دانلود رایگان


مبانی نظری و پیشینه محافظه کاری - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 21 صفحه قسمتی از متن word (..docx) : ‏مقدمه‏بخش اول: مبانی نظری تحقیق‏2-2-1- ‏مرور‏ی‏ بر ادب‏ی‏ات‏ مربوط به محافظه کار‏ی‏ 2-2-1-1- ‏تعر‏ی‏ف‏ محافظه کار‏ی‏ 2-2-1-2- ‏ار‏ی‏ب‏ رفتار‏ی‏ محافظه کار‏ی‏ 2-2-1-3- ‏طبقه بند‏ی‏ محافظه کار‏ی‏ در سه مقوله‏ 2-2-1-4- ‏تفاس‏ی‏ر‏ محافظه کار‏ی‏ 2-2-1-4-1- تفسیر قراردادی‏ 2-2-1-4-2- تفسیر دعاوی قضایی‏ 2-2-1-4-3- تفسیر مالیاتی‏ 2-2-1-4-4- ‏تفس‏ی‏ر‏ قانونگذار‏ی‏2-2-1-5- ‏انتقاد از محافظه کار‏ی‏ 2-2-1-5-1- ‏نا اعتماد‏ی‏ 2-2-1-5-2- ‏پنهان کار‏ی‏ 2-2-1-5-3- ‏نف‏ی‏ اصول حسابدار‏ی‏ 2-2-1-5-4- ‏سوگ‏ی‏ر‏ی‏ 2-2-1-5-5- ‏امر ذهن‏ی‏2-2-1-6-‏دفاع از محافظه کار‏ی‏ 2-2-2- ‏مرور‏ی‏ بر ادب‏ی‏ات‏ مربوط به ورشکستگ‏ی‏ 2-2-2-1- ‏تعر‏ی‏ف‏ ورشکستگ‏ی‏ 2-2-2-2- ‏ماه‏ی‏ت‏ ورشکستگ‏ی‏ ‏2-2-2-3- ‏دلا‏ی‏ل‏ ورشکستگ‏ی‏2-2-2-4- ‏مراحل ورشکستگ‏ی‏ 2-2-3- ‏بررس‏ی‏ قانون ورشکستگ‏ی‏ در برخ‏ی‏ کشورها‏ 2-2-4- ‏بررس‏ی‏ قانون ورشکستگ‏ی‏ در ا‏ی‏ران‏ ‏بخش دوم : پ‏ی‏ش‏ی‏نه‏ تحق‏ی‏ق‏ 2-3-1- ‏تحق‏ی‏قات‏ خارج‏ی‏ 2-3-2- ‏تحق‏ی‏قات‏ داخل‏ی‏2-1 مقدمه‏رابطه بین محافظه کاری حسابداری و خطر ورشکستگی که در این تحقیق بررسی شده توسط تحقیقات اخیر به وسیله افزایش نقدینگی حسابداری و نقش های اطلاعاتی آن آگاهی داده شده است. آنها استدلال می کنند که محافظه کاری حسابداری باعث کاهش جریان نقدینگی با افزایش سرمایه ، کاهش انتقال خطر ، تأخیر ضررهای اقتصادی ، افزایش ذخایر و کاهش هزینه های آژانس می شود و افزون بر آن محافظه کاری باعث افزایش جریان نقدینگی از عملیات ها با تحریک اصلاحات بیشتر از شرکای تجاری و کاهش اختلال سرمایه گذاری می شود . این ویژگی ها‏ی‏ افزایش نقدینگی محافظه کاری باید برای کاهش خطر ورشکستگی همزمان و آینده ایجاد شوند که اساساً شرایط ‏نا‏کارآمدی نقدینگی است . همچنین شواهد اخیر نشان می دهند که محافظه کاری باعث کاهش ناهمگونی اطلاعات و عدم قطعیت با گزارشات خوشب‏ین‏انه از در‏آ‏مد و دارایی خالص و گزارشات زمانبندی از اخبار ب‏د‏ ‏می ‏شود. این نقش های اطلاعاتی محافظه کاری باعث افزایش جریان نقدینگی و کاهش خطر ورشکستگی با ایجاد آگاهی بیشتر در سرمایه گذاران و شرکا تجاری می شود که باعث ایجاد قرار دادها و سرمایه گذاری مطلوبتری می شود.‏2-2 بخش اول: مبانی نظری تحقیق‏2-2-1 مروری بر ادبیات مربوط به محافظه کاری‏2-2-1-1 تعریف محافظه کاری‏محافظه کاری به عنوان یکی از میثاق های تعدیل کننده حاکم بر حسابداری و گزارشگری مالی شناخته می شود به این مفهوم که در بعضی موق‏ع‏یتها ، محافظه کاری ایجاب می کند که روشی انتخاب و اعمال شود که دارای کمترین اثر مساعد بر دارایی ها ، درآمدها ، سود و حقوق صاحبان سهام باشد(هیأت تدوین استانداردهای حسابداری ایران 1383). در بند 18 فصل دوم مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران محافظه کاری به عنوان ویژگی کیفی فرعی برای قابلیت اتکا این گونه تعریف شده است : « کاربرد درجه ای از مراقبت که در اعمال قضاوت برای برآورد در موق‏ع‏یت ابهام مورد نیاز است به گونه ای که در‏آ‏مد ها یا داریی ها بیشتر از واقع و هزینه ها یا بدهی ها کمتر از واقع ارائه نشود. ‏»‏ ‏نمونه ای از ابهامات گفته شده عبارتند از : امکان وصول مطالبات ، عمر مفید احتمالی دارایی های ثابت مشهود و تعداد و میزان ادعاهای احتمالی مربوط به ضمانت کالای فروش رفته ، چنین مواردی با رعایت احتیاط در صورتهای مالی و همراه با افشای ماهیت و میزان آنها شناسایی می شود. ‏2-2-1-2 اریب رفتاری محافظه کاری ‏اریب رفتاری محافظه کاری فرایندی ذهنی است که تحت آن افراد هنگام دریافت اطلاعات جدید بر دیدگاها و پیش بینی های قبلی خود اصرار می ورزند. به عبارت دیگر افراد در انطباق عقاید خود با شواهد جدید بسیار کند عمل می کنند . برای مثال ، سرمایه گذاری که اخبار بدی درباره عایدات شرکتی که اخیراً عملکرد خوبی داشته است دریافت میکند ، به اطلاعات جدید عکس العمل کمتر از اندازه نشان می دهد . ‏به نظر هیرشلیفر از آنجا که پردازش اطلاعات جدید و انطباق عقاید با آن از لحاظ ذهنی مشکل و هزینه بر است ، افراد معمولاً به اطلاعات آماری و پیچیده وزن کمتری می دهند.‏2-2-1-3 طبقه بندی محافظه کاری در سه مقوله ‏بطور کلی می توان محافظه کاری حسابداری را در سه مقوله به شرح زیر طبقه بندی کرد:‏الف- ‏مقوله رفتاری‏: بدبینی از خوشبینی بهتر است. به عنوان نمونه بر اساس رهنمودهای حسابداری بدهی های احتمالی (زیان های احتمالی) تحت شرایط خاص شناسایی می شوند در صورتی که این رهنمود ها در خصوص دارایی های احتمالی ( سودهای احتمالی) کاربرد ندارند.‏ب- ‏مقوله زمان‏ : زودتر نشان دادن زیان ها و هزینه ها از دیرتر نشان دادن آنها بهتر است و دیرتر نشان دادن سودها و درآمدها از زودتر نشان دادن آنها بهتر است.‏ج- ‏مقوله ارزش‏ : کمتر نشان دادن سودها و درآمدها از بیشتر نشان دادن آنها بهتر است و بیشتر نشان دادن زیان ها و هزینه ها از کمتر نشان دادن آنها بهتر است.‏2-2-1-4 تفاسیر محافظه کاری ‏همانطور که قبلاً عنوان شد واتز (2003) ریشه محافظه کاری را در گزارشگری مالی ، دلایل اقتصادی می داند و 4 عامل ذیل را در شکل گیری آن ذکر می کند. (رویچوداری و واتز ‏- Watts and Roychowdhury‏ 2006)‏قرارداد بین شرکت و اشخاصی که در استخدام آن هستند (مانند مدیران) و همچنین قراردادهایی که بین شرکت و طرف های خارج از شرکت وجود دارد (بدهی به سهامداران و سایر اعتبار دهندگان) (تفسیر قراردادی محافظه کاری)‏افزایش در هزینه های دعاوی قضایی (تفسیر دعاوی قضایی محافظه کاری)

مبانی نظری و پیشینه محافظه کاری


مبانی نظری و پیشینه محافظه کاری


دانلود مبانی نظری و پیشینه محافظه کاری


مبانی


نظری


و


پیشینه


محافظه


کاری


مبانی


نظری


پیشینه


محافظه


کاریمبانی


نظری


و


پیشینه


محافظه


کاری


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت تم 21 ریاضی پایه اول ابتدایی

پاورپوینت بتن چیست؟

پاورپوینت مکانیسم عمل و تاثیر دارو

پاورپوینت درس 10 ایران در دورۀ غزنوی، سلجوقی و خوارزمشاهی

پاورپوینت مارگیرو اژدها

پاورپوینت در مورد محيط زيست

پاورپوینت اندازه گیری وقوع بیماری ها

تحقیق در مورد تفسیر نمونه سوره نساء 21 ص

پاورپوینت مایع درمانی(سرم درمانی)

پاورپوینت کیفوز