‏، حذف همخوان‏‏های چاکنایی glottal‏، تبدیل خوشه‏‏های /ɑn/‏ و /ɑm/‏ به /un/‏ و /um/‏، تبدیل /r/‏ به /l/‏ و درج واکه در ابتدای خوشه‏‏ی همخوانی آغازی initial‏.‏محمد انجم شعاع (1381) "رایج‏‏ترین اصطلاحات و گویش‏‏های کرمان" را گردآوری و تهیه کرده است.

مبانی نظری و پیشینه تحقیقاتی گویش شناسی (فصل 2)


مبانی نظری و پیشینه تحقیقاتی گویش شناسی (فصل 2)


دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیقاتی گویش شناسی (فصل 2)


مبانی


نظری


و


پیشینه


تحقیقاتی


گویش


شناسی


(فصل


2)


مبانی


نظری


پیشینه


تحقیقاتی


گویش


شناسی


(فصلمبانی


نظری


و


پیشینه


تحقیقاتی


گویش


شناسی


(فصل


2)


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت گیاهان دارویی گل ساعتی

پاورپوینت نام درس سنگ شناسی آذرین

تحقیق در مورد «بررسي و تحليل كاربري اراضي شهري – روستايي با استفاده از تكن

پاورپوینت واکسیناسیون

پاورپوینت عفونت هاي حاد تنفسيARI

پاورپوینت پژوهش بر گروههاي آسیب پذیر

تحقیق در مورد حافظه و یادگیری

پاورپوینت شارل ادوارد ژانره ( لوکوربوزیه )

دانلود پاورپوینت زنگ علوم علوم سوم دبستان

پاورپوینت مراقبت های تغذیه ای