دانلود رایگان


مبانی نظری وپیشینه تحقیق افسردگی واضطراب - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 94 صفحه قسمتی از متن word (..docx) : ‏مبانی نظری وپیشینه تحقیق افسردگی واضطراب‏فصل‏ دوم: پ‏ی‏ش‏ی‏نه‏ تحق‏ی‏ق‏تار‏ی‏خچه‏ اضطراب‏تار‏ی‏خچه‏ افسرد گ‏ی‏تعار‏ی‏ف‏ ونظر‏ی‏ه‏ ها‏ی‏ اضطراب‏تعار‏ی‏ف‏ ونظر‏ی‏ه‏ ها‏ی‏ افسردگ‏ی‏1- افسردگ‏ی‏ از د‏ی‏دگاه‏ روان پو‏ی‏ا‏یی‏2- افسردگ‏ی‏ از د‏ی‏دگاه‏ رفتار گرا‏ی‏ان‏3- افسردگ‏ی‏ ا زد‏ی‏دگاه‏ شناخت‏ی‏4- افسردگ‏ی‏ از د‏ی‏دگاه‏ اجتماع‏ی‏نظر‏ی‏ه‏ ملان‏ی‏ كلا‏ی‏ن‏نظر‏ی‏ه‏ كامرون‏نظر‏ی‏ه‏ ادوارد ب‏ی‏برن‏ی‏ك‏نظر‏ی‏ه‏ الكساندر لوئ‏ی‏انواع‏ اضطراب‏1- اضطراب موقع‏ی‏ت‏ی‏2- اضطراب خص‏ی‏صه‏ ا‏ی‏انواع‏ افسردگ‏ی‏1- افسردگ‏ی‏ در نوجوان‏ی‏2- افسردگ‏ی‏ پنهان‏3- افسردگ‏ی‏ اتكائ‏ی‏4- افسردگ‏ی‏ رجعت‏ی‏5- افسردگ‏ی‏ پس از زا‏ی‏مان‏6- افسردگ‏ی‏ نوروت‏ی‏ك‏7- افسردگ‏ی‏ عضو‏ی‏8- افسردگ‏ی‏ علاق‏ی‏9- افسردگ‏ی‏ ناش‏ی‏ از موفق‏ی‏ت‏10- افسردگ‏ی‏ ناش‏ی‏ از مصرف دارو‏11- افسردگ‏ی‏ در نت‏ی‏جه‏ پ‏ی‏ر‏ی‏12- افسردگ‏ی‏ فصل‏ی‏13- افسردگ‏ی‏ در دانشجو‏ی‏ان‏ملاكها‏ی‏ تشخ‏ی‏ص‏ اضطراب DSMIV‏ملاكها‏ی‏ تشخ‏ی‏ص‏ اضطراب ناش‏ی‏ از اختلال طب‏ی‏ عموم‏ی‏ملاكها‏ ‏ی‏ تشخ‏ی‏ص‏ اختلال اضطراب منتشر‏ملاكها‏ی‏ تشخ‏ی‏ص‏ دوره افسردگ‏ی‏ عمده DSMIV‏درمان‏ اضطراب‏1-درمان دارو‏یی‏ اضطراب‏بنزو‏ و‏ی‏ازپ‏ی‏نها‏فعال‏ی‏ت‏ فارماكولوژ‏ی‏ك‏عوارض‏ جانب‏ی‏مسموم‏ی‏ت‏داروها‏ی‏ بولكه كننده بتا ‏–‏ آدرنرژ‏ی‏ك‏مهاركننده‏ ها‏ی‏ مونو آم‏ی‏ن‏ اكس‏ی‏د‏2- روشها‏ی‏ خود م‏ی‏زان‏ی‏ كاهش اضطراب‏آرام‏ ساز‏ی‏ب‏ی‏وف‏ی‏دبك‏انواع‏ درمانها‏ی‏ اختلالات افسردگ‏ی‏1-درمان افسردگ‏ی‏ پس‏ی‏كوز‏ی‏ :‏الف‏ ) درمانها‏ی‏ ف‏ی‏ز‏ی‏ك‏ی‏ وز‏ی‏ست‏ شناس‏ی‏ب‏ ) ش‏ی‏م‏ی‏ درمان‏ی‏الف‏ ‏–‏ درمانها‏ی‏ ف‏ی‏ز‏ی‏ك‏ی‏ وز‏ی‏ست‏ شناس‏ی‏ب‏ ) روان درمان‏ی‏درمان‏ دارو‏یی‏ افسردگ‏ی‏ بر اساس نظر‏ی‏ه‏ ز‏ی‏ست‏ شناس‏ی‏الكتروشوك‏ درمان‏ی‏درمان‏ افسردگ‏ی‏ براساس نظر‏ی‏ه‏ روان پو‏ی‏ائ‏ی‏درمان‏ افسردگ‏ی‏ براساس نظر‏ی‏ه‏ ‏ی‏اد‏ گ‏ی‏ر‏ی‏انواع‏ درمانها‏ی‏ افسردگ‏ی‏1- شناخت درمان‏ی‏2-رفتار درمان‏ی‏3- درمان ب‏ی‏ن‏ فرد‏ی‏ ( IPT‏)‏4- روان درمان‏ی‏ تحل‏ی‏ل‏ گرا‏5- روان درمان‏ی‏ حما‏ی‏ت‏ی‏6- گروه درمان‏ی‏7- روان درمان‏ی‏ خانواده‏تاريخچه اضطراب‏اختلالات اضطراب بشرحي كه در نوشتجات طبي آمده ، گروه ناهمگن از سندروهاي باليني وتعريفها را در بر مي گيرد .

مبانی نظری وپیشینه تحقیق افسردگی واضطراب


مبانی نظری وپیشینه تحقیق افسردگی واضطراب


دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق افسردگی واضطراب


مبانی


نظری


وپیشینه


تحقیق


افسردگی


واضطراب


مبانی


نظری


وپیشینه


تحقیق


افسردگی


واضطرابمبانی


نظری


وپیشینه


تحقیق


افسردگی


واضطراب


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت کشورهای همسایه ایران

پاورپوینت دانه ای که نمی خواست بروید هدیه های آسمان پایه چهارم

پاورپوینت فصل دوم ریاضی نهم

پاورپوینت مراقبت و درمان مبتلایان به اختلالات عضلانی اسکلتی

تحقیق در مورد التهابي

پاورپوینت اصلاح الگوی کشت

پاورپوینت مواد اطراف ما 2 درس 4 علوم سوم دبستان

تحقیق در مورد زمین در فضا

پاورپوینت مفهوم سلامت و بیماری

پیشینه و مبانی نظری فیروزه و آمیخته بازاریابی